Cerere radiere vehicule

  1. Actul de identitate al solicitantului, în cazul persoanelor fizice sau documentul care atestă dobândirea personalității juridice, în copie;
  2. Certificatul de înregistrare al vehiculului, în original;
  3. Plăcuțele cu numărul de înregistrare;
  4. Certificat de atestare fiscală;
  5. Copia cărții de identitate a vehiculului sau a atestatului tehnic (după caz);
  6. Copia documentului care atestă dezmembrarea (după caz);
  7. Copia documentului care atestă scoaterea din România a vehiculului (după caz);
  8. Documentul care atestă furtul vehiculului (după caz);
  9. Copia documentului care atestă transferul dreptului de proprietate (după caz);
  10. Dispozitia de radiere din oficiu (după caz).

Loading