Cerere eliberare dovadă achitare integrală locuință

  1. Copie xerox C.I. a titularului contractului de vânzare-cumpărare;
  2. Copie xerox C.I. a solicitantului adeverinței;
  3. Copie xerox a certificatului de căsătorie/certificatului de deces/împuternicire notarială/procură de reprezentare/hotărâre judecătorescă/certificat de moștenitor;
  4. Copie xerox a contractului de vânzare-cumpărare;
  5. Dovada achitării taxei pentru verificare în arhivă, în valoare de 11 lei, achitată la Serviciul Administrare Fond Locativ;
  6. Orice alte documente pe care primăria le consideră necesare.

Loading