Cerere pentru certificare amplasament

  1. Act de identitat;
  2. Certificat de urbanism;
  3. Plan de situaţie al zonei studiate cu mențiunea “ Certific amplasament “ pe suport de hârtie (în 4 exemplare) și electronic (CD);
  4. Inventar cu coordonatele în Sistem Stereo ’70 ale punctelor de contur, aferente imobilului, pe suport electronic.

Loading