Ședinţă ordinară – 27 iulie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii Iulie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 27.07.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 95/10.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de comerţ ilicit în municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 129/28.06.2022 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019;

3. Proiect de hotărâre nr. 130/29.06.2022 pentru modificarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018;

4. Proiect de hotărâre nr. 131/29.06.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice și a unor rețele de termoficare proprietate privată a municipiului Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 132/01.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău;

Anexe, adrese, propunere HCLM

6. Proiect de hotărâre nr. 134/06.07.2022 privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet, către Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău;

Anexa

7. Proiect de hotărâre nr. 137/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1- Bloc 24A (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr.171, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

8. Proiect de hotărâre nr. 138/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 2- Bloc 25 (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr. 175, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

9. Proiect de hotărâre nr. 139/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 3- Bloc 26 B (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției, nr. 179, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

10. Proiect de hotărâre nr. 140/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 5- Bloc 3C (str. Ion Băieșu nr.2, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

11. Proiect de hotărâre nr. 141/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 30- Bloc 39 AB (Cartier Crâng, Aleea Centrală, nr.10, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

12. Proiect de hotărâre nr. 142/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 4 – Bloc 11 (Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Unirii, nr.114, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

13. Proiect de hotărâre nr. 143/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 9 – Bloc G1 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.23, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

14. Proiect de hotărâre nr. 144/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 10 – Bloc G2 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.19, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

15. Proiect de hotărâre nr. 145/13.07.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a doamnei P.O. – M.;

16. Proiect de hotărâre nr. 146/14.07.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Parcela 459, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.M. – V. și T. F. – I.;

17. Proiect de hotărâre nr. 147/18.07.2022 privind alipirea unui număr de 14 loturi de teren, cu numerele cadastrale 56186, 56188, 56189, 56190, 56191, 56192, 56193, 56194, 56195, 56196, 56198, 56199, 56200, 63302, situate în municipiul Buzău, cartier Simileasca;

18. Proiect de hotărâre nr. 148/19.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 12.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 12.00;

19. Proiect de hotărâre nr. 149/19.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 13.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 13.00;

20. Proiect de hotărâre nr. 150/19.07.2022 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al U.A.T. Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, cartier Orizont;

21. Proiect de hotărâre nr. 151/19.07.2022 pentru aprobarea înființării unui punct de lucru al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 152/20.07.2022 privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU;

23. Proiect de hotărâre nr. 153/21.07.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău;

24. Proiect de hotărâre nr. 154/21.07.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare„ S.A. Buzău;

25. Proiect de hotărâre nr. 155/21.07.2022 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022;

26. Proiect de hotărâre nr. 156/21.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 28.07.2022, ora 12:00, respectiv 29.07.2022, ora 12:00;

27. Proiect de hotărâre nr. 157/21.07.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

28. Proiect de hotărâre nr. 158/21.07.2022 privind aprobarea modificării 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local.

 

Ședință extraordinară – 13 IULIE 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 13.07.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 135/06.07.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adelin-Laurențiu Petrișor

2. Proiect de hotărâre nr. 133/05.07.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale II din Pădurea Crâng

3. Proiect de hotărâre nr. 136/06.07.2022 privind rectificarea 1 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

Ședință ordinară – 29 IUNIE 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii IUNIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 29.06.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 29.06.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 124/23.06.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Teodor Octavian Gheorghiu

2. Proiect de hotărâre nr. 78/06.04.2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 101/12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de administrare a depozitelor de deşeuri pentru deşeurile municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 102/12.05.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea serviciului de sortare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare din Municipiul Buzău în staţia de sortare de la Vadu Pașii

5. Proiect de hotărâre nr. 103/13.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului local privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare și stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și plantate pentru construcții și amenajări autorizate pe teritoriul municipiului Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 117/22.06.2022 pentru aprobarea trecerii bunului – grup sanitar public (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Parcul Crâng, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestuia

7. Proiect de hotărâre nr. 118/22.06.2022 privind modificarea 4 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

8. Proiect de hotărâre nr. 119/22.06.2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurată în H.C.L. nr.98/26.05.2022 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 120/22.06.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “reabilitarea și modernizarea a 14 străzi din municipiul Buzău”

10. Proiect de hotărâre nr. 121/22.06.2022 privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public, program finanţat din „Fondul pentru mediu” și aprobarea devizului general aferent obiectivului de investiții „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 122/22.06.2022 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii, a indicatorilor tehnico-economici si a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul „Modernizarea sistemului de iluminat public” în Municipiul Buzău finantat prin programul Aministratiei Fondului pentru Mediu

