Informare cu privire la implicarea publicului în etapa pregătitoare la intenția de elaborare a unui PUD pe str. Crizantemelor nr.16

Descarcă anunț

OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVĂ cu sediul social în mun. Buzău, str. Unirii, bl. 1C, parter, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, LOCUINȚE DE SERVICIU, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE, D + P + 3E + 4 RETRAS + ÎMPREJMUIRE » în intravilanul municipiului Buzău, str. Gării, nr. 3

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Plan încadrare în teritoriu 2

Mobiliare incintă

Memoriu PUZ

S.C. MED SARAIS S.R.L., a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII PROFESIONALE: PNEUMOLOGIE, RADIOLOGIE, RMN, BRONHOSCOPIE, SPIROMETRIE, SOMNOLOGIE, RECUPERARE RESPIRATORIE, LABORATOR ANALIZE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Str. Fundătura Rândunelelor, nr. 5, nr. Cad. 69135.

Descarcă anunț public

Încadrare în zonă

Reglementări Urbanistice  

Posibilități de mobilare urbanistică

Memoriu PUD

S.C. ROMCARBON S.A., a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL BUNURI DE LARG CONSUM, ÎMPREJMUIRE, ACCES, PARCARE ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE“ în intravilanul municipiului Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132

Descarcă anunț public

Încadrare în zonă

Reglementări Urbane

Mobilare urbană

Memoriu PUZ

Regulament PUZ

Răspunsuri observații reluare informare publică Tarlaua 33 (28,5 ha.)

Răspunsuri la observațiile trimise de cetățeni în procesul de informare publică pentru Plan Urbanistic Zonal denumit ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE  FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE NORD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33.

Adresa 36237 din 29.03.2021

Adresa 37348 din 31.03.2021

Adresa 37349 din 31.03.2021

Adresa 37352 din 31.03.2021

Adresa 40185 din 06.04.2021

Construire blocuri locuințe de serviciu cu spații prestări servicii la parter – P+3, D+P+4 + împrejmuire, intravilan, Municipiul Buzău, UTR 3, Str. Crizantemelor, Nr. 16, Nr. Cad. 51435

Descarcă memoriu

Plan încadrare

Reglementări Urbanistice Zonificare

Informare publică PUD General Membrane

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. GENERAL MEMBRANE S.A.  cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua Constanței, nr. 16, 18 și 20, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „CONSTRUIRE  FABRICĂ DE PRODUCȚIE POLISTIREN EXPANDAT CASETAT CU MEMBRANĂ BITUMINOASĂ”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Șoseaua Constanței (fostă Șoseaua Pogonele), nr. 18.

Consultarea documentației P.U.D. se poate face pe site-ul www.primariabuzau.ro, secţiunea Urbanism – Anunţuri publice privind documentaţii de urbanism. Observațiile sau propunerile vor fi transmise prin poştă (Primăria Buzău, P-ţa. Daciei, nr.1) sau on-line (cristina.stoicescu@primariabuzau.ro), până la data de 03.05.2021. Răspunsul la observaţiile transmise va fi afişat pe pagina de internet a Primariei Municipiului Buzău – www.primariabuzau.ro – în perioada: 03.05.2021 – 18.05.2021.

Încadrare în teritoriu

Reglementări

Mobilare urbană

Memoriu PUD

Anunț complet

Anunț public

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoștință că PICO DO PRODEXIM S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentației de PUD pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA ȘI IMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER“, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Bd. Unirii, nr. 192, tarlaua 32, jud. Buzău.

Descarcă anunț public
Descarcă memoriu PUD
Descarcă mobilare urbană
Descarcă încadrare în teritoriu
Descarcă reamenajare acces carosabil pe lot

Anunț public și chestionar studiu sociologic

ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Descarcă anunț
Chestionar studiu sociologic