În vederea implicării publicului cu privire la intenția de elaborare a unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.), vă aducem la cunoştinţă că S.C. HOME DEVELOPMENT S.R.L. cu sediul în Otopeni, str. Petre Ispirescu nr. 31, judetul Ilfov a demarat etapa elaborării propunerilor privind Planul Urbanistic Zonal «CONSTRUIRE ANSAMBLU IMOBILIAR MIXT – REZIDENȚIAL / COMERCIAL N.C. 71312 – ANSAMBLU DE LOCUINȚE COLECTIVE S/DS+P+4E-P+6E-P+8E, SERVICII, DOTĂRI ȘI ECHIPAMENTE PUBLICE AFERENTE» pe terenul cu Nr. Cad. 71312 situat în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 32.

Anunț public

Regulament Local de Urbanism

2.0. ÎNCADRARE ÎN UTR 20

3.0. PLAN CADASTRAL ZONA DE STUDIU

4.0. REGLEMENTĂRI URBANISTICE ÎN PLAN DIRECTOR

6.0. CIRCULAȚII ȘI REȚELE EDILITARE

7.0. PLAN DIRECTOR CIRCULAȚII T32

Planșe

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că S.C. AFILIU TRANS S.R.L. cu sediul social în orașul Mizil, str. I. L. Caragiale, nr. 7, bl. 45, sc. A, et. 3, ap. 13, jud. Prahova, a demarat etapa pregătitoare elaborării propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ”CONSTRUIRE LOCUINȚE DE SERVICIU 2S+P+3E+4E+5 RETRAS, SERVICII/COMERȚ LA PARTER, ÎMPREJMUIRI SI ALEI”, amplasat in intravilanul municipiul Buzau, str. Crizantemelor, nr. 16, nr. cad. 51435.

Anunț public

MEMORIU PREZENTARE

1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

3. PLAN REGLEMENTĂRI URBANISTICE

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că domnii RAICU IONUT MARIUS SI RAICU MIRELA au demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE CU SEDIU ADMINISTRATIV SI SPATIU VANZARE“, în intravilanul municipiului Buzău, TARLAUA 37 , PARCELA 682/1, numărul cadastral 72305.

Anunț public

MEMORIU JUSTIFICATIV

A3. ZONIFICARE – REGLEMENTĂRI

A4. MOBILARE URBANĂ

Loading

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării propunerilor unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că S.C. PERFEKT PACK LINE S.R.L. cu sediul social în Buzău, str.Transilvaniei, nr. 100 Bis, a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de P.U.D. pentru: „DESFIINTARE NC 67825-C1, NC 67825-C2, NC 67825-C3 ȘI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL CU AMANUNTUL, LOCUINȚĂ DE SERVICIU, DEMOLARE ȘI CONSTRUI ÎMPREJMUIRE PE 4 LATURI ȘI AMPLASARE 3 STEAGURI PUBLICIITARE”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, str.Transilvaniei, nr. 303, nr. cad. 67825

Anunț public

MEMORIU PUD

A2. REGLEMENTĂRI

A3. MOBILARE

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoștință că cetățenii MUSATOIU ION și MUSATOIU PAUNA au demarat etapa privind intenția de elaborare a Panului Urbanistic Zonal pentru „DESCHIDERE EXPLOATARE BALAST” pentru imobilul situat în intravilanul Municipiului Buzău, T37, P654, NC 4583, CF 74219.

Anunț public

A1. ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

A2. SITUAȚIA EXISTENTĂ

A3. ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ

A4. MOBILARE – LUCRĂRI EXPLOATARE

A5. MOBILARE – POST EXPLOATARE

A7. PROFILURI STRADALE

Reluare anunț public

Răspuns observații public

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoștință că U.A.T. Municipiul Buzău cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a propunerilor pentru PUZ – Lucrări în cadrul proiectului „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN REALIZAREA UNUI HUB DE TRANSPORT ȘI AUTOBAZĂ PRIN RECONFIGURAREA TRAMEI STRADALE ÎN ZONA DE SUD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU”, generat de imobilele N.C. 72695, N.C. 67094, situate în intravilanul municipiului Buzău, Șoseaua Buzău-Brăila.

