ANUNŢ privind rezultatul interviului pentru ocuparea unui post vacant de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societăţii Comerciale „RAM TERMO VERDE ” S.R.L. Buzău

Descarcă anunț

Loading

ANUNȚ privind selecția candidaților pentru 1 (unu) post vacant de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A. Buzău

Descarcă anunț

F1 – Cerere de înscriere

F2 – Declarație pe proprie răspundere conformitate documente

F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor

F4 – Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

F5 – Declarație de interese

Loading

Anunț privind organizarea concursului de recrutare în vederea ocupării unor posturi, funcții contractuale de execuție vacante, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

1. Formular înscriere

2. Model CV RO

3. Model de adeverință

4. Declarație cazier

5. Consimțământ GDPR

Loading

Anunț privind rezultatele finale la examenul/concursul de promovare a 7 (șapte) funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț final

Loading

Anunț privind rezultatul probei de interviu susținute în data de 14.02.2023 la concursul/examenul de promovare organizat în vederea ocupării a 7 (șapte) funcții publice de conducere vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind rezultatul probei scrise susținută în data de 08.02.2023 la concursul organizat în vederea promovării a 7(șapte ) funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău.

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul/examenul de promovare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău, proba scrisă – 08.02.2023

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind selecția candidaților pentru 1 post vacant de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație în cadrul RAM TERMO VERDE SRL

Descarcă anunț

F1 – Cerere de înscriere

F2 -Declarație pe proprie răspundere conformitate documente

F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor

F4 – Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

F5 – Declarația de interese

Scrisoarea de așteptări

Loading

Anunț privind organizarea concursului de promovare a 7 (șapte) funcții publice de conducere vacante

Descarcă anunț

1. Formular înscriere

2. Model CV RO

3. Model de adeverință angajator

4. Consimțământ GDPR

OPIS

Loading

Anunț cu rezultatele finale privind rezultatele probei scrise la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading