În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa elaborării propunerilor privind Planului Urbanistic Zonal „DEZVOLTARE URBANA A ZONEI DE SUD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU PRIN REALIZAREA UNUI POL DE SĂNĂTATE ȘI CONFIGURAREA TRAMEI STRADALE – COMPLEX DE SĂNĂTATE – SPITAL MUNICIPAL” pentru imobilele situate in intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 43, parcela 741, 742, N.C.73313 și N.C.73314.

Anunț public

Plan urbanistic zonal

Loading

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. NECUNI TRANS S.R.L. cu sediul social în Satul Țintești, comuna Țintești, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUZ pentru: „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE PIESE AUTO”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, tarlaua 55, parcela 882, nr. Cad. 70872.

Anunț public

PROPRIETATEA

SITUAȚIE EXISTENTĂ

ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

REGLEMENTĂRI

REGLEMENTĂRI EDILITARE

MOBILARE INCINTĂ

 

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. TECNOSERVICE DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul în Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Strada Pădurii, nr. 54, parter, camera nr. 8, jud. Ilfov, a demarat etapa elaborării propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal „AUTORIZARE CONSTRUIRE HALE PENTRU DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE NEPERICULOASE ȘI HALE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ“ pentru imobilul situat în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 41, parcela 717, N.C. 67177.

Anunț public

Plan Urbanistic General

Răspuns nr. 84.829/08.05.2024

Loading

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. MED SARAIS S.R.L. cu sediul social în Mun. Buzău, Str. Patriei, nr. 15 bis, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUZ pentru: „CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Str. Fundătura Rândunelelor, nr. 5, nr. Cad. 69135.

Anunț public

A0. ÎNCADRARE ÎN ZONĂ

A1. SITUAȚIA EXISTENTĂ

A2. REGLEMENTĂRI URBANE

A3. MOBILARE

Răspuns nr. 84.776/08.05.2024

Loading

Răspuns pentru sesizare PUD „DESFIINTARE NC 67825-C1, NC 67825-C2, NC 67825-C3 ȘI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL CU AMANUNTUL, LOCUINȚĂ DE SERVICIU, DEMOLARE ȘI CONSTRUI ÎMPREJMUIRE PE 4 LATURI ȘI AMPLASARE 3 STEAGURI PUBLICIITARE”, S.C. PERFEKT PACK LINE S.R.L. cu sediul social în Buzău, str.Transilvaniei, nr. 100 Bis.

Descarcă răspuns sesizare

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. ARGHIR PRODEX S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, str. Orizontului, nr.194A, jud. Buzău, a demarat etapa elaborării propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINȚĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE TEREN DE TENIS ACOPERIT“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 30, parcela 267, număr cadastral 56831.

Anunț public

Regulament Local de Urbanism

A1 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

U3 PLAN SITUAȚIE PROPUSĂ ȘI REGLEMENTĂRI – Model

U3.1 PLAN CIRCULAȚII PROPUSE – Model

U5 PLAN MOBILARE PROPUSĂ – Model

Răspuns nr. 303/13.03.2024

Loading

În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. HOME DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul în Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 31, judetul Ilfov a demarat etapa elaborării propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal «CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT – REZIDENȚIAL / COMERCIAL N.C. 71312 – ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+4E-P+6E-P+8E, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE AFERENTE» pe terenul cu Nr. Cad. 71312 situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 32.

Anunț public nr. 58322/25.03.2024

Anunț public nr. 34830/21.02.2024

Regulament Local de Urbanism

2.0. ÎNCADRARE ÎN UTR 20

3.0. PLAN CADASTRAL ZONA DE STUDIU

4.0. REGLEMENTĂRI URBANISTICE ÎN PLAN DIRECTOR

6.0. CIRCULAȚII ȘI REȚELE EDILITARE

7.0. PLAN DIRECTOR CIRCULAȚII T32

Planșe 1

Răspuns nr. 55757/21.03.2024

Răspuns nr. 63.488/01.04.2024

Răspuns nr. 63.493/01.04.2024

Reglementări

Plan PUG

Răspuns nr. 63.932/02.04.2024

Răspuns nr. 63.934/02.04.2024

Răspuns nr. 63936/02.04.2024

Răspuns nr. 63939/02.04.2024

Planșe 2

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. AFILIU TRANS S.R.L. cu sediul social în orașul Mizil, str. I. L. Caragiale, nr. 7, bl. 45, sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Prahova, a demarat etapa pregătitoare elaborării propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU 2S+P+3E+4E+5 RETRAS, SERVICII/COMERȚ LA PARTER, ÎMPREJMUIRI SI ALEI”, amplasat in intravilanul municipiul Buzau, str. Crizantemelor, nr. 16, nr. cad. 51435.

Anunț public

MEMORIU PREZENTARE

1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

3. PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Răspuns nr. 52462/18.03.2024

Răspuns nr. 48375/12.03.2024

Răspuns nr. 43527/05.03.2024

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că domnii RAICU IONUT MARIUS SI RAICU MIRELA au demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CU SEDIU ADMINISTRATIV SI SPATIU VANZARE“, în intravilanul municipiului Buzău, TARLAUA 37 , PARCELA 682/1, numărul cadastral 72305.

Anunț public

MEMORIU JUSTIFICATIV

A3. ZONIFICARE – REGLEMENTĂRI

A4. MOBILARE URBANĂ

Loading

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. PERFEKT PACK LINE S.R.L. cu sediul social în Buzău, str.Transilvaniei, nr. 100 Bis, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de P.U.D. pentru: „DESFIINTARE NC 67825-C1, NC 67825-C2, NC 67825-C3 ȘI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL CU AMANUNTUL, LOCUINȚĂ DE SERVICIU, DEMOLARE ȘI CONSTRUI ÎMPREJMUIRE PE 4 LATURI ȘI AMPLASARE 3 STEAGURI PUBLICIITARE”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, str.Transilvaniei, nr. 303, nr. cad. 67825

Anunț public

MEMORIU PUD

A2. REGLEMENTĂRI

A3. MOBILARE

Loading