Anunț privind organizarea concursului/examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut a unor funcții publice

Anunț public

1. Formular de înscriere

2. Consimțământ GDPR

Loading

Anunț privind rezultatul interviului pentru ocuparea unui post vacant de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE” S.A. Buzău

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.” Buzău

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind rezultatul interviului pentru ocuparea unui post vacant de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău

Descarcă anunț

Loading

ANUNȚ privind rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.A.” Buzău

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor pentru ocuparea unui post vacant de administrator neexecutiv al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „TRANS BUS S.A.” Buzău

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind rezultatul final al concursului/examenului de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind rezultatul probei de interviu susținute în data de 31.03.2023 la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în date 28.03.2023 la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Loading

Anunț privind selecția candidaților pentru 1 post vacant de administrator neexecutiv a Consiliului de Administrație în cadrul PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE SA

Descarcă anunț

F1 – Cerere de înscriere

F2 – Declarație pe proprie răspundere conformitate documente

F3 – Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor

F4 – Consimțământ prelucrare date cu caracter personal

F5 – Declarația de interese

Loading