Anunț cu rezultatele finale privind rezultatele probelor scris și interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatele interviului desfășurat la data de 08.04.2021 la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei scrise susținute in data de 05.04.2021 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 05.04.2021, proba scrisă, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț 26077/04.03.2021 Rezultate. Comisia de concurs de proiecte de management la “Centrul Cultural Alexandru Marghiloman”

Descarcă anunț

Proces Vervbal Nr. 26147/04.03.2021 în vederea desemnării administratorilor din întrprinderile publice

Descarcă proces verbal

Anunț privind selecția candidaților pentru 5(cinci) posturi vacante de administratori neexecutivi neasociați ai Consiliului de Administrație al S.C. TRANS BUS S.A Buzău

Descarcă anunț
Descarcă Cerere de înscriere
Descarcă Declarație pe proprie răspundere conformitate documente
Descarcă Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor
Descarcă Consimțământ prelucrare date cu caracter personal
Descarcă Declarația de interese

Anunț privind selecția candidaților pentru 5(cinci) posturi vacante de administratori neexecutivi ai Consiliului de Administrație al S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

Descarcă anunț
Descarcă cerere de înscriere
Descarcă Declarație pe proprie răspundere conformitate documente
Descarcă Acordul de obținere a datelor pentru verificarea informațiilor
Descarcă Consimțământ prelucrare date cu caracter personal
Descarcă Declarația de interese