Cerere pentru eliberarea unei copii din arhivă

  1. Cerere tip;
  2. Copia după chitanța de plată a taxei de copiere a documentelor solicitate (1 leu/ pagină format A4).

Loading