Anexă

12. Proiect de hotărâre nr. 123/22.06.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza studiu de fezabilitate și proiect tehnic de execuție) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “prelungire rețea canalizare și preluare ape pluviale bulevardul unirii (tronson str. frăsinet – pod Mărăcineni)”

Anexă

13. Proiect de hotărâre nr. 125/23.06.2022 privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2022 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

14. Proiect de hotărâre nr. 126/23.06.2022 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunelor Săgeata și Robeasca

15. Proiect de hotărâre nr. 127/23.06.2022 pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR- în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) -tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4 și 6, pe teritoriul municipiului Buzău

16. Proiect de hotărâre nr. 128/23.06.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2022

Ședință ordinară – 26.05.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii Mai 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 26.05.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 26.05.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 82/11.04.2022 pentru aprobarea Acordului de Înfrațire între Municipiul Buzău din Romania și Raionul Ialoveni din Republica Moldova

2. Proiect de hotărâre nr. 96/10.05.2022 pentru aprobarea Acordului de Înfrățire între Municipiul Buzău, județul Buzău din Romania și Municipiul Strășeni, Raionul Strășeni din Republica Moldova
3. Proiect de hotărâre nr. 93/06.05.2022 privind înființarea Teatrului Municipal ,,V. Maximilian” Buzău
4. Proiect de hotărâre nr. 12/02.02.2022 referitor la aprobarea Regulamentului local privind asociatiile de proprietari din municipiul Buzău
5. Proiect de hotărâre nr. 92/05.05.2022 privind organizarea și funcționarea Târgului de vara „DRĂGAICA – 2022”
6. Proiect de hotărâre nr. 94/09.05.2022 pentru modificarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, aprobate prin HCL nr.192/24.11.2021, precum și pentru aprobarea denumirii Centrului de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
7. Proiect de hotărâre nr. 97/11.05.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 179/27.10.2021 privind propunerea de declarare a unui teren ca bun de uz și de interes privat local – 2
8. Proiect de hotărâre nr. 98/11.05.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societații Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 31.05.2022, ora 13.00, și respectiv 02.06.2022, ora 13.00
9. Proiect de hotărâre nr. 99/11.05.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societații Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 31.05.2022, ora 12.00, și respectiv 02.06.2022, ora 12.00
10. Proiect de hotărâre nr. 100/12.05.2022 privind aprobarea modificării și completării organigramei, numărului de personal și statului de funcții al SC RAM TERMO VERDE SRL
11. Proiect de hotărâre nr. 104/17.05.2022 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societații Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău
12. Proiect de hotărâre nr. 105/17.05.2022 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societații Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău
13. Proiect de hotărâre nr. 106/18.05.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare locuri de joacă în Municipiul Buzău”
Anexă
14. Proiect de hotărâre nr. 107/18.05.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și documentația -faza ”proiect tehnic” (PT) pentru obiectivul de investiții „Modernizare amfiteatru din Parcul Tineretului în vederea înființării unui centru de spectacole în aer liber”
Anexă
15. Proiect de hotărâre nr. 108/18.05.2022 pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2022
16. Proiect de hotărâre nr. 109/18.05.2022 pentru aprobarea trecerii bunului – fântâna arteziană (construcție și instalații) situat în municipiul Buzău, Piața Daciei, din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acesteia
17. Proiect de hotărâre nr. 110/18.05.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea
18. Proiect de hotărâre nr. 111/18.05.2022 privind modificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022
19. Proiect de hotărâre nr. 112/19.05.2022 pentru adoptarea formei finale a criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău
20. Proiect de hotărâre nr. 113/19.05.2022 privind aprobarea modificării 7 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01 .2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local
21. Proiect de hotărâre nr. 114/19.05.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „RER SUD” S.A. Buzău, din data de 26.05.2022, ora 12:00, respectiv 27.05.2022, ora 12:00
22. Proiect de hotărâre nr. 115/20.05.2022 privind modificarea Anexei nr. 8 – „Proces verbal de predare-primire bunuri de retur platforme de colectare selectivă a deșeurilor” la Contractul de servicii nr.122610/06.11.2020 privind asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău

