Răspusuri sesizări PUZ TARLAUA 33, 43.2 ha – informare publică etapa pregătitoare cu privire la intenția de elaborare PUZ

1. Ionut Agapie

2. Ștefan Țăndărescu

3. Stănciulescu Florica

4. Niță Cătălin

5. Mărunțiș Cornel Toni

6. Savu Florin Cătălin

7. Serdin Maria și Florescu Filofteia

8. Filipoiu Nicolae

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU, a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUN. BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33.

Descarcă anunț public

Descarcă partea scrisă – MEMORIU ETAPA 2 T33

Plan încadrare în PUG

Situația existentă – Reală

Situația existentă – Reglementată prin PUG

Reglementări – Termen lung

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că S.C. CIFA TOTAL CONSTRUCT cu sediul în mun. Buzău, str. Șoseaua Spătarului, nr. 84, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE ÎNALTE, PARCARE SUBTERANĂ ȘI DOTĂRI AFERENTE (LA PARTER SPAȚII COMERCIALE ȘI SERVICII)“ ÎN INTRAVILANUL MUNICIPIULUI BUZĂU, STR. ALEEA CĂPRIOAREI, NR.2

Descarcă anunț public

Plan încadrare în UTR

Plan reglementări urbanistice

Regulament LOCAL DE URBANISM PUZ

Memoriu PUZ

În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. AFROMAD PREFAB S.R.L., cu sediul în Sat Spătaru, Com. Costești, Nr. 286B, Jud. Buzău, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE LAC AGREMENT PRIN EXPLOATAREA NISIPURILOR ȘI PIETRIȘURILOR REZULTATE DIN SĂPĂTURĂ, CONSTRUCȚIE TEMPORARĂ STAȚIE DE SORTARE, STAȚIE BETOANE, SPAȚII DEPOZITARE, PÂNĂ LA FINALIZAREA OBIECTIVULUI PRINCIPAL“ în intravilanul Municipiului Buzau, tarlaua 44, parcela 750/1.

Descarcă anunț public

A1. Încadrare în teritoriu

A2. Situația existentă

A3. Restricții și permisiuni

Memoriu Tehnic Explicativ

În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. BOEMA RESTAURANT S.R.L., cu sediul în Mun. Buzău, Bd. Unirii, bl. B1, et. Parter, Jud. Buzău, a demarat etapa pregatitoare de informare a publicului a Planul Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ: BIROURI + LOCUINȚĂ DE SERVICIU, AZIL DE BĂTRÂNI ȘI CORT DE EVENIMENTE“ în intravilanul Municipiului Buzau, Șoseaua București, tarlaua 41, parcela 717, numărul cadastral 69159.

Descarcă anunț public complet

2. Situatie existenta – disfunctionalitati

3. Situatie proposa – Reglementari

4. Utilitate publica – Tipuri de proprietati

5. Mobilare urbanistica

6. Echipare edilitara

Memoriu

Răspuns privind obiecțiunile publicului ca urmare a informării publice privind PUD promovat de S.C. MED SARAIS S.R.L

Descarcă adresa 86817 / 01.07.2021

Răspuns privind obiecțiunile publicului ca urmare a informării publice privind PUD promovat de S.C. MED SARAIS S.R.L

Descarcă adresa 85084 / 29.06.2021

 

UAT MUNICIPIUL BUZĂU a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE»

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Reglementări Urbanistice

Plan circulații ( A2 )

Regim juridic (A2)

Situația existentă ( A2 )

Sumar memoriu tehnic

Memoriu PUZ

 

UAT MUNICIPIUL BUZAU a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „REALIZARE SURSĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ (CENTRALĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ PE COMBUSTIBIL GAZOS) PENTRU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALTE CLĂDIRI PUBLICE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUZĂU – PALATUL COMUNAL”

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Reglementări Urbanistice  

Descarcă memoriu