În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că domnul Costel Constantin a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI LA AUTOVEHICULE CU INSTALAȚII ȘI AMENAJĂRILE AFERENTE, MIJLOACE DE PUBLICITATE, ÎMPREJMUIRE TEREN, RACORD RUTIER ȘI ORGANIZARE ȘANTIER“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 29, parcela 219, LOT 1, numărul cadastral 73129.

1. Descarcă anunț public

2. MEMORIU PREZENTARE

3. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

4. PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ

5. REGLEMENTĂRI URBANISTICE

6. POSIBILITĂȚI DE MOBILARE

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că SC AURONINI TRICOT SRL cu sediul în Mun. Buzău, Bd. Unirii, nr. 3, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SPAȚII SERVICII – DESTINAȚIE EVENIMENTE, CAZARE ȘI ÎMPREJMUIRE“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 24, parcela 5, numărul cadastral 73567.

Descarcă anunț public

A1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

A2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

A3. REGLEMENTĂRI

A4. MOBILARE URBANĂ

MSO

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIȚA cu sediul în Mun. Buzău, str. Bucegi, nr. 20bis, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SEDIU S.G.A. BUZĂU“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, Șos. Brăilei, numărul cadastral 52957.

Descarcă anunț public

PUZ SGA BUZĂU Memoriu tehnic explicativ – Studiu de Oportunitate

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U0a – Încadrare în teritoriu

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U0b – Încadrare în PUG

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U1a – Plan topografic zona de studiu PUZ

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U1b – Situația existentă zonificare

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U1c – Situația existentă utilizarea terenurilor

PUZ SGA BUZĂU SO Planșa U2 – Situația propusă

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND ACTUALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU. INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Descarcă anunț public

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în mun. Buzău, Piața Daciei, nr. 1 a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE TEREN DE 43.2 HA (ETAPA 2) DIN TARALAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU“ pentru tarlaua 33 situată în intravilanul mun. Buzău.

Descarcă anunț

PARTE SCRISA – MEMORIU ETAPA 2 T33 30.09.2022

PARTE DESENATĂ

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că PICO DO PRODEXIM S.R.L. cu sediul în mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A și EDISON 2020 CONIDAN S.R.L. cu sediul în sat Vadu Pașii, comuna Vadu Pașii, str. George Bacovia, nr. 19, jud. Buzău au demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „DESFIINȚARE CLĂDIRI EXISTENTE, CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ, ÎMPREJMUIRE TEREN, AMENAJARE PARCARE, ACCES ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, strada Drăgăicii, nr. 7.

Descarcă anunț public

PIESE_DESENATE

PIESE_SCRISE_MEMORIU

RLU PUZ – 15.09.2022 – (1)

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. URSUS BREWERIES S.A., cu sediul social în Mun. București, sectorul 2, Șoseaua Pipera, nr. 43, corp A, etaj 2, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE – DEPOZITARE BERE ȘI CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ“ în intravilanul mun. Buzău, Șoseaua Nordului, nr. 70, tarlaua 26, parcela 186, număr cadastral 73266.

Descarcă anunț public

0. Foaie de capăt

1. Studiu oportunitate

2. Încadrare în teritoriu

3. Plan situație existentă

4. Plan reglementări urbanistice

5. Plan posibilități de mobilare

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. GIO TECH S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, str. Unirii, bl. 13B, ap. 7, jud. Buzău, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE SPAȚIU BIROURI ȘI ANEXĂ DEPOZITARE“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 40, parcela 715, număr cadastral 72609

Descarcă anunț public

MEMORIU AVIZ DE OPORTUNITATE

PARTE DESENATĂ AVIZ OPORTUNITATE

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, S.C. AMA FORTUNA SPORTS S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, bd. 1 decembrie 1918, bl. 6D, et. 1, ap. 7, jud. Buzău, a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE ȘI DEPOZITARE“ în intravilanul mun. Buzău, tarlaua 41, parcela 722/1 LOT 2, număr cadastral 71709

Descarcă anunț public

Memoriu tehnic

Reglementari urbanistice propuse

Situatia existenta