Cerere pentru eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate în evidențele Registrului agricol

Nu sunt necesare documente.

Loading