Cerere organizare de șantier

  1. Copie certificat de urbanism nr. /________________;
  2. Grafic execuție lucrări (dacă suprafața şi durata nu sunt menționate în certificatul de urbanism);
  3. Chitanța pentru achitarea sumei, eliberată de Direcția Finanţe Publice Locale a Primăriei municipiului Buzău;
  4. Taxa pentru folosirea terenului este de 3,36 lei/m.p./zi. Conform HCL nr. 303/2022.

Loading