Ședință ordinară – 29 Noiembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 29.11.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 29.11.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 246/15.11.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” doamnei Laura Kuhlmann (Postolache)

2. Proiect de hotărâre nr. 237/25.10.2022 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 239/28.10.2022 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU “CONSTRUIRE SEDIU JUDECĂTORIA BUZĂU” în municipiul Buzău, B-dul GĂRII, nr. 8

Anexă PUD sediu judecătorie

4. Proiect de hotărâre nr. 243/14.11.2022 privind completarea Consiliului de administrație al Societății Comerciale RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 244/14.11.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.V. – P. și M.L. – C

6. Proiect de hotărâre nr. 247/15.11.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Zona Parcul Tineretului, Lot 2, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SOFT DIGITAL SISTEM S.R.L.

7. Proiect de hotărâre nr. 248/15.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară, respectiv Extraordinară, a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., ambele din data de 30.11.2022, cu reconvocare în data de 02.12.2022

8. Proiect de hotărâre nr. 249/16.11.2022 privind exprimarea acordului prealabil al Consiliului Local al Municipiului Buzău referitor la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin înființarea unui centru de permanență în municipiul Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 250/17.11.2022 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Școlii Gimnaziale ”M. Kogălniceanu” din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 450 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

10. Proiect de hotărâre nr. 251/17.11.2022 pentru aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice „Reabilitare și modernizare Cinematograf Dacia din municipiul Buzău”

Aneză DALI Cinema Dacia Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 252/17.11.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire locuinţe și funcțiuni complementare, dotări și servicii publice- str. Depozitului nr.9 și nr.13, municipiul Buzău”

Anexa

12. Proiect de hotărâre nr. 253/17.11.2022 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul III 2022

13. Proiect de hotărâre nr. 254/18.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 13.00, şi respectiv 06.12.2022, ora 13.00

14. Proiect de hotărâre nr. 255/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 6 Bloc 1A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.88, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1A

15. Proiect de hotărâre nr. 256/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 7 Bloc 1B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.90, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1B

16. Proiect de hotărâre nr. 257/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 8 Bloc 1C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.92, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1C

17. Proiect de hotărâre nr. 258/18.11.2022 privind aprobarea DOCUMENTAȚIEI DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII ȘI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 9 Bloc 1D, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.94, Municipiul Buzău PROIECT FINANTAT PRIN PLANUL NATIONAL DE REDRESARE SI REZILIENTA – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1D

18. Proiect de hotărâre nr. 259/18.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 10 Bloc 1G, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independenței nr.119, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ– COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1G

19. Proiect de hotărâre nr. 260/21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 11 Bloc 1I, Bulevardul 1 Decembrie 1918, cart. Independentei nr.117, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 1I

20. Proiect de hotărâre nr. 261/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 12 Bloc 2A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr. 76, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 2 A

21. Proiect de hotărâre nr. 262/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 13 Bloc 2B, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.74, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 2 B

22. Proiect de hotărâre nr. 263/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 14 Bloc 2C, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr. 86, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 2 C

23. Proiect de hotărâre nr. 264/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 15 Bloc 3A, Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Independenței nr.66, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 3 A

24. Proiect de hotărâre nr. 265/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 16 Bloc 8G, Cartier Independenței, Bulevardul Unirii, nr.116, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 8G

25. Proiect de hotărâre nr. 266/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 17 Bloc 8F, Cartier Independenței, Bulevardul Unirii, nr.114, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 8F

26. Proiect de hotărâre nr. 267/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 18 Bloc 13A, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.122, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 13A

27. Proiect de hotărâre nr. 268/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 19 Bloc 13C, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 128, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 13C

28. Proiect de hotărâre nr. 269/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 20 Bloc 13D, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 130, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 13D

29. Proiect de hotărâre nr. 270/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 21 Bloc 13F, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr. 134, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 13F

30. Proiect de hotărâre nr. 271/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 22 Bloc 14J, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.142, Municipiul Buzău PROIECT FINANTAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 14J