Ședință ordinară – 28.04.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii APRILIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.04.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.04.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 37/07.03.2022 pentru aprobarea documentației privind delegarea serviciului public pentru gestionarea toaletelor publice din Municipiul Buzău
2. Proiect de hotărâre nr. 75/01.04.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70830 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 23, Parcelele 141 – 142
3. Proiect de hotărâre nr. 76/01.04.2022 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuințe colective înalte, parcare subterană și dotări aferente (la parter spații comerciale și servicii)”
Anexă
4. Proiect de hotărâre nr. 77/04.04.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Autorizare construire centru de servicii recreative”
Anexă
5. Proiect de hotărâre nr. 79/07.04.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Sistem de iluminat la Stadionul de atletism Buzău
Anexă
6. Proiect de hotărâre nr. 81/08.04.2022 pentru aprobarea aderării comunelor Săgeata și Robeasca, judeţul Buzău, prin Consiliile Locale ale comunelor Săgeata și Robeasca, în calitate de membre asociate la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni
7. Proiect de hotărâre nr. 83/18.04.2022 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului Municipiului Buzău pe anul 2021
8. Proiect de hotărâre nr. 84/19.04.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soţilor C.A.G. și C.C.E
9. Proiect de hotărâre nr. 85/20.04.2022 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2021 ale Societății comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L.
10. Proiect de hotărâre nr. 86/20.04.2022 privind aprobarea si acoperirea pierderilor masice induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat si neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul RAM TERMO VERDE SRL, în perioada octombrie 2020 -decembrie 2021
11. Proiect de hotărâre nr. 87/21.04.2022 privind completarea obiectului de activitate al Societății Comerciale Pieţe, Târguri şi Oboare S.A. Buzău
12. Proiect de hotărâre nr. 88/21.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE
13. Proiect de hotărâre nr. 89/21.04.2022 privind actualizarea documentației tehnico-economice faza SF si a indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii „REALIZAREA UNUI CENTRU INTERMODAL DE TRANSPORT AL MUNICIPIULUI BUZĂU, INTEGRAT CU SISTEM PARK-AND-RIDE” COD SMIS 129646 aprobate prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 67/2019 – Axa prioritară 4, Prioritatea de Investitii 4e, Obiectiv specific 4.1 -Apel de proiecte nr POR/182/4/1/Reducerea emisiilor de carbon în municipiile resedință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă
14. Proiect de hotărâre nr. 90/21.04.2022 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempţiune către soții Tărîțe Mihai și Tărîțe Valerica, respectiv soții Tărîțe Gheorghe Dumitru și Tărîțe Mihaela Emilia, a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spaţiului comercial, situat în municipiul Buzău, precum și a studiului de oportunitate

Suplimentar

Ședință ordinară- 29.03.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii MARTIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 29.03.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 29.03.2022

1.  Proiect de hotărâre nr. 13/03.02.2022 pentru aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet

Anexa 2

2. Proiect de hotărâre nr. 38/09.03.2022 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre nr. 39/09.03.2022 pentru desemnarea reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea generală a acționarilor Societății RER SUD S.A. Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 40/09.03.2022 pentru aprobarea cotizaţiei pe care o datorează Municipiul Buzău în calitate de membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”Buzău 2008”, pentru anul 2022

5. Proiect de hotărâre nr. 41/09.03.2022 pentru numirea persoanei care ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

6. Proiect de hotărâre nr. 42/10.03.2022 pentru elaborarea unui nou amenajament silvic pentru pădurea Crâng din Municipiul Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 43/10.03.2022 privind modificarea HCL nr. 168/2018 privind propunerile pentru criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe construite pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău

8. Proiect de hotărâre nr. 44/14.03.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 45/15.03.2022 privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 58/10.08.1995 privind darea ștrandului și a bazei sportive limitrofe Parcului Tineretului în folosință gratuită Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 47/15.03.2022 privind rezilierea Contractului de concesiune nr. 10.185/23.05.2002 încheiat între Municipiul Buzău, în calitate de concedent, şi domnul Bojoc Stoenescu Viorel, în calitate de concesionar

11. Proiect de hotărâre nr. 48/16.03.2022 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019

12.  Proiect de hotărâre nr. 49/16.03.2022 privind aprobarea solicitării de trecere a Canalului Iazul Morilor din domeniul public al Statului și din administrarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

Anexă

13. Proiect de hotărâre nr. 50/16.03.2022 privind modificarea 6 a Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 51/16.03.2022 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliţiei Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 52/16.03.2022 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

16. Proiect de hotărâre nr. 53/17.03.2022 privind darea în administrare a unor surse termice independente, proprietate publică a municipiului Buzău, către unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău

