Anunț privind rezultatul probei scrise susținute in data de 05.04.2021 la concursul de recrutare organizat în vederea ocupării unor funcții publice de execuție vacante din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Buzău

Descarcă anunț

Proces Verbal selecție candidați Consiliul de Administrație al S.C. PIEȚE, TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. Buzău

Descarcă proces verbal

Proces Verbal posturi vacante administratori neexecutivi al Consiliului de Administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L Buzău

Descarcă proces verbal