PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 175 din data de 30.09.2021 privind aprobarea de modificare a preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza municipiului Buzău

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 175

Descarcă anunț public

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 169 din data de 20.09.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “REALIZARE SURSĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ (CENTRALĂ TERMICĂ INDEPENDENTĂ PE COMBUSTIBIL GAZOS) PENTRU UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI ALTE CLĂDIRI PUBLICE DIN PATRIMONIUL MUNICIPIULUI BUZĂU – PALATUL COMUNAL” în Municipiul Buzău, str. OLTEȚULUI, nr. 4

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 169

Descarcă anunț public

Documentație

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 168 din data de 17.09.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, ÎMPREJMUIRE, ACCES, PARCARE ȘI AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE” Municipiul Buzău, str. Transilvaniei, nr. 132

Descarcă proiect de hotărâre Nr. 168

Descarcă anunț public

Documentație

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 150 din data de 18.08.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU „CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE” municipiul Buzău, judeţul Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 4

Descarcă proiect de hotărâre nr. 150

Descarcă anunț public

Documentație

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 149 din data de 18.08.2021 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 149

Descarcă anunț public

Documentație

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 137 din data de 09.08.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ”ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 137

Descarcă anunț public

Documentație

Proiect de Hotărâre Nr. 135 din data de 09.08.2021 privind aprobarea „PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU 2021-2027”

Descarcă proiect de hotărâre nr. 135

Descarcă anunț public

Anexa Proiect de Hotărâre nr. 135

Proiect de Hotărâre NR. 118 din data de 23.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor publice aparținând Municipiului Buzău

Descarcă proiect de hotărâre nr.118
Anunț Public Proiect de Hotărâre nr. 118
Anexa Proiect de Hotărâre nr. 118

Proiect de Hotărâre nr.112 din data de 26.05.2021 privind aprobarea „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANA A MUNICIPIULUI BUZAU 2021-2027” document finantat in cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1 CP13/2019

Descarcă proiect de hotărâre nr.112
Anunț Public Proiect de Hotărâre nr. 112
Anexa Proiect de Hotărâre nr. 112 

Proiect de Hotărâre nr. 105 din data de 21.05.2021 privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative

Descarcă anunț public

Descarcă proiect de hotărâre 105