Cerere pentru prelungirea autorizaţiei taxi pentru persoane fizice

  1. Copie autorizaţie de transport;
  2. Copie certificat înmatriculare şi carte identitate autovehicul;
  3. Copie certificat agreare RAR pentru autovehicul;
  4. Copie contract de dispecerat taxi;
  5. Copie atestat profesional taximetrist independent;
  6. Cazier judiciar taximetrist independent;
  7. Cazier auto taximetrist independent;
  8. Dovada achitării taxei de autorizare de 516 lei şi a taxei de parcare de 151 lei/an/autovehicul (cont IBAN RO15TREZ16621180250XXXXX, beneficiar Municipiul Buzau, CUI 4233874).

Loading