31. Proiect de hotărâre nr. 272/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 23 Bloc 14K, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.144, Municipiul Buzău PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 14K

32. Proiect de hotărâre nr. 273/21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 24 Bloc 15A, Bulevardul Unirii, Cartier Zona Centrală, nr.146, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 15A

33. Proiect de hotărâre nr. 274/21.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 25 Bloc 16B, Bulevardul Unirii, Cartier Democraţiei, nr. 131, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 16B

34. Proiect de hotărâre nr. 275/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 26 Bloc 29, Aleea Feroviarilor, Cartier Al. Marghiloman nr. 4, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 29

35. Proiect de hotărâre nr. 276/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 27 Bloc 41, Aleea Centrală, Cartier Crâng, nr.3, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 41

36. Proiect de hotărâre nr. 277/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU”, COMPONENTA 28 Bloc 17, Aleea Jupiter, Cartier Al. Marghiloman nr.8, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI Bloc 17

37. Proiect de hotărâre nr. 278/21.11.2022 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” COMPONENTA 29 Bloc 19E, Bulevardul Unirii, Cartier Constituţiei nr.151, Municipiul Buzău, PROIECT FINANȚAT PRIN PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, OPERAȚIUNEA A.1: RENOVAREA INTEGRATĂ (CONSOLIDARE SEISMICĂ ȘI RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ) A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE, PNRR/2022/C5/1/A.1.1/1

Anexa 1 DALI bloc 19 E

38. Proiect de hotărâre nr. 279/22.11.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „REABILITAREA ZONEI PIETONALE CUZA VODĂ – PIAȚA TEATRULUI (BAZAR) DIN MUNICIPIUL BUZĂU”

Anexa 1 DALI Cuza Voda, Piata Teatrului_

39. Proiect de hotărâre nr. 281/22.11.2022 pentru aprobarea solicitării de retransmitere (trecere) din domeniul public al Statului român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a Municipiului Buzău

40. Proiect de hotărâre nr. 282/22.11.2022 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a Comunei Berca

41. Proiect de hotărâre nr. 283/22.11.2022 privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

42. Proiect de hotărâre nr. 284/22.11.2022 privind repartizarea, în regim de urgență, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

43. Proiect de hotărâre nr. 285/22.11.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 05.12.2022, ora 12.00, şi respectiv 06.12.2022, ora 12.00

Suplimentar

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 280/22.11.2022 privind modificarea 8 a Anexei nr. 4 -Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport de persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 286/24.11.2022 privind două schimburi de locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 287/24.11.2022 privind actualizarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 288/24.11.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 289/25.11.2022 privind actualizarea salarizării personalului de conducere și de execuție din cadrul Sport Club Municipal Gloria Buzău

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 290/25.11.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman Buzău – Familia Ocupațională Administrație

Suplimentar 2

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 291/28.11.2022 privind aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru proiectul Creşterea gradului de digitalizare a infrastructuril de apă la nivelul operatorului regional CAB în vederea eficientizării consumurilor de apă în municipiul Buzău” al Companiei de Apă S.A. Buzău finanțat prin Programul Operaţional Infrastructură Mare (P.O.I.M)

Loading

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 7 Noiembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 07.11.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 07.11.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 241/04.11.2022 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022.

2. Proiect de hotărâre nr. 242/04.11.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2022- sesiunea 3.

Loading

Ședință ordinară – 28 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.10.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.10.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 180/05.09.2022 privind aprobarea Strategiei pentru managementul deșeurilor în Municipiul Buzău, pentru dezvoltarea și funcționarea pe termen mediu și lung a serviciului de salubrizare în perioada 2022 – 2027

2. Proiect de hotărâre nr. 206/03.10.2022 pentru aprobarea documentației necesară delegării serviciului de salubrizare pentru activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 207/03.10.2022 privind actualizarea Strategiei locale a serviciului de alimentare cu energie termică a populației din Municipiul Buzău

