Răspuns privind obiecțiunile publicului ca urmare a informării publice privind PUD promovat de S.C. MED SARAIS S.R.L

Descarcă adresa 85084 / 29.06.2021

 

UAT MUNICIPIUL BUZĂU a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE LOCUINȚE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, DOTĂRI ȘI SERVICII PUBLICE»

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Reglementări Urbanistice

Plan circulații ( A2 )

Regim juridic (A2)

Situația existentă ( A2 )

Sumar memoriu tehnic

Memoriu PUZ

 

UAT MUNICIPIUL BUZAU a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „REALIZARE SURSĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ (CENTRALĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ PE COMBUSTIBIL GAZOS) PENTRU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALTE CLĂDIRI PUBLICE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUZĂU – PALATUL COMUNAL”

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Reglementări Urbanistice  

Descarcă memoriu

Informare cu privire la implicarea publicului în etapa pregătitoare la intenția de elaborare a unui PUD pe str. Crizantemelor nr.16

Descarcă anunț

OPTIMED SOCIETATE COOPERATIVĂ cu sediul social în mun. Buzău, str. Unirii, bl. 1C, parter, a demarat informarea publicului cu privire la etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru « CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, LOCUINȚE DE SERVICIU, SPAȚII PRESTĂRI SERVICII PROFESIONALE, D + P + 3E + 4 RETRAS + ÎMPREJMUIRE » în intravilanul municipiului Buzău, str. Gării, nr. 3

Descarcă anunț public

Plan încadrare în teritoriu

Plan încadrare în teritoriu 2

Reglementări Urbanistice

Mobiliare incintă

Memoriu PUZ

S.C. MED SARAIS S.R.L., a demarat procedura pentru aprobarea documentaţiei de PUD pentru: „CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII PROFESIONALE: PNEUMOLOGIE, RADIOLOGIE, RMN, BRONHOSCOPIE, SPIROMETRIE, SOMNOLOGIE, RECUPERARE RESPIRATORIE, LABORATOR ANALIZE, CU REGIM DE ÎNĂLȚIME P+2”, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Str. Fundătura Rândunelelor, nr. 5, nr. Cad. 69135.

Descarcă anunț public

Încadrare în zonă

Reglementări Urbanistice  

Posibilități de mobilare urbanistică

Memoriu PUD

S.C. ROMCARBON S.A., a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL BUNURI DE LARG CONSUM, ÎMPREJMUIRE, ACCES, PARCARE ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE“ în intravilanul municipiului Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132

Descarcă anunț public

Încadrare în zonă

Reglementări Urbane

Mobilare urbană

Memoriu PUZ

Regulament PUZ

Răspunsuri observații reluare informare publică Tarlaua 33 (28,5 ha.)

Răspunsuri la observațiile trimise de cetățeni în procesul de informare publică pentru Plan Urbanistic Zonal denumit ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE  FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE NORD-EST A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33.

Adresa 36237 din 29.03.2021

Adresa 37348 din 31.03.2021

Adresa 37349 din 31.03.2021

Adresa 37352 din 31.03.2021

Adresa 40185 din 06.04.2021

Construire blocuri locuințe de serviciu cu spații prestări servicii la parter – P+3, D+P+4 + împrejmuire, intravilan, Municipiul Buzău, UTR 3, Str. Crizantemelor, Nr. 16, Nr. Cad. 51435

Descarcă memoriu

Plan încadrare

Reglementări Urbanistice Zonificare