PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 131 din data de 17.04.2019 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6%

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 131 din data de 17.04.2019 privind indexarea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020, cu rata inflației de 4,6%

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anexa 1 aici

Descarcă anexa 2 aici

Descarcă anunț public aici

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 126 din data de 12.04.2019 privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară “DRĂGAICA – 2019”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 126 din data de 12.04.2019 privind organizarea şi funcţionarea târgului de vară “DRĂGAICA – 2019”

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anunț public aici

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 122 din data de 11.04.2019 privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Strada Columbelor și arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Dorobanți, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 122 din data de 11.04.2019 privind renumerotarea administrativă a imobilelor de pe Strada Columbelor și arondarea imobilelor – blocuri de locuinţe colective din Cartierul Dorobanți, municipiul Buzău, pe străzi, cât şi atribuirea de numere administrative

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anexa nr.1 aici

Descarcă anexa nr. 2 aici

Descarcă anunț public aici

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 120 DIN DATA DE 08.04.2019 pentru modificarea Hotărârii nr.231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 120 DIN DATA DE 08.04.2019 pentru modificarea Hotărârii nr.231/28.09.2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anunț public aici 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117 din data de 03.04.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 117 din data de 03.04.2019 pentru aprobarea Regulamentului pentru stabilirea condiţiilor de exercitare a dreptului de acces pe proprietăţile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreţinerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi de comunicații electronice

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anunț public aici

Descarcă anexă aici

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 115 din data de 01.04.2019 pentru aprobarea documentației privind delegarea gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 115 din data de 01.04.2019 pentru aprobarea documentației privind delegarea  gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică pentru administrarea, întreținerea și  exploatarea zonelor de parcare și a parcărilor de reședință din municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anunț public aici

Descarcă anexa nr.1 aici

Descarcă anexa nr.2 aici

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 96 din data de 19.03.2019 pentru aprobarea documentației pentru delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de ecarisaj

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 96 din data de 19.03.2019 pentru aprobarea documentației pentru delegare prin concesiune a gestiunii serviciului public de ecarisaj

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anunț public aici

Descarcă anexa nr. 1- studiu de oportunitate aici

Descarcă anexa nr. 2- regulament aici

Descarcă anexa nr. 3 – caiet sarcini varianta finală aici

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 din data de 19.03.2019 pentru modificarea prețurilor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 95 din data de 19.03.2019 pentru modificarea prețurilor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice, pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anunț public aici

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 din data de 19.03.2019 pentru modificarea tarifului de producere a energiei termice, din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în municipiul Buzău, de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 94 din data de 19.03.2019 pentru modificarea tarifului de producere a energiei termice, din CAF-uri pe bază de gaze naturale, în municipiul Buzău, de către Societatea Comercială “Ecogen Therm” SRL Buzău

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anunț public aici

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 86 din data de 18.03.2019 privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 86 din data de 18.03.2019 privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău

Descarcă proiect de hotărâre aici

Descarcă anunț public aici

Descarcă anexe aici