Anunț public

În vederea implicării publicului în etapa pregătitoare elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoștință că PICO DO PRODEXIM S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentației de PUD pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA ȘI IMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER“, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Bd. Unirii, nr. 192, tarlaua 32, jud. Buzău.

Descarcă anunț public
Descarcă memoriu PUD
Descarcă mobilare urbană
Descarcă încadrare în teritoriu
Descarcă reamenajare acces carosabil pe lot

Anunț public și chestionar studiu sociologic

ACTUALIZARE INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUN. BUZĂU INIŢIATOR – PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Descarcă anunț
Chestionar studiu sociologic

Anunț public

Având în vedere modificările propuse pentru trama stradală din cadrul documentației Plan Urbanistic Zonal ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE  FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUN. BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU” în intravilanul municipiului Buzău, tarlaua 33, vă aducem la cunoștință că se reia etapa de informare a publicului cu privire la elaborarea propunerilor pentru P.U.Z.-ul mai sus menționat (variantă revizuită în acord cu studiile de fundamentare).

Descarcă anunț public
Descarcă 3.0. REGIM JURIDIC
Descarcă 4.0.REGLEMENTARI URBANISTICE (ZONA RESTRANSA)
Descarcă 4.1.REGLEMENTARI URBANISTICE
Descarcă 5.0. CIRCULATII
Descarcă 5.1. CIRCULATII
Descarcă 5.2. CIRCULATII

Anunț public

Anunț public în vederea implicării publicului în etapa pregătitoare a elaborării unui Plan Urbanistic de Detaliu, aducem la cunoştinţă că PICO DO PRODEXIM S.R.L., cu sediul social în Mun. Buzău, Șoseaua București, nr. 1A, jud. Buzău, a demarat procedura pentru aprobarea documentației de PUD pentru „CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODARIE DE APA ȘI IMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER“, amplasat în intravilanul Municipiul Buzău, Bd. Unirii, nr. 192, tarlaua 32, jud. Buzău.

Descarcă anunț
Descarcă memoriu PUD
INCADRARE IN TERITORIU
MOBILARE URBANA

Anunț public

Anunț public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal, aducem la cunoştinţă că, U.A.T. MUNICIPIUL BUZĂU,  a demarat etapa de elaborare a propunerilor Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE  FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA

Descarcă anunț

Încadrare în PUG

Memoriu urbanism – RLU PUZ Tarlaua 33

Anunț public

Anunț public privind finalizarea propunerilor preliminare și aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SERĂ FLORI, BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN» intravilan municipiul Buzău T24, P163.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentaţiei de Plan Urbanistic Zonal, etapa pregătitoare de informare a publicului cu privire la intenţia de elaborare PUZ, pentru «ANSAMBLU REZIDENTIAL – ZONIFICARE FUNCTIONALA SI REGLEMENTARE SPECIFICA A SUPRAFETEI DE 28,5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTA PARCULUI TINERETULUI, IN VEDEREA PUNERII IN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZAU» pe teren intravilan din municipiul Buzău, pe o suprafaţă parţială din Tarlaua 33.

Descarcă anunț

T33 – 1
T33 – detalii

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAȚII ORGANIZARE EVENIMENTE, STRUCTURĂ CAZARE ȘI ACTIVITĂȚI RECREATIVE ȘI DISTRACTIVE» intravilan municipiul Buzău T24, P1. nr. cadastral 69012.

Descarcă anunț

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru aprobarea documentației de Plan Urbanistic Zonal pentru «PUNERE iN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRASINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPATIU DE RECREERE» pe teren intravilan domeniu public din municipiul Buzău, categorie de folosință drum, în suprafața de 28.905 mp mp.

 

Descarcă anunț

PUZ planșă reglementări 

Anunț public

Anunț public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației «CONSTRUIRE LOCUINȚĂ INDIVIDUALĂ PARTER CU ELABORARE PUZ» intravilan municipiul Buzău, strada Chiristigii, nr. 1, LOT 2, nr. cadastral 68212.

Descarcă anunț