Cerere pentru vizarea autorizaţiei de transport persoană fizică autorizată

  1. Declaraţia pe proprie răspundere;
  2. Copie certificat înregistrare Oficiul Registrul Comerţului;
  3. Copie atestat profesional taximetrist independent;
  4. Cazier judiciar taximetrist independent;
  5. Aviz medical şi psihologic taximetrist independent (apt pt. activitatea de taximetrie);
  6. Dovada achitării taxei de autorizare de 644 lei și a taxei de parcare de 151 lei. (cont IBAN RO15TREZ16621180250XXXXX, beneficiar Municipiul Buzau, CUI 4233874)

Loading