Anunţ public

Anunţ public privind demararea procedurii pentru finalizarea propunerilor preliminare privind aprobarea documentației Planului Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CIMITIR MUNICIPAL», în intravilan din municipiul Buzău, General Grigore Baştan Cazarma 3177 – Lot 2.

Descarcă anunț

Memoriu de prezentare + Regulament local de urbanism aferent P.U.Z. – Cimitir Micro XIV
Planșe încadrare în zonă + încadrare în PUG
Planșe reglementări urbanistice
Răspuns probleme PUZ

Anunţ public

Anunţ public privind elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE CU SPAȚII COMERCIALE LA PARTER ŞI PARCAJE SUBTERANE ŞI SUPRATERANE S2+S1+P+10E» în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 1.

Descarcă anunț

Memoriu de prezentare
Planşe reglementări urbanistice
Răspuns proiectant
Îndreptare eroare materială
Plan parcare şi acces pentru documentaţie PUZ

Anunţ public

Anunţ public privind elaborarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru «CONSTRUIRE IMOBIL SERVICII MEDICALE AMBULATORIU P+3» în intravilan din municipiul Buzău, str. Nicolae Titulescu, nr. 18.

Descarcă anunț

Plan urbanistic de detaliu
Planşe reglementări urbanistice
Răspuns consultare publică pentru documentaţii urbanistice
Descarcă îndreptare eroare materială

Anunţ public .

Anunţ public privind aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «INIŢIERE PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE DIN ID (INDUSTRIE ŞI DEPOZITARE) ÎN IS (INSTITUȚII PUBLICE DE INTERES GENERAL, SERVICII, COMERȚ) ÎN VEDEREA CONSTRUIRII BIROURI, SPAȚII SERVICII ŞI SPAŢII COMERCIALE» în intravilan din municipiul Buzău, str. General Grigore Baştan, nr. 6.

Descarcă anunț

Memoriu justificativ
Planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Anunţ public

Anunţ public privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru «PUZ PENTRU SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONĂ ID ÎN IS ŞI CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE P+10E CU ANEXE ŞI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Stadionului, nr. 120.

Descarcă anunț

Memoriu tehnic explicativ pentru informare public
Planşe situaţie propusă
Planşe reglementări urbanistice – Mobilare urbană

Anunţ public

Anunţ public privind aprobarea documentației pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «COMASAREA/ALIPIREA PARCELELOR T44, P750/1, NR. CADASTRAL 65323, 65324, 65325, 65326, 65327, 65328, 65329, 65330, 65331, ÎN SCOPUL CONSTRUIRII UNEI BAZE DE PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE» în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 44, parcela 750/1.

Descarcă anunț

Memoriu de prezentare – PUZ Preliminar
Planşe reglementări urbanistice – Zonificare funcţională
Planşe propuneri preliminare – Mobilare urbană

Anunţ public

Anunţ public privind ACTUALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, iniţiat de Primăria Buzău.

Descarcă anunț

Anunț integral Plan Urbanistic General al Municipiului Buzău

ERATA

Anunţ public

Anunţ public privind aprobarea documentației de elaborare PUZ, pentru «CONSTRUIRE LOCUINȚE» pe teren intravilan din municipiul Buzău, str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13.

Descarcă anunț

Memoriu general PUZ
Planșe PUZ – Construire Locuințe Generale – Număr total locuințe înșiruite (10 locuințe)
Planșe Bilanț Teritorial General

Anunţ public

Anunţ public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER» în intravilanul municipiului Buzău, str. Aleea Sporturilor, nr.12 A.

 

Descarcă anunț

Memoriu justificativ
Planșa A1 – Încadrare în zonă
Planșa A2 – Situația existentă
Planșa A3 – Permisiuni și restricții
Planșa A4 – Mobilare urbană
Planșa A6 – Proprietate terenuri

Anunţ public

Anunţ public privind aprobarea documentației de PUD pentru «CONSTRUIRE APART HOTEL», amplasat în municipiul Buzău, strada Unirii, nr. 303.

Descarcă anunț

Memoriu Plan Urbanistic de Detaliu
Planșe PUD

Răspuns Țigău Nicolae
Răspuns S.C. Modus COM S.R.L.
Răspuns S.C. BEST PIT STOP WASH S.R.L. și S.C. GOLDEN AUTOSPA S.R.L.