Anunţ public privind actualizarea integrală a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău, iniţiat de Primăria Buzău

Anunţ public privind actualizarea integrală a Planului Urbanistic General al Municipiului Buzău, iniţiat de Primăria Buzău.

Descarcă anunţ aici

Anunţ public privind procedura de informare a publicului în etapa pregătitoare, cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAȚII DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ D+P+5E CU ANEXE ŞI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Islazului, nr. 2A, 2D, 2E

Anunţ public privind procedura de informare a publicului în etapa pregătitoare, cu privire la intenția de elaborare Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE SPAȚII DE CAZARE ŞI ALIMENTAŢIE PUBLICĂ D+P+5E CU ANEXE ŞI UTILITĂȚI» în intravilan din municipiul Buzău, str. Islazului, nr. 2A, 2D, 2E.

Descarcă anunţ aici
Descarcă memoriu tehnic explicativ pentru informare şi consultare public
Descarcă planşe reglementări urbane – Restricţii şi permisiuni
Descarcă planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Dispoziţie privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcționarilor publici în comisia paritară de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Dispoziţie privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcționarilor publici în comisia paritară de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

Descarcă dispoziţie aici

Descarcă referat aici

Anunţ public privind procedura de informare a publicului în etapa pregătitoare, cu privire la intenția de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL BUNURI DE LARG CONSUM, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES, PARCARE ŞI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE» în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132.

Anunţ public privind procedura de informare a publicului în etapa pregătitoare, cu privire la intenția de elaborare pentru Plan Urbanistic Zonal pentru «CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL BUNURI DE LARG CONSUM, ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE ACCES, PARCARE ŞI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE» în intravilan din municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132.

Descarcă anunţ aici
Descarcă memoriu studiu de oportunitate
Descarcă planşe reglementări urbane – Restricţii şi permisiuni
Descarcă planşe reglementări urbane – Mobilare urbană

Răspuns consultare publică + Îndreptare eroare materială pentru PUD – IDEEA DENT – Construire imobil servicii medicale ambulatoriu P+3 nivele

Răspuns consultare publică + Îndreptare eroare materială pentru PUD – IDEEA DENT – Construire imobil servicii medicale ambulatoriu P+3 nivele.

Descarcă răspuns consultare publică pentru documentaţii urbanistice
Descarcă îndreptare eroare materială

Răspuns proiectant + Îndreptare eroare materială + Plan parcare şi acces pentru documentaţie PUZ iniţiat de SC BUSINESS CENTER EPG pentru „Construire locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter şi parcaje subterane şi supraterane S2+S1+P+10E”, str. Transilvaniei, nr. 1

Răspuns proiectant + Îndreptare eroare materială + Plan parcare şi acces pentru documentaţie PUZ iniţiat de SC BUSINESS CENTER EPG pentru „Construire locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter şi parcaje subterane şi supraterane S2+S1+P+10E”, str. Transilvaniei, nr. 1.

Descarcă răspuns proiectant
Descarcă îndreptare eroare materială
Descarcă plan parcare şi acces pentru documentaţie PUZ

Anunţ public privind programul activității de deratizare (etapa I) pe domeniul public al Municipiului Buzău, în perioada 12.06.2020 – 09.07.2020

Anunţ public privind programul activității de deratizare (etapa I) pe domeniul public al Municipiului Buzău, în perioada 12.06.2020 – 09.07.2020.

Descarcă anunţ aici

Anunţ public privind programul activității de dezinsecție la sol în Municipiul Buzău, Etapa I – 2020

Anunţ public privind programul activității de dezinsecție la sol în Municipiul Buzău, Etapa I – 2020.

Descarcă anunţ aici