Cerere pentru vizarea autorizaţiei de transport societăți comerciale

  1. Declaraţia pe proprie răspundere;
  2. Copie certificat înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului;
  3. Copie statut sau act constitutiv societate;
  4. Cazier fiscal societate;
  5. Copie certificat de competenţă profesională a managerului de transport în regim de taxi;
  6. Cazier judiciar manager transport în regim de taxi ;
  7. Aviz medical şi psihologic manager transport în regim de taxi ;
  8. Acte taximetrişti angajaţi (copii atestate profesionale şi caziere judiciare);
  9. Dovada achitării taxei de autorizare de 644 lei și a taxei de parcare de 151 lei. (cont IBAN RO15TREZ16621180250XXXXX, beneficiar Municipiul Buzau, CUI 4233874)

Loading