Anunț privind rezultatul probei scrise susținute in data de 05.04.2021 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Proces Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Buzău din data de 25 februarie 2021

Descarcă proces verbal

Proiect de hotărâre nr. 28 din data de 29.01.2021 pentru modificarea Regulamentului privind deținerea, creșterea, întreținerea și circulația câinilor, a celorlalte animale de companie și a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 307/27.10.2017

Descarcă proiect de hotărâre
Descarcă anunț public