Anunţ public

Anunţ public privind aprobarea documentației PUZ pentru «CONSTRUIRE MAGAZINE DESFACERE PRODUSE PENTRU AGRICULTURĂ» în intravilan din municipiul Buzău, tarlaua 31, parcela 1.

Plan de încadrare în U.T.R. 20, zona studiată
Plan încadrare în zonă
P.U.Z – Documentaţie de Urbanism –  Faza “Plan Urbanistic Zonal”
Planşe reglementări tehnico-edilitare
Plan tipuri de proprietate – Ciruculaţia trenurilor, obiective de utilitate publică
Plan amenajare incintă
Plan situaţia existentă, disfuncţionalităţi + Plan reglementări urbanistice

Anunţ public

Anunţ public privind aprobarea documentației de PUD pentru «CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE» amplasată în municipiul Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 4 (fostă Democrației, nr.6).

Descarcă anunţ aici
Descarcă memoriu justificativ aici
Descarcă planşe reglementări urbanistice aici
Descarcă planşe reglementări edilitare aici

Anunţ public

Anunţ public privind intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAŢII DE PRODUCŢIE ŞI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA BUZĂU» în intravilan din municipiul Buzău, str. Răchitei, nr. 92, 92A, Tarlaua 23, Parcela 141-142.

Descarcă anunţ aici
Descarcă memoriu tehnic explicativ pentru eliberarea avizului de oportunitate
Descarcă planşe PUZ construire spaţii de producţie şi cimitir – Situaţie existentă
Descarcă planşe reglementări urbanistice

Anunţ public

Anunţ public privind procedura de informare a publicului în etapa pregătitoare, cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAȚII DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ D+P+5E CU ANEXE ŞI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Islazului, nr. 2A, 2D, 2E.

Descarcă anunţ aici
Descarcă memoriu tehnic explicativ pentru informare şi consultare public
Descarcă planşe reglementări urbane – Restricţii şi permisiuni
Descarcă planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Anunţ public

Anunţ public privind procedura de informare a publicului în etapa pregătitoare, cu privire la intenția de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL BUNURI DE LARG CONSUM, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES, PARCARE ŞI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE» în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132.

Descarcă anunţ aici
Descarcă memoriu studiu de oportunitate
Descarcă planşe reglementări urbane – Restricţii şi permisiuni
Descarcă planşe reglementări urbane – Mobilare urbană