Cerere pentru eliberarea adeverinței de intravilan/extravilan

  1. Act de identitate;
  2. Act de proprietate ( act de vânzare-cumpărare, senţinte judecătoreşti, certificate de moştenitor, acte de alipire, etc.);
  3. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului;
  4. Inventar cu coordonatele în Sistem Stereo ’70 ale punctelor de contur, aferente imobilului;
  5. Extras de Carte Funciară.

Loading