Anunț – Primăria Municipiului Buzău, organizează în data de 21.10.2021, ora 10.00, sala 24, reluarea licitației publice pentru valorificarea unor bunuri reprezentând instalații furnizare energie termică ce vor fi dezafectate din punctele termice ale municipiului.

Descarcă anunț

Anunț individual perosoane fizice nr. 149669/12.10.2021 și Proces Verbal nr. 149671/12.10.2021

Descarcă anunț individual

Descarcă proces verbal

Informare privind investiția de amplasare a doua foraje de observație la proiectul “Construire Cimitir Municipal, Micro XIV, Str. General Gr. Baștan nr. 2, Municipiul Buzău, Județul Buzău” .

Această informare este efectuată de UAT BUZAU, cu sediul in Buzău, str. Piața Daciei, nr.1, județul Buzău,  număr telefon 0238726092, ce intenționează să solicite  de la   Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița aviz de gospodărirea apelor privind investiția amplasare a două foraje de observație la proiectul “Construire Cimitir Municipal, Micro  XIV, Str. General Gr. Baștan nr. 2, Municipiul Buzău, Județul Buzău” .

Ca rezultat al acestei lucrări nu rezultă ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele ce doresc să obtină informații, se pot afla la sediul Primăriei Buzău sau la nr. de telefon 0238 726.092.

Comunicat – Primăria municipiului Buzău aduce la cunoștință modificarea din data de 12.10.2021 a limitei de viteză maximă admisă de la 70Km/h la 50 km/h pe Șoseaua Nordului din municipiul Buzău , tronsonul delimitat de km 107 + 700 și km 108 + 250 pe ambele sensuri de mers.

Descarcă comunicat

Comunicat – Primăria municipiului Buzău aduce la cunoștință instituirea din data de 12.10.2021 a sensului unic de circulație, pe strada Luceafărului din municipiul Buzău, pe tronsonul delimitat de străzile Culturii și Columbelor,în direcția de sens menționată.

Descarcă comunicat