În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. BAREX COM S.R.L., a demarat etapa privind de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „PARCELARE TEREN ÎN VEDEREA OBȚINERII UNEI ZONE DE SERVICII ȘI DEPOZITARE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU, ȘOSEAUA NORDULUI – DN2“ în intravilanul mun. Buzau, Șos. Nordului, nr. cad. 67073.

Descarcă anunț public

Studiu oportunitate BAREX 2022

În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. CONSOLID TCSB S.R.L., cu sediul în Mun. Buzău, str. Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu, nr. 3, camera 13, jud. Buzău, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINȚE COLECTIVE (18 CORPURI CLĂDIRE) CU FUNCȚIUNI CONEXE: PARCAJE SUBTERANE ȘI SUPRATERANE (1 CORP CLĂDIRE), CREȘĂ (1 CORP CLĂDIRE), SPAȚIU COMERCIAL (1 CORP CLĂDIRE) CU REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM P+6E ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER, ÎMPREJMUIRE ȘI BRANȘAMENTE“ în intravilanul municipiului Buzău, str. Unirii, nr. 240, jud. Buzău

Descarcă anunț public

Reglementări urbanistice 

Încadrare în teritoriu

Reglementări urbanistice Final

Memoriu 

Răspunsul formulat de elaboratorul documentației de urbanism cu privire la opoziția trimisă de S.C. DUCTIL S.A. împotriva PUZ “desființare clădiri existente, construire centru comercial, gospodarie de apă, imprejmuire teren, amenajare parcare, acces și amplasare mijloace publicitare”

Descarcă răspuns

În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. HOME DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în Mun. București, Sector 3, B-Dul 1 Decembrie 1918, nr. 33A, Camera 5, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT – REZIDENȚIAL / COMERCIAL N.C. 71312 – ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+4E-P+6E-P+8E, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE AFERENTE “ în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 32, Nr. Cad. 71312

Descarcă anunț public

Situația existentă – Reglementată prin PUG

Reglementări Urbanistice Scenariul 1

Reglementări Urbanistice Scenariul 2

Partea scrisă Memoriu etapa 2

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. FIRST DYNAMIC CONTRACTOR S.R.L. cu sediul în str. Alexandru Golescu, nr. 4, Mun. Buzău, Jud. Buzău, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ » în intravilanul municipiului Buzău, TARLAUA 56, PARCELA 909, N.C. 56386, C.F. 56386.

Descarcă anunț public

Încadrare în PUG

Situație existentă – Reală

Regim Juridic

Reglementări urbanistice

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că S.C. FRANCISC IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul social în sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE CENTRU DE SERVICII RECREATIVE » în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 42, parcela 738.

Descarcă anunț public

Plan încadrare în UTR 29

Plan reglementări urbanistice

Plan reglementări urbanistice – Varianta mobilare urbanistică

RLU

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. URBIS SERV S.R.L. a demarat procedura de informare a publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA BUZĂU » în intravilanul municipiului Buzău, str.Răchiței, nr. 92, 92A, tarlaua 23, parcela 141-142.

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Reglementări urbanistice – Zonificare

Detaliu – Propunere variantă mobilare urbanistică

Anunț privind -,,Construire locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”

Descarcă anunț