Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu în cadrul Serviciului Evidență – Administrare Patrimoniu și Licitații

Anunț concurs privind recrutarea pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Șef serviciu în cadrul Serviciului Evidență – Administrare Patrimoniu și Licitații

Descarcă anunț aici

Anunț cu rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție vacante

Anunț cu rezultatele finale la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț aici 

Anunț cu rezultatele finale la selecția candidaților pentru ocuparea mai multor posturi vacante în diferite Consilii de Administrație

Anunț cu rezultatele finale la selecția candidaților pentru ocuparea unui post vacant de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău, un post vacant de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Piețe Târguri și Oboare Buzău și două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „RAM” Buzău

Descarcă anunț aici

Anunț privind rezultatele interviului pentru ocuparea unui post vacant de membru al Consiliului de Administrație al mai multor societăți comerciale

Anunț privind rezultatele interviului pentru ocuparea unui post vacant de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău, un post vacant de membru în Consiliul de Administrație al S.C. Piețe Târguri și Oboare Buzău și două posturi vacante de membru în Consiliul de Administrație al Regiei Autonome „RAM” Buzău

Descarcă anunț aici

Anunț cu rezultatele la proba interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție vacante

Anunț cu rezultatele la proba interviu la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț aici

Anunț cu rezultatele la soluționarea contestației la proba scrisă a concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție vacante

Anunț cu rezultatele la soluționarea contestației la proba scrisă a concursului de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului muncipiului Buzău

Descarcă anunț aici

Anunț cu rezultatele la proba scrisă la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție vacante

Anunț cu rezultatele la proba scrisă la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău organizat potrivit Dispoziţiei Primarului municipiului Buzău nr. 592/03.07.2019 și adresei ANFP nr. 31.793/2019

Descarcă anunț aici

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de candidatură pentru ocuparea mai multor posturi vacante în Consilii de Administrație

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de candidatură pentru ocuparea unui post vacant de membru al Consiliului de Administrație al Societății Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău, un post vacant de membru în consiliul de administrație al S.C. Piețe Târguri și Oboare Buzău și două posturi vacante de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome „RAM” Buzău

Descarcă anunț aici

Anunț privind rezultatele soluționării contestațiilor pentru selecția dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante

Anunț privind rezultatele soluționării contestațiilor pentru selecția dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț aici

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Anunț privind rezultatele selecției dosarelor la concursul de recrutare în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț aici