PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 132/01.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 132

Descarcă anunț public

Anexa nr. 1-CS 1 – Deszapezire

Anexa nr. 2 – CS 2- Menajer

Anexa nr. 3 – CS 3- Stradal

ANEXA nr. 4 -Studiu de oportunitate

Anexa nr. 5 – Contract

ANEXA 6 la HCL salubrizare – Regulament

Adresa ANRSC nr. 68567- 2022

Adresa RER nr. 125319 – 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 131/29.06.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice și a unor rețele de termoficare proprietate privată a municipiului Buzău

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 131

Anexe

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 130/29.06.2022 pentru modificarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 130

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 129 din data de 28.06.2022 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

Descarcă anunț public

Descarcă anunț public Regulament locuri parcare

Descarcă proiect de hotărâre nr. 129

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 116/06.06.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii activităţii de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, a activității de colectare și transport a deșeurilor municipale, a activității de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 116

Anexa nr. 1 – CS 1 – Deszăpezire

Anexa nr. 2 – CS 2- Menajer

Anexa nr. 3 – CS 3- Stradal

Anexa nr. 4 – Studiu de fundamentare-oportunitate

Anexa nr. 5 – Contract

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 103/13.05.2022 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL PRIVIND ASIGURAREA NUMĂRULUI MINIM DE LOCURI DE PARCARE ȘI STABILIREA SUPRAFEȚELOR MINIME DE SPAȚII VERZI ȘI PLANTATE PENTRU CONSTRUCȚII ȘI AMENAJĂRI AUTORIZATE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUZĂU

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 103

Descarcă regulament

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 102 din data de 12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău în staţia de sortare de la Vadu Pașii

Descarcă anunț public

Anexa 1 la CS Sortare

ANEXA 2 si 3 la CS Sortare

Anexa 1 – Caiet de sarcini sortare

Anexa 2 – Studiu de oportunitate activitate sortare

Anexa3 – Model Contract SORTARE

Descarcă proiect de hotărâre nr. 102

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 101 din data de 12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre nr. 101

Anexa 1 – Regulament

Anexa 2 – Caiet de sarcini

Anexa 3 – Studiu oportunitate

Anexa 4 – Contract depozitare

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 93/06.05.2022 privind înființarea Teatrului Municipal „V. Maximilian” Buzău ( Varianta 2)

Descarcă anunț public

Organigramă

Descarcă proiect de hotărâre nr. 93

REFERAT APROBARE TEATRU

Regulament TEATRU

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95/10.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de comerţ ilicit în municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr. 95

Descarcă Referat + Raport specialitate

Descarcă regulament

Descarcă anunț public