Cerere pentru eliberarea unei copii conforme cu exemplarul original pentru certificatele de nomenclatură stradală și adresă

  1. Act de identitate;
  2. Taxa 1 leu/pagină, conform H.C.L. nr. 303/28.12.2022.

Loading