Cerere pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

  1. Cerere tip pentru prelungirea valabilității certificatului de urbanism, completată – original
  2. Certificatul de urbanism – original

Loading