Cerere pentru eliberarea autorizatiei de dispecerat taxi

  1. Declaraţia pe proprie răspundere;
  2. Copie certificat înregistrare Oficiul Registrului Comerţului;
  3. Copie statut sau act constitutiv firmă;
  4. Copie certificat tip de furnizor de rețele sau de servicii de comunicații electonice;
  5. Copie certificate de operatori radiotelefonist;
  6. Copie licență de utilizare a frecvențelor radioelectonice;
  7. Extrase din Revisal, raport per salariat operatori;
  8. Dovada achitării taxei de autorizare de 491 lei (cont IBAN RO15TREZ16621180250XXXXX, beneficiar Municipiul Buzau, CUI4233874).

Loading