Anexă

17. Proiect de hotărâre nr. 54/17.03.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus” S.A. Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 55/17.03.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

19. Proiect de hotărâre nr. 56/18.03.2022 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.27/28.02.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău, pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022

20. Proiect de hotărâre nr. 57/18.03.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Societății Comerciale „Urbis Serv” SRL Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 58/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CREȘTEREA MOBILITĂȚII URBANE PRIN MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ” din Municipiul Buzău

22. Proiect de hotărâre nr. 59/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

23. Proiect de hotărâre nr. 60/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prins PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

24. Proiect de hotărâre nr. 61/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „ELABORAREA ÎN FORMAT DIGITAL A PLANULUI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ AL MUNICIPIULUI BUZĂU”

25. Proiect de hotărâre nr. 62/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „PLATFORMĂ ELECTRONICĂ DE TRANSPORT PUBLIC PENTRU IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI DE MOBILITATE CA SERVICIU ȘI ASIGURAREA PROIECTĂRII TUTUROR SOLUȚIILOR ÎN MOD INTEGRAT PENTRU CONVERGENȚA CĂTRE CONCEPTUL SMART CITY” ÎN MUNICIPIUL BUZĂU

26. Proiect de hotărâre nr. 63/18.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „CONSTRUIRE COMPLEX DE LOCUINȚE PENTRU TINERI ÎN MUNICIPIUL BUZĂU”

27. Proiect de hotărâre nr. 64/21.03.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții MOBILITATE URBANĂ VERDE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU – PUNCTE DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE

28. Proiect de hotărâre nr. 65/22.03.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 31.03.2022, ora 12.00

29. Proiect de hotărâre nr. 66/22.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

30. Proiect de hotărâre nr. 67/22.03.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Reabilitarea construcției ”Casa grădinarului” și integrarea acesteia într-un centru educațional în aer liber

Anexă

31. Proiect de hotărâre nr. 68/22.03.2022 pentru darea în administrare către Direcția Silvică Buzău prin Ocolul Silvic Buzău a suprafeței de 177,7895 ha fond forestier din grupa I funcțională, subgrupa 1.4.a- pădure parc (Pădurea Crâng)

32. Proiect de hotărâre nr. 69/22.03.2022 pentru aprobarea trecerii unor platforme pentru colectarea deșeurilor menajere – bunuri de retur din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău, în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora, precum și modificarea Anexei „Listă platformele pentru colectarea deșeurilor menajere din Municipiul Buzău” la Contractul de concesiune a Serviciilor Publice de Salubrizare a Municipiului Buzău nr. 3.450/2006

33. Proiect de hotărâre nr. 70/22.03.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 31.03.2022, ora 12:00, respectiv 01.04.2022, ora 12:00

34. Proiect de hotărâre nr. 71/22.03.2022 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 al RAM TERMO VERDE S.R.L.

35. Proiect de hotărâre nr. 72/23.03.2022 pentru aprobarea cotizaţiei pentru anul 2022 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

36. Proiect de hotărâre nr. 73/23.03.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”

37. Proiect de hotărâre nr. 74/23.03.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2022

 

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 04.03.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare ( de îndată) din 04.03.2022

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 04.03.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 33/01.03.2022 privind aprobarea prețurilor și tarifelor la mixturi asfaltice și plombări practicate de către Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 34/02.03.2022 pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Modernizarea sistemului de iluminat public” în municipiul Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 35/02.03.2022 privind modificarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

4. Proiect de hotărâre nr. 36/ 04.03.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară ( de îndată) din data de 04.03.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Ședință ordinară – 28 februarie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii FEBRUARIE 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.02.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.02.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 1/07.01.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice din Municipiul Buzău

Anexa1 + Documentație

2. Proiect de hotărâre nr. 5/13.01.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE SPAȚII DE PRODUCȚIE ȘI CIMITIR, TARLA 23, PARCELA 141-142, PEPINIERA BUZĂU”

Documentație

3. Proiect de hotărâre nr. 11/01.02.2022 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL “CONSTRUIRE HALĂ PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ”

Anexe

4. Proiect de hotărâre nr. 19/11.02.2022 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a cuantumului contribuţiei de întreţinere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice „Alexandru Marghiloman” Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 20/11.02.2022 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2022

6. Proiect de hotărâre nr. 21/15.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social la SPORT CLUB MUNICIPAL GLORIA BUZĂU

7. Proiect de hotărâre nr. 22/15.02.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2022 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

8. Proiect de hotărâre nr. 23/17.02.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 12.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 12.00

9. Proiect de hotărâre nr. 24/17.02.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 03.03.2022, ora 13.00, şi respectiv 04.03.2022, ora 13.00

10. Proiect de hotărâre nr. 25/18.02.2022 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 66847, categoria de folosință drum – Aleea Industriilor din municipiul Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 26/18.02.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2021 -2022

12. Proiect de hotărâre nr. 27/18.02.2022 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia Municipiilor din România, pentru anul 2022

13. Proiect de hotărâre nr. 28/18.02.2022 privind aprobarea contribuţiei sub formă de cotizaţie a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia “Orașe Energie în România”, pentru anul 2022

14. Proiect de hotărâre nr. 29/21.02.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 227/20.12.2021 pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr.262/31.10.2018 pentru aprobarea vânzării prin licitaţie publică cu strigare a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, situat în strada General Grigore Baştan, nr. 1, lotul nr. 1

15. Proiect de hotărâre nr. 30/21.02.2022 privind modificarea anexelor nr. 5 și nr. 8 la Hotărârea nr. 323/2007 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi concesionarea bunurilor proprietate publică şi privată a municipiului Buzău către Societatea Comercială „Compania de Apă” S.A. Buzău

Documentație

16. Proiect de hotărâre nr. 31/22.02.2022 pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea nr.192/24.11.2021 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău, precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acesteia

17. Proiect de hotărâre nr. 32/22.02.2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” referitor la modificarea Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

Documentație

Ședinţă extraordinară – 10 februarie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 10.02.2022

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 10.02.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr.14 din 04.02.2022 privind efectuarea cheltuielilor totale lunare începând cu luna ianuarie 2022 în limita a 1/6 din cheltuielile aprobate în anul 2021, de către RAM TERMO VERDE S.R.L, până la adoptarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății, pe anul 2022

2. Proiect de hotărâre nr.15 din 04.02.2022 pentru aprobarea bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre nr.16 din 04.02.2022 pentru aprobarea bugetelor instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2022

Suplimentar

Ședința ordinară 27.01.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii Ianuarie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 27.01.2022

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 27.01.2022 (Youtube)

1.Proiect de hotărâre nr. 240 din 15.12.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Hală Service

ANEXE

2.Proiect de hotărâre nr. 241 din 15.12.2021 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Construire Locuințe și Funcțiuni Complementare, Dotări și Servicii Publice, Str. Depozitului, nr. 9 și 13, Municipiul Buzău, Județul Buzău

PUZ case sociale

3. Proiect de hotărâre nr. 245 din 23.12.2021 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022-2023

4.Proiect de hotărâre nr. 246 din 27.12.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire imobil servicii profesionale Penumologie, Radiologie, RMN, Bronhoscopie, Spirometrie, Somnologie, Recuperare respiratorie, Laborator analize, cu regim de înălțime P+2

Anexa PUD MED SARAIS

5.Proiect de hotărâre nr. 2 din 12.01.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale TRANS BUS SA Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău

6.Proiect de hotărâre nr. 3 din 12.01.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale URBIS SERV SRL din Buzău, cu privire la SC TRANS URBI MIXTURI SRL Buzău

7.Proiect de hotărâre nr. 4 din 12.01.2022 privind darea în administrare către Biblioteca Județeană V. Voiculescu Buzău a unei suprafețe locative cu altă destinație decât cea de locuință din incinta Liceului cu Program Sportiv Iolanda Balaș Soter, situat în municipiul Buzău, Aleea Școlilor nr. 5

Anexa

8.Proiect de hotărâre nr. 8 din 18.01.2022 privind înființarea secțiiei sportive Sportul pentru toți la Sport Club Municipal Gloria Buzău

9.Proiect de hotărâre nr. 9 din 19.01.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire și amenajare a două stații de autobuz cu alveolă pe Șoseaua București (zona Yazaki România SRL), municipiul Buzău

ANEXA 1 – CD SF STATII AUTOBUZ YAZAKI

10.Proiect de hotărâre nr. 10 din 20.01.2022 privind aprobarea CONTRACTULUI – CADRU pentru acoperirea costurilor nete de gestionare a deșeurilor de ambalaje din deșeuri municipale (colectate și transportate separat, stocate temporar, sortate și încredințate în vederea valorificării deșeurilor de ambalaje la nivelul UAT municipiul Buzău), gestionate prin serviciul de salubrizare SC RER SUD SA