Cerere pentru eliberarea autorizaţiei de transport societăți comerciale

  1. Declaraţia pe proprie răspundere;
  2. Copie certificat înregistrare Oficiul Registrul Comerţului;
  3. Copie statut sau act constitutiv firmă;
  4. Cazier fiscal societate;
  5. Copie certificat de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi;
  6. Cazier judiciar manager transport în regim de taxi;
  7. Aviz medical şi psihologic manager transport în regim de taxi;
  8. Dovada achitării taxei de autorizare de 881 lei (cont IBAN RO15TREZ16621180250XXXXX, beneficiar Municipiul Buzau, CUI 4233874).

Loading