Anunț – Primăria Municipiului Buzău, organizează în data de 21.10.2021, ora 10.00, sala 24, reluarea licitației publice pentru valorificarea unor bunuri reprezentând instalații furnizare energie termică ce vor fi dezafectate din punctele termice ale municipiului.

Descarcă anunț

Informare privind investiția de amplasare a doua foraje de observație la proiectul “Construire Cimitir Municipal, Micro XIV, Str. General Gr. Baștan nr. 2, Municipiul Buzău, Județul Buzău” .

Această informare este efectuată de UAT BUZAU, cu sediul in Buzău, str. Piața Daciei, nr.1, județul Buzău,  număr telefon 0238726092, ce intenționează să solicite  de la   Administrația Bazinală de Apă Buzău- Ialomița aviz de gospodărirea apelor privind investiția amplasare a două foraje de observație la proiectul “Construire Cimitir Municipal, Micro  XIV, Str. General Gr. Baștan nr. 2, Municipiul Buzău, Județul Buzău” .

Ca rezultat al acestei lucrări nu rezultă ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele ce doresc să obtină informații, se pot afla la sediul Primăriei Buzău sau la nr. de telefon 0238 726.092.

Comunicat – Primăria municipiului Buzău aduce la cunoștință modificarea din data de 12.10.2021 a limitei de viteză maximă admisă de la 70Km/h la 50 km/h pe Șoseaua Nordului din municipiul Buzău , tronsonul delimitat de km 107 + 700 și km 108 + 250 pe ambele sensuri de mers.

Descarcă comunicat

Comunicat – Primăria municipiului Buzău aduce la cunoștință instituirea din data de 12.10.2021 a sensului unic de circulație, pe strada Luceafărului din municipiul Buzău, pe tronsonul delimitat de străzile Culturii și Columbelor,în direcția de sens menționată.

Descarcă comunicat

Comunicat privind Campania de colectare deșeuri electrice și voluminoase în Buzău. În perioada 18 octombrie – 20 noiembrie, în contextul Zilei Internaționale a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice, locuitorii municipiului Buzău sunt încurajați să se implice activ în protecția mediului prin colectarea separată a deșeurilor electrice și a deșeurilor voluminoase.

Descarcă comunicat

Anunț privind desfășurarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău“, Primăria municipiului Buzău aduce la cunoştinţa participanților la traficul rutier faptul că începând cu data de 08.10.2021 vor începe lucrările de așternere covor asfaltic, respectiv stratul de uzură pe str. Transilvaniei, tronsonul cuprins între Rond Fabrica de Bere și intersecția cu Bdul Unirii

Descarcă anunț

Anunț privind decizia Agenției pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare a PUZ- ,,Construire locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”

Descarcă anunț

Anunț privind desfășurarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău“

Descarcă anunț