Cerere pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă pentru imobile tip case

  1. Act de proprietate;
  2. Extras de carte funciară, după caz (când cartea funciară este întocmită);
  3. Plan de încadrare în zonă;
  4. Plan de amplasament şi delimitare a imobilului, în copie;
  5. Inventar cu coordonatele în Sistem Stereo’70 ale punctelor de contur, aferente imobilului;
  6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă – 11 lei, conform HCL nr. 303/28.12.2022;
  7. Act de identitate/certificat de înregistrare la Registrul comerţului.

Loading