Cerere atribuire locuință socială

  1. Copii ale actelor de identitate ale solicitantului și ale tuturor membrilor familiei;
  2. Copii ale actelor de stare civilă (certificat de naștere, căsătorie, sentință judecătorească);
  3. Declarație notarială dată în conformitate cu prevederile art. 48, alin. (1) din Legea nr. 114/1996 privind locuințele;
  4. Adeverinţă cu venitul net lunar realizat atât de către solicitant cât şi de membrii familiei acestuia încadraţi în muncă, inclusiv cu venitul net permanent defalcat pe luni, sau cupon de pensie, sau declarație că nu beneficiază de nici un venit – pentru toți membrii majori ai familiei;
  5. Certificat de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (doar persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat) dacă este cazul;
  6. Orice alt document apreciat de solicitant ca o dovadă în obţinerea punctajului pentru unele drepturi pe care le-a dobândit în legătură cu închirierea locuinţei, cazuri de forţă majoră, situaţi neprevăzute.

Loading