Cerere pentru schimbarea autorizaţiei taxi ca urmare a înlocuirii autoturismului (persoane juridice)

  1. Copie autorizaţie de transport;
  2. Copie certificat înmatriculare şi carte identitate auto;
  3. Copie certificat agreare RAR pentru autovehicul;
  4. Copie contract de dispecerat taxi;
  5. Copie atestat profesional șofer;
  6. Cazier judiciar șofer;
  7. Cazier auto șofer;
  8. Dovada achitării taxei de autorizare de 516 lei şi a taxei de parcare de 151 lei/an/autovehicul (cont IBAN RO15TREZ16621180250XXXXX, beneficiar Municipiul Buzau, CUI 4233874).

Loading