Anunț privind proiectul POCA – Promovarea dezvoltării urbane durabile prin elaborarea documentelor de planificare strategică pentru perioada 2021-2027 – PLANIFIC

Anunț privind proiectul POCA – Promovarea dezvoltării urbane durabile prin elaborarea documentelor de planificare strategică pentru perioada 2021-2027 – PLANIFIC.

Descarcă chestionar Consultare Publică S.I.D.U pentru perioada 2021-2027

Anunț public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, HALE DE CONFECȚII METALICE ȘI DEPOZITARE», în intravilanul municipiului Buzău, UTR 27, tarlaua 54, parcela 870.

Anunț public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CLĂDIRE DE BIROURI, HALE DE CONFECȚII METALICE ȘI DEPOZITARE», în intravilanul municipiului Buzău, UTR 27, tarlaua 54, parcela 870.

Descarcă anunț aici
Descarcă Studiu de Oportunitate
Descarcă Planșa nr. 1 – Situația existentă
Descarcă Planșa nr. 2 – Situația existentă
Descarcă Planșa nr. 3 – Plan mobilare

Anunț public privind plantarea celor 775 de stejari care vor purta numele celor 775 de eroi buzoieni, căzuți pentru patrie în Războiul de Întregire Națională (1916 – 1919)

Anunț public privind plantarea celor 775 de stejari care vor purta numele celor 775 de eroi buzoieni, căzuți pentru patrie în Războiul de Întregire Națională (1916 – 1919).

Descarcă anunț aici

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a 8 (opt) funcţii publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a 8 (opt) funcţii publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

Descarcă anunţ aici

Anunţ privind rezultatul final al examenului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcţii publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Anunţ privind rezultatul final al examenului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcţii publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

Descarcă anunţ aici

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a 7 (şapte) funcţii publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată cu nomă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Anunţ privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a 7 (şapte) funcţii publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată cu nomă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.

Descarcă anunţ aici

Anunţ public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA MIXTĂ – LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢIU COMERCIAL ŞI BIROURI ADMINISTRATIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+1+2ER, AMENAJARE TEREN, ORGANIZARE DE ŞANTIER ŞI BRANŞAMET UTILITĂŢI», în municipiului Buzău, strada Alexandru Marghiloman, nr. 56 – 58

Anunţ public privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCŢIUNEA MIXTĂ – LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢIU COMERCIAL ŞI BIROURI ADMINISTRATIVE CU REGIM DE ÎNĂLŢIME D+P+1+2ER, AMENAJARE TEREN, ORGANIZARE DE ŞANTIER ŞI BRANŞAMET UTILITĂŢI», în municipiului Buzău, strada Alexandru Marghiloman, nr. 56 – 58.

Descarcă anunţ aici
Descarcă Memoriu Tehnic Explicativ pentru eliberarea Avizului de Oportunitate
Descarcă Planşe Reglementări Urbanistice
Descarcă Planşe Plan Încadrare în Prevederi

Anunț privind rezultatele interviului desfășurat la data de 16.11.2020 la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Anunț privind rezultatele interviului desfășurat la data de 16.11.2020 la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

Descarcă anunț aici

Anunţ privind organizarea concursului de promovare în grad profesional imediat superior, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate

Anunţ privind organizarea concursului de promovare în grad profesional imediat superior, în limita funcţiilor publice rezervate promovării, cu încadrarea în fondurile bugetare alocate.

Descarcă anunţ aici

Anunţ privind rezultatul probei scrise susţinute în data de 12.11.2020 la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcţii publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Anunţ privind rezultatul probei scrise susţinute în data de 12.11.2020 la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcţii publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

Descarcă anunţ aici