4. Proiect de hotărâre nr. 208/03.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii D.E. – O. și D.M. – E

5. Proiect de hotărâre nr. 212/05.10.2022 privind modificarea 7 a Anexei nr. 4 – Locurile de așteptare a clienților utilizate de autovehiculele care desfășoară activitatea de transport persoane în regim de taxi, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 215/10.10.2022 pentru aprobarea cumpărării unui teren intravilan, proprietatea domnului C.I., situat în municipiul Buzău, strada Ostrovului, nr. 8

7. Proiect de hotărâre nr. 219/11.10.2022 privind organizarea și funcționarea „TÂRGULUI DE CRĂCIUN 2022”

8. Proiect de hotărâre nr. 220/11.10.2022 privind aprobarea preţurilor şi tarifelor locale de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale și biomasă, practicate de RAM TERMO VERDE S.R.L pe raza Municipiului Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 221/12.10.2022 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

10. Proiect de hotărâre nr. 222/13.10.2022 pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Buzău nr. 66/29.03.2022 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil aflat în domeniul public al Statului și în administrarea Ministerului Sportului – Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău

11. Proiect de hotărâre nr. 223/14.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.I și T.N.

12. Proiect de hotărâre nr. 224/14.10.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua (cvartal) 32, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților S.N. și S.R.

13. Proiect de hotărâre nr. 225/17.10.2022 privind modificarea Contractului de servicii nr. 122610/06.11.2020 pentru asigurarea continuității Serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău, aprobat prin HCL nr.234/20.10.2020, modificată și completată prin HCL nr. 207/20.12.2021, HCL nr. 208/20.12.2021 și HCL nr. 110/26.05.2022

14. Proiect de hotărâre nr. 226/17.10.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 3

15. Proiect de hotărâre nr. 227/17.10.2022 privind darea în administrarea Școlii Gimnaziale “Mihail Kogălniceanu” a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, situate în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 275 și strada Lăstunului nr. 2

16. Proiect de hotărâre nr. 228/18.10.2022 pentru aprobarea tipului de suport alimentar acordat elevilor Liceului Tehnologic Meserii și Servicii din municipiul Buzău, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 350 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

17. Proiect de hotărâre nr. 229/19.10.2022 privind completarea Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale TRANS BUS S.A. Buzău

18. Proiect de hotărâre nr. 230/20.10.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng – 2

19. Proiect de hotărâre nr. 231/20.10.2022 privind repartizarea, în regim de urgență, în vederea închirierii, a unor locuinţe aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

20. Proiect de hotărâre nr. 232/20.10.2022 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

21. Proiect de hotărâre nr. 233/20.10.2022 privind aprobarea modificării 1 a Hotărârii nr.206/07.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023

22. Proiect de hotărâre nr. 234/20.10.2022 privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al Municipiului Buzău

23. Proiect de hotărâre nr. 235/21.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 122610/06.11.2020, pentru asigurarea continuității serviciului de salubrizare din Municipiul Buzău

Suplimentar

1. Proiect de hotărâre nr. 236/24.10.2022 privind aprobarea unui act adițional la contractul de prestări servicii de salubrizare nr. 122610/2022, pentru conformarea tarifelor activităților din sfera serviciului de salubrizare, în acord cu modificările legislative din OUG 133/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

2. Proiect de hotărâre nr. 238/26.10.2022 privind aprobarea participării UAT Municipiul Buzău în calitate de partener în cadrul programului de investiții finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – Componenta C1 – Managementul Apei, Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Loading

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 11 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare (de îndată) din 11.10.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 11.10.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 216/11.10.2022 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 11.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 217/11.10.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 10 – FONDUL LOCAL, a notei de fundamentare și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectul de investiții MODERNIZAREA PARCULUI DE VEHICULE DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL, INCLUSIV INFRASTRUCTURA DE ALIMENTARE ELECTRICĂ NECESARĂ

3. Proiect de hotărâre nr. 218/11.10.2022 pentru aprobarea rectificării 2 a Anexei nr. 4 – Programul de invesiții, dotări și surse de finanțare la Hotărârea Consiliului Local nr. 156 din 27.07.2022 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022, rectificat, al Societății Comerciale Piețe, Târguri și Oboare S.A. Buzău

