Cerere eliberare acord construire la limita cu domeniul public

  1. Copie certificat de urbanism nr.__________/___________
  2. Copie extras carte funciară nr. _____________________

Loading