Anunţ privind actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări

Anunţ privind actele de identitate emise de autorităţile publice care au expirat, începând cu data de 01.03.2020, îşi menţin valabilitatea pe toată perioada stării de urgenţă/alertă precum şi pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări.

Descarcă anunţ aici

Anunț privind hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 16 SEPTEMBRIE 2020

Anunț privind hotărârile cu caracter normativ adoptate în ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău din 16 SEPTEMBRIE 2020.

Descarcă anunț aici

Anunţ privind punerea în funcțiune, începând din data de 24.09.2020, a celor 2 instalaţii de semaforizare cu temporizare amplasate în zona adiacentă sensului giratoriu de la Gara CF Buzău

Anunţ privind punerea în funcțiune, începând din data de 24.09.2020, a celor 2 instalaţii de semaforizare cu temporizare amplasate în zona adiacentă sensului giratoriu de la Gara CF Buzău.

Descarcă anunţ aici

Anunţ public privind aprobarea documentației de elaborare PUZ, pentru «CONSTRUIRE LOCUINȚE» pe teren intravilan din municipiul Buzău, str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13

Anunț public privind aprobarea documentației de elaborare PUZ, pentru «CONSTRUIRE LOCUINȚE» pe teren intravilan din municipiul Buzău, str. Depozitului, nr. 9 și nr. 13.

Descarcă anunț aici
Descarcă Memoriu general PUZ
Descarcă Planșe PUZ – Construire Locuințe Generale – Număr total locuințe înșiruite (10 locuințe)
Descarcă Planșe Bilanț Teritorial General

Dispoziţie privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Dispoziţie privind stabilirea perioadei în care se desemneareprezentanţii funcţionarilor publici în comisia paritară de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

Descarcă dispoziţie aici