Cerere cumpărare locuință ANL cu plata în rate

  1. Adeverință eliberată de unitatea angajatoare care să conțină venitul net realizat anterior lunii în care se efectuează cererea de cumpărare/anterior lunii în care se materializează vânzarea pentru soț, soție și ceilalți membri majori ai familiei menționați în contract;
  2. Declarație notarială —pentru soț, soție și toți membrii majori ai familiei menționați în contract din care să rezulte:
    – « titularul contractului de închiriere și membrii majori ai familiei acestuia -soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia să nu dețină o altă locuință proprietate personală, inclusiv casă de vacanță »
    – « titularul contractului de închiriere și membrii majori ai familiei acestuia -soț/soție, copii și/sau alte persoane aflate în întreținerea acestuia să nu dețină un teren atribuit conform prevederilor Legii nr. 157/2003 privind sprijinul acordat tinerilor sub 35 de ani pentru construirea unei locuințe proprietate personală».
  3. Certificat de rol fiscal care să ateste achitarea la zi a tuturor contribuțiilor datorate;
  4. Adeverințe de la furnizorii de utilități care să ateste achitarea la zi a debitelor către furnizorii de utilități;
  5. Copii de pe actele de identitate pentru titular, soț/soție și ceilalți membri ai familiei menționați în contract.

Loading