Cerere înregistrare vehicule

  1. Actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice, în copie;
  2. Documentul care atestă dreptul de proprietate asupra vehiculului sau, după caz, un drept de folosință asupra acestuia, în limba română (factură, contract de vânzare, contract de leasing sau închiriere etc.);
  3. Cartea de identitate a vehiculului – la înregistrarea mopedelor, troleibuzelor, tractoarelor agricole sau forestiere, remorcilor agricole sau forestiere;
  4. Atestatul tehnic – la înregistrarea mașinilor autopropulsate, eliberate de Regia Autonomă ”Registrul Auto Român”;
  5. Dovada efectuării inspecției tehnice periodice în termenul de valabilitate al acesteia-excepție în cazul mașinilor autopropulsate cu o viteză maximă constructivă care nu depășește 25 km/h, tramvaielor, vehiculelor cu tracțiune animală;
  6. Dovada asigurării obligatorie RCA-excepție vehiculele cu tracțiune animală;
  7. Dovada asigurării parcării vehiculului într-un spațiu adecvat, deținut în condițiile legii (după caz);
  8. Dovada plății contravalorii certificatului de înregistrare (chitantă, ordin de plată);
  9. Dovada plății contravalorii plăcuței sau plăcuțelor cu numărul de înregistrare;
  10. Dovada faptului că vehiculul este radiat din circulație, în cazul unei înregistrări anterioare.

Loading