În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU, cu sediul social în Mun. Buzău, Piața Daciei, nr. 1, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „P.U.Z. TARLAUA 19 (ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ÎN ZONA DE N-V A MUNICIPIULUI BUZĂU, CU FUNCȚIUNEA DE LOCUINȚE, CONSTRUCȚII ADMINISTRATIVE, CONSTRUCȚII COMERCIALE, ALTE CATEGORII INSTITUȚII PUBLICE SAU SERVICII)“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua19.

Descarcă anunț public

PARTE SCRISĂ

PARTE DESENATĂ

Loading

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. Municipiul Buzău, cu sediul social în Buzău, Piața Daciei, nr. 1, în calitate de iniţiatori pentru documentatia de urbanism PUZ „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATA A DESEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR IN MUNICIPIUL BUZAU“, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului cu privire la intentia de elaborare a Planului Urbanistic Zonal.

Descarcă anunț public

1. Parte scrisă

2. Parte desenată

Loading

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social în Mun. București, sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 43, corp A, etaj 2, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE – DEPOZITARE BERE ȘI CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ“ în intravilanul mun. Buzău, Șoseaua Nordului, nr.70, tarlaua 26, parcela 186, număr cadastral 73266.

Descarcă anunț public

1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

2. PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ

3. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

4. PLAN SITUAȚIA REȚELELOR TEHNICO-EDILITARE

5. PLAN PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

6. PLAN POSIBILITĂȚI MOBILARE URBANISTICĂ

MEMORIU PREZENTARE+ RLU

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „Dezvoltare urbană a zonei de sud-est a municipiului Buzău prin realizarea unui pol de sănătate și configurarea tramei stradale – complex de sănătate – spital municipal” pentru imobilele situate in intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 43, parcela 741, 742, N.C.73313 și N.C.73314.

Descarcă anunț public

PUZ – Memoriu tehnic

PUZ – P1 Situația existentă – ortofotoplan

PUZ – P2 Încadrare în PUG

PUZ – P3 Încadrare în UTR29

PUZ – P4 Încadrare PUG Preliminar

PUZ – P5 Plan reglementare – 1 la 2000

Reglementări
Răspunsuri SC Western Outdoor SRL nr. 73.742/03.05.2023

Loading

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L. cu sediul social în București, sector 6, str. Tincani, nr. 8, bl. Z18, sc.A, ap. 66, et.10, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de P.U.D. pentru: „AUTORIZARE CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ ȘI SPAȚIU COMERCIAL VÂNZARE ONLINE PIESE AUTO”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 226, n.c. 68668.

Descarcă anunț public

PARTE SCRISĂ

1. Încadrare în PUG

2. Situația existentă

3. Reglementări urbanistice

4. Mobilare urbanistică

Răspuns la adresa nr. 69641/27.04.2023

Loading

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. NOA TRANS CONST S.R.L. cu sediul social în Com. Mărăcineni, Sat Mărăcineni, DN2 E85, nr. 37, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de P.U.D. pentru: „AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE S+P+2E, ÎMPREJMUIRE ȘI ALEI”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, str. Păcii, nr. 76, nr. cad. 68063.

Descarcă anunț public

1. MEMORIU PREZENTARE

2. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

3. PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ

4. PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE

5. PLAN MOBILARE 1.1000

6. PLAN MOBILARE 1.500

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru “reconfigurarea tramei stradale în zona de sud-est a municipiului Buzău în vederea creșterii mobilității urbane prin realizarea unui hub de transport și autobază, respectiv a unei zone de instituții publice / servicii” pentru imobilele situate in intravilanul municipiului Buzău, Șoseaua Buzău-Brăila, n.c. 72695, n.c. 72696, n.c. 67094.

Descarcă anunț

1. Planșă încadrare

2. Planșă situație existentă

3. Planșă reglementări urbanistice

Memoriu PUZ HUB

Răspuns pentru cetățeni nr. 2276/12.05.2023 – etapa I

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. TECNOSERVICE DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul în Sat Ostratu, Comuna Corbeanca, Strada Pădurii, nr. 54, parter, camera nr. 8, jud. Ilfov a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE HALE PENTRU DEPOZITARE PRODUSE INDUSTRIALE NEPERICULOASE ȘI HALE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ“ pentru imobilul situat în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 41, parcela 717, N.C. 67177.

Descarcă anunț

Memoriu PUZ

U1 Încadrare în teritoriu

U2 Încadrare în PUG

U3 Analiză situație existentă

U4 Rețele Edilitare

U5 Regim Juridic

U6 Reglementări zonificări

U7 Reglementări UTR

U8 Reglementări ilustrări

Răspuns la adresa nr. 56988/10.04.2023

Răspuns la adresa nr. 69626/27.04.2023

Loading

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că BISERICA PENTICOSTALĂ BATLEEM BUZĂU cu sediul în mun. Buzău, Str. Salvării, nr. 3bis a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE REABILITARE, CONSOLIDARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE P+M ÎN VEDEREA AMENAJĂRII UNEI BISERICI PENTICOSTALE BETLEEM BUZĂU“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, strada Mesteacănului, nr. 10, lot 2.

Descarcă anunț public

Memoriu PUZ

Plan încadrare PUZ

Loading