Invitație de participare la procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” pentru atribuirea contractului de achiziție publică

Invitație de participare la procedura de „negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare” pentru atribuirea contractului de achiziție publică.

Descarcă anunț aici

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 (şase) funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată cu nomă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea a 6 (şase) funcții publice de execuție vacante, pe perioadă nedeterminată cu nomă întreagă, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 de ore/săptămână, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Buzău.

Descarcă anunț aici

Anunţ public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER» în intravilanul municipiului Buzău, str. Aleea Sporturilor, nr.12 A

Anunţ public în vederea implicării publicului în etapa elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER» în intravilanul municipiului Buzău, str. Aleea Sporturilor, nr.12 A.

Descarcă anunț aici

Descarcă Memoriu justificativ
Descarcă Planșa A1 – Încadrare în zonă
Descarcă Planșa A2 – Situația existentă
Descarcă Planșa A3 – Permisiuni și restricții
Descarcă Planșa A4 – Mobilare urbană
Descarcă Planșa A6 – Proprietate terenuri

Anunţ privind actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări

Anunţ privind actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Descarcă anunţ aici

Anunț privind hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 16 SEPTEMBRIE 2020

Anunț privind hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 16 SEPTEMBRIE 2020.

Descarcă anunț aici