Proiect de Hotărâre NR. 118 din data de 23.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor publice aparținând Municipiului Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr.118
Anunț Public Proiect de Hotărâre nr. 118
Anexa 1 Proiect de Hotărâre nr. 118

Proiect de Hotărâre nr.112 din data de 26.05.2021 privind aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI BUZAU 2021-2027” document finantat in cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1 CP13/2019

Descarcă proiect de hotărâre nr.112
Anunț Public Proiect de Hotărâre nr. 112
Anexa 1 Proiect de Hotărâre nr. 112 

Proiect de Hotărâre nr. 105 din data de 21.05.2021 privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre 105

Proiect de hotărâre Nr. 71 din data de 13.04.2021 privind aprobarea planului de acţiune pentru gestionarea şi reducerea zgomotului ambiental pentru Municipiul Buzău

Descarcă anunț public
Descarcă Hotărâre Aprobare Plan de Acțiune

Proiect de hotărâre nr. 42 din data de 10.03.2021pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

Descarcă proiect de hotărâre

Descarcă anunț public

Proiect de hotărâre nr. 31 din data de 05.02.2021 privind aplicarea planului de tarifare zonală în cadrul A.D.I Buzău – Mărăcineni și a stabilirii modului de acordare a gratuităților și a decontării contravalorilor titlurilor de călătorie emise prin sistemul electronic de taxare al operatorului TRANS BUS SA

Descarcă proiect de hotărâre
Descarcă anunț public

 

Proiect de hotărâre nr. 28 din data de 29.01.2021 pentru modificarea Regulamentului privind deținerea, creșterea, întreținerea și circulația câinilor, a celorlalte animale de companie și a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 307/27.10.2017

Descarcă proiect de hotărâre
Descarcă anunț public

Proiect de hotărâre nr. 17 din data de 18.01.2021 pentru aprobarea prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr.17 din data de 18.01.2021
Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 din data de 12.01.2021 privind modificarea şi completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 188/30.06.2017

Descarcă hotărâre

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 324 din data de 31.12.2020 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 324 din data de 31.12.2020 privind modul de acordare a gratuităților precum și decontarea contravalorii acordate prin sistemul de electronic de taxare al operatorului S.C. Trans Bus S.A.

NORMATIV Hot. Facilități în e-ticketing TRANS BUS

Anunț Public