Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 28.10.2021 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 16 funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Descarcă formular înscriere

Descarcă model CV

Descarcă declarație cazier

Descarcă model de adeverință angajator

Descarcă declarație colaborator al securității

Descarcă consimțământ GDPR

OPIS

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție temporar vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Descarcă formular înscriere

Descarcă model CV

Descarcă declarație cazier

Descarcă model de adeverință angajator

Descarcă declarație colaborator al securității

Descarcă consimțământ GDPR

OPIS

Anunț privind rezultatul la selecția candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 28.10.2021 proba scrisă

Descarcă anunț

Anunț privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea a 9 funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Descarcă formular înscriere

Descarcă model CV

Descarcă declarație cazier

Descarcă model de adeverință angajator

Descarcă declarație colaborator al securității

Descarcă consimțământ GDPR

OPIS

Anunț privind rezultatul final al concursului/examenului de recrutare organizat în vederea ocupării unei funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatele interviului desfășurat la data de 17.09.2021 la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind validarea dosarelor la concursul organizat în vederea ocupării unei funcții publice de conducere vacantă de Șef serviciu, gr. II, Serviciul Urbanism și Dezvoltare Urbană, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 13.09.2021 la concursul/examenul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț cu rezultatele finale privind rezultatele probelor scris și interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț