Cerere de emitere/prelungire autorizație de agrement

 1. Cerere tip;
 2. Copie după certificatul de înmatriculare a societaţii comerciale;
 3. Copie după statutul societaţii , cu obiectul de activitate;
 4. Lista responsabililor atestaţi cu execuţia;
 5. Curriculum vitae – lista lucrărilor reprezentative executate;
 6. Agrementul din partea unitaţilor beneficiare a reţelelor tehnico-edilitare emis pentru societatea sau personalul încadrat pe durata nedeterminată al acesteia;
 7. Pentru lucrări de construcţii (drumuri)
  – lista utilajelor și echipamentelor specifice;
  – lista lucărilor de refacere în carosabil executate pâna la data agreerii;
  – contract furnizare mixturi asfaltice;
 8. Contractul de colaborare cu un agent economic specializat şi agreat pentru executarea lucrărilor de drumuri şi spaţii verzi;
 9. Taxa anuală de 320 lei;
 10. Viza anuală de 190 lei;
 11. Taxă modificare sau completare agrement de 101 lei.
  CONT – RO68TREZ16621160203XXXXX/ CF – 4233874

Loading