Anunț privind rezultatul final al concursului/examenului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei de interviu susținute în data de 13.12.2021 la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul final al concursului/examenului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei de interviu susținute la data de 08.12.2021 la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 07.12.2021 la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 29.11.2021 la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, proba scrisă 07.12.2021

Descarcă anunț

Anunț important privind concursul organizat în vederea recrutării a 16 funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău se va susține conform calendarului aprobat prin Dispoziția nr. 682/25.10.2021 a Primarului municipiului Buzău și a Adresei nr. 42102/2021 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, proba scrisă 29.11.2021

Descarcă anunț

Anunț cu rezultatele finale la concursul de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție temporar vacante din cadrul aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț