Anunț privind rezultatele interviului desfășurat la data de 10.09.2021 la concursul organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare de personal medico-sanitar în cadrul Dispensarelor școlare și Creșelor organizat în data de 09.09.2021, selecția dosarelor, în vederea ocupării unor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Dispensarelor școlare și Creșelor din municipiul Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatele probelor scris și interviu la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău, proba scrisă 13.09.2021

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatele interviului desfășurat la data de 07.09.2021 la concursul organizat în vederea ocupării funcțiilor publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 06.09.2021 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind ocuparea fără concurs a unor posturi contractuale de execuție, vacante sau temporar vacante, pe perioada stării de alertă

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul contestației la proba scrisă susținută în data de 01.09.2021 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul probei scrise susținute în data de 01.09.2021 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Buzău

Descarcă anunț

Anunț privind rezultatul la selecția dosarelor candidaților înscriși la concursul de recrutare organizat în data de 06.09.2021, proba scrisă, în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț