Cerere pentru eliberarea adeverinței privind identificarea blocului de locuințe

  1. Act de identitate;
  2. Act de proprietate.

Loading