PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48/16.03.2023 privind lămurirea unor prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 303/28.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 48 – NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41/14.03.2023 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU “AUTORIZARE DEMOLARE NC 72594-C1 ȘI NC 72594-C2, CONSTRUIRE CABINET ȘI FARMACIE VETERINARĂ, SEDIU SOCIETATE, LOCUINȚĂ DE SERVICIU ȘI ANEXE ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+E ȘI IMPREJMUIRE”.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 41

Documentație

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33/02.03.2023 pentru completarea și modificarea 2 a H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 33

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28/16.02.2023 privind schimbarea denumirii Liceului Teoretic „Alexandru Marghiloman” în Liceul Teoretic de Informatică „Alexandru Marghiloman”, începând cu anul școlar 2023 – 2024

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 28

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21/14.02.2023 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 267/30.10.2008 privind aprobarea Statutului municipiului Buzău.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotarâre nr. 21/14.02.2023

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17/08.02.2023 pentru completarea și modificarea H.C.L. nr. 34/25.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I. Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorii titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 17 – NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 319/27.12.2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 16/27.01.2021 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 319 – NORMATIV

Loading

Proiect de hotărâre nr. 304/15.12.2022 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 304 – NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 302/13.12.2022 privind aprobarea acordării de ajutoare lunare de la bugetul local pentru familiile şi persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au media veniturilor băneşti nete lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de salubrizare.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 302 – NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 299/09.12.2022 privind aprobarea condițiilor pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale, gestionate prin serviciul de salubrizare și reducerea facturii utilizatorilor casnici cu sumele încasate de la OIREP-uri (organizaţii care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului).

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 299

Loading