Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de transport persoană fizică autorizată

  1. Declaraţia pe proprie răspundere;
  2. Copie certificat înregistrare Oficiul Registrul Comerţului ;
  3. Copie atestat profesional taximetrist independent;
  4. Cazier judiciar taximetrist independent;
  5. Aviz medical şi psihologic taximetrist independent (apt pt.activitatea de taximetrie);
  6. Dovada achitării taxei de autorizare de 881 lei (cont IBAN RO15TREZ16621180250XXXXX, beneficiar Municipiul Buzau, CUI 4233874).

Loading