Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă pentru imobile tip blocuri

  1. Extras de carte funciară, după caz (când cartea funciară este întocmită);
  2. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă – 11 lei, conform HCL nr. 303/28.12.2022;
  3. Act de identitate/Sentința Judecătorească de Înființare/CUI.

Loading