Anunț privind rezultatul final al examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut organizat pentru funcționari publici de execuție din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatele interviului desfășurat la data de 01.07.2021 la concursul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 28.06.2021 la concursul/examenul organizat în vederea promovării în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcționarii publici de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Muncipiului Buzău, proba scrisă 28.06.2021

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatele finale la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de conducere specifice vacante de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău, cu corecturile efectuate la rubrica “Punctajul final”

Descarcă anunț

Anunț privind validarea dosarelor la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacantă de șef serviciu, gr. II, Urbanism și Dezvoltare Urbană, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatele finale la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de conducere specifice vacante de arhitect șef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatele finale la concursul de promovare pe funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei interviu susținut în data de 09.06.2021 la concursul organizat în vederea promovării pe funcții publice de conducere vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț cu rezultatele finale privind rezultatele probelor scris și interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț