PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 259/27.11.2023 privind modificarea 10 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău.

Descarcă anunț

Proiect de hotărâre nr. 259

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 252/21.11.2023 privind aprobarea modificării preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L. pe raza municipiului Buzău.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 252

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 246/09.11.2023 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”CONSTRUIRE HALE INDUSTRIALE DE PRODUCȚIE”.

Descarcă anunț

Proiect de hotărâre nr. 246 – NORMATIV

ANEXĂ

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 238/31.10.2023 privind organizarea și funcționarea “TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2023”.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 238 NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 237/26.10.2023 pentru aprobarea REGULAMENTULUI PRIVIND UTILIZAREA SISTEMULUI DE ÎNCHIRIERE A BICICLETELOR „VELOCITY BUZĂU” în vederea operaționalizării proiectului„Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193 Proiect finanțat prin Axa prioritară 4, Prioritatea de Investiții 4e, Obiectiv specific 4.1Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 237

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 236/25.10.2023 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024.

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 236 NORMATIV

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.220 din 19.10.2023 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024, cu rata inflației de 13,8%.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 220

Loading

Proiect de hotărâre nr. 217/17.10.2023 privind scutirea de la plata impozitului pentru clădirile noi sau reabilitate, cu destinația de locuință, pentru care proprietarii execută pe cheltuiala proprie lucrări pentru instalarea de sisteme de producere a energiei electrice din surse fotovoltaice.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 217

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 204 din data de 03.10.2023 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 49/06.03.2019.

Anunț public

Proiect de hotărâre nr. 204

Loading

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 188/18.09.2023 privind schimbarea categoriei de folosință a unor terenuri din „arabil/curți construcții” în „drum” și atribuirea denumirii de „Intrarea Parașutiștilor” imobilului cu numărul cadastral 73786.

Descarcă anunț

Descarcă proiect de hotărâre nr. 188

Loading