Cerere eliberare duplicat act de proprietate

  1. Copie xerox C.I. a titularului actului de proprietate;
  2. Copie xerox C.I. a solicitantului actului de proprietate;
  3. Copie xerox a certificatului de căsătorie/certificatului de deces/împuternicire notarială/procură de reprezentare/hotărâre judecătorescă/certificat de moștenitor;
  4. Dovada achitării taxei pentru verificare în arhivă, în valoare de 1 leu/pagină, achitată la Serviciul Administrare Fond Locativ;
  5. Orice alte documente pe care primăria le consideră necesare.

Loading