Cerere pentru prelungirea autorizaţiei taxi pentru persoane juridice

  1. Copie autorizaţie de transport;
  2. Autorizaţia taxi în original;
  3. Copie certificat înmatriculare şi carte identitate autovehicul;
  4. Copie certificat agreare RAR pentru autovehicul;
  5. Copie contract de dispecerat taxi;
  6. Copie atestat profesional taximetrist;
  7. Cazier judiciar taximetrist;
  8. Cazier auto taximetrist;
  9. Dovada achitării taxei de autorizare de 516 lei şi a taxei de parcare de 151 lei/an/autovehicul (cont IBAN RO15TREZ16621180250XXXXX, beneficiar Municipiul Buzau, CUI 4233874).

Loading