Cerere ecusoane taxi

Anexez prezentei cereri dovada achitării contravalorii ecusoanelor în suma de 45 / 90 lei (cont IBAN RO78RNCB0624157037750001, beneficiar VIRADRY ART DESIGN S.R.L., CUI 38573021).

Loading