Descarcă anunț public

Anunț public privind decizia finală a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău

Memoriu de prezentare

Regulament Local de Urbanism

U01 – Planșă încadrare

U02 – Plan situație existentă

U03 – Plan reglementări urbanistice

U04 – Posibilitate de mobilare

U05 – Proprietăți asupra terenurilor

Răspuns cetățeni – etapa 1

Răspuns cetățeni – etapa 2

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BUZĂU – IALOMIȚA cu sediul în Mun. Buzău, str. Bucegi, nr. 20bis, jud. Buzău a demarat etapa privind elaborarea propunerilor privind Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE SEDIU S.G.A. BUZĂU“ pentru imobilul situat în intravilanul mun. Buzău, Șos. Brăilei, numărul cadastral 52957.

Anunț public

1. Memoriu general

2. Regulament Local de Urbanism

3. Încadrare în teritoriu

4. Reglementări urbanistice

5. Posibilități de mobilare urbanistică

Răspuns adresă înregistrată la Registratura primăriei municipiului Buzău cu nr. 207.340/24.11.2023

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Piața Daciei, nr. 1, jud. Buzău a demarat etapa privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru „Regenerare urbană a zonei de nord a municipiului Buzău, configurarea tramei stradale în tarlaua 34, conversia funcțională în vederea construirii unei baze / parc sportiv pentru practicarea sportului de performanță“ – complex format dintr-un cadru vegetal și zone construite, special amenajate și dotate pentru practicarea diferitelor sporturi (complex de clădiri și instalații sportive) pentru imobilele situate in intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 34, n.c. 71286 și n.c. 70901

Descarcă anunț

Anunț public nr. 213549/06.12.2023 privind reluarea informării publice

1. ÎNCADRARE ÎN PUG

2. ÎNCADRARE ORTOFOTO

4. PLAN REGLEMENTĂRI EXISTENTE – CONFORM PUG

5. PLAN REGLEMENTĂRI PROPUSE – VARIANTA 1

6. PLAN DIRECTOR CIRCULAȚII T32

MEMORIU TEHNIC PUZ

ERATĂ referitoare la anunțul de publicitate

Răspuns cetățeni nr. 213439/06.12.2023 la adresa nr. 18570/25.10.2023

Răspuns cetățeni la adresa nr. 191908/02.11.2023

Răspuns cetățeni la adresa nr. 192730/06.11.2023

Loading

În vederea implicării cetățenilor în procesul de informare publică a unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că CNAIR – DRDP BUZĂU cu sediul în Mun. Buzău, str. Independenței, nr. 63, jud. Buzău a demarat etapa privind elaborarea propunerilor pentru documentația Planului Urbanistic Zonal “AUTORIZARE CONSTRUIRE SEDIU DRDP-BUZAU (SPAȚII BIROURI)” pentru imobilul situat în intravilanul Municipiului Buzău, Bulevardul Gării, N.C. 68040.

Răspuns nr. 182334/20.10.2023

Descarcă anunț

Memoriu PUZ

Reglementări urbanistice PUZ

Răspuns la adresa nr. 173163 din 06.10.2023

Loading

În vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, vă aducem la cunoştinţă că S.C. BAREX COM S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, Șos. Brăilei, nr. 3, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „AUTORIZARE PARCELARE TEREN IN VEDEREA OBȚINERII UNEI ZONE DE SERVICII ȘI DEPOZITARE IN MUNICIPIUL BUZĂU ȘOSEAUA NORDULUI – DN2“, număr cadastral 67073.

Răspuns nr. 185992/26.10.2023

Anunț public nr. 186439/26.10.2023

Anunț public nr. 149164/04.09.2023

REGULAMENT

MEMORIU GENERAL

EE1 ECHIPARE EDILITARĂ – Model

U1 PLAN DE ÎNCADRARE ÎN TERITORIU

U2 PLAN SITUAȚIE EXISTENTĂ ȘI DISFUNCȚIONALITĂȚI – Model

U3 PLAN DE SITUAȚIE PROPUS ȘI REGLEMENTĂRI – Model

U4 PLAN UTILITATE PUBLICĂ – Model

U5 PLAN PARCELARE MOBILARE PROPUSĂ – Model

Loading