Comunicat – Primăria municipiului Buzău aduce la cunoștință instituirea din data de 12.10.2021 a sensului unic de circulație, pe strada Luceafărului din municipiul Buzău, pe tronsonul delimitat de străzile Culturii și Columbelor,în direcția de sens menționată.

Descarcă comunicat

Comunicat privind Campania de colectare deșeuri electrice și voluminoase în Buzău. În perioada 18 octombrie – 20 noiembrie, în contextul Zilei Internaționale a Reciclării Deșeurilor Electrice și Electronice, locuitorii municipiului Buzău sunt încurajați să se implice activ în protecția mediului prin colectarea separată a deșeurilor electrice și a deșeurilor voluminoase.

Descarcă comunicat

Anunț privind desfășurarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău“, Primăria municipiului Buzău aduce la cunoştinţa participanților la traficul rutier faptul că începând cu data de 08.10.2021 vor începe lucrările de așternere covor asfaltic, respectiv stratul de uzură pe str. Transilvaniei, tronsonul cuprins între Rond Fabrica de Bere și intersecția cu Bdul Unirii

Descarcă anunț

Anunț privind decizia Agenției pentru Protecția Mediului Buzău de încadrare a PUZ- ,,Construire locuințe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”

Descarcă anunț

Anunț privind desfășurarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău“

Descarcă anunț

Anunț public privind – Planul de Mobilitate urbană durabilă 2021-2027

„ UAT MUNICIPIUL BUZĂU anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a Planului de Mobilitate urbană durabilă 2021-2027 amplasat în municipiul Buzău, judeţul Buzău, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, titular UAT MUNICIPIUL BUZĂU. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:  în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei.

Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Sf.Sava de la Buzău, nr.3 în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului”.

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

U.A.T. Municipiul Buzău, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul – ,,Realizare sursă termică independentă pentru unități de învațământ și alte clădiri publice din patromoniul municipiului Buzău – Palatul Comunal”, propus a fi amplasat în municipiul Buzău, str. Oltețului, nr. 4, judetul Buzău.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzău, nr. 3 şi la sediul din sat Stâlpu, în zilele de luni – vineri, între orele 8:30 – 13:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Buzău din mun. Buzău, str. Sfântul Sava de la Buzău, nr. 3.”

 

Anunț privind desfășurarea lucrărilor aferente obiectivului de investiții ,,Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău“, Primăria municipiului Buzău aduce la cunoştinţa participanților la traficul rutier faptul că începând cu data de 04.10.2021 vor începe lucrările de frezare a carosabilului pe Bdul Unirii, tronsonul cuprins între intersecția cu Bdul Mareșal Al. Averescu și intersecția cu str. Patriei.

Descarcă anunț

Anunț public privind „Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Munucipiului Buzău 2021 – 2027”

„U.A.T. MUN. BUZAU, anunţă publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia Mediului Buzău de încadrare a planului –„Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Munucipiului Buzău 2021 – 2027” cu amplasamentul în municipiul Buzau, fără evaluare de mediu şi fără evaluare adecvată, urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, titular UAT MUN. BUZAU. Motivele care au stat la baza luării acestei decizii au fost:  în conformitate cu H.G. nr. 1076/2004, art. 11 şi luând în considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potenţiale prevăzute în Anexa 1 a aceluiaşi act normativ, planul nu ridică probleme din punct de vedere al protecţiei mediului asupra factorilor de mediu şi nu prezintă efecte probabile asupra zonei;  Observaţiile publicului se vor primi în scris la sediul A.P.M. Buzău, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului”.