Loading

Ședinţă extraordinară (de îndată) – 07 Octombrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare (de îndată) din 07.10.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 07.10.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 209/05.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru ședința extraordinară (de îndată) din data de 07.10.2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

2. Proiect de hotărâre nr. 210/05.10.2022 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022

3. Proiect de hotărâre nr. 211/05.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din ȋnvățământul preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 -2023

4. Proiect de hotărâre nr. 213/05.10.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie a imobilului situat în intravilanul Municipiului Buzău, tarlaua 43, parcelele 741, 742, LOT1, județul Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 214/06.10.2022 privind implementarea proiectului „CENTRU INTEGRAT DE COLECTARE SEPARATĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” – Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – COMPONENTA C3 – MANAGEMENTUL DEȘEURILOR INVESTIȚIA I1 – Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe / commune; I.1.c: Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane, PNRR/2022/C3/S/I.1.C.

Loading

Ședință extraordinară (de îndată) – 29 Septembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 29.09.2022 (Youtube)

Proces Verbal al ședinței extraordinare (de îndată) din 29.09.2022

1. Proiect de hotărâre nr. 204/27.09.2022 privind îndreptarea unei erori materiale strecurate în HCL nr. 197/20.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico – economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”

ANEXA 1

ANEXA 2

ANEXA 3

ANEXA 3-1

ANEXA 4

2. Proiect de hotărâre nr. 205/27.09.2022 privind rectificarea 5 a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022

 

Loading

Ședință ordinară – 20 Septembrie 2022

Anunțul public cu hotărârile normative adoptate în cadrul ședinței ordinare a CLM Buzău, din data de 20.09.2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces verbal al ședinței ordinare 20.09.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 20.09.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 172/01.09.2022 pentru valorificare partizi din produse accidentale I din Pădurea Crâng

2. Proiect de hotărâre nr. 173/01.09.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.M și M.L.

3. Proiect de hotărâre nr. 174/02.09.2022 privind darea în administrarea unor unități de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică din Municipiul Buzău a imobilelor (construcții și terenuri aferente) proprietate publică a municipiului Buzău, în care își desfășoară activitatea – 2

4. Proiect de hotărâre nr. 175/02.09.2022 privind aprobarea modificării 9 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local

5. Proiect de hotărâre nr. 176/02.09.2022 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

6. Proiect de hotărâre nr. 177/05.09.2022 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Stabilirea zonelor unitare de alimentare cu energie termică a sistemului centralizat din cadrul Municipiului Buzău”

7. Proiect de hotărâre nr. 184/07.09.2022 pentru aprobarea finanțării activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău ȋn anul 2022, în cadrul Programului sportiv de utilitate publică “Promovarea sportului de performanță”, în anul 2022- sesiunea 2

8. Proiect de hotărâre nr. 185/09.09.2022 pentru aprobarea Studiului de fundamentare Pădure Parc (Municipiul Buzău, UP I Pădurea Crâng – Buzău, Parcelele 52-64, 69, 70, 92 – conform amenajament 2013 și parcelele 52-64, 69, 70, 92-98 – conform amenajament 2022, Județul Buzău)

9. Proiect de hotărâre nr. 186/12.09.2022 privind aprobarea suportării din bugetul local a cheltuielilor cu cazarea și masa elevilor înscriși în sistemul de învățământ dual la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Filipescu” Buzău, pentru anul școlar 2022-2023

10. Proiect de hotărâre nr. 187/13.09.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza PT (proiect tehnic) ai obiectivului de investiții publice ”Consolidare, restaurare și punere în valoare a Complexului hipic Alexandru Marghiloman – Casa de oaspeți, grajduri și amenajare teren și piste, Strada Plantelor nr. 8B- Municipiul Buzău”

11. Proiect de hotărâre nr. 188/13.09.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare infrastructură rutieră, pietonală și amenajare spații verzi pe străzi din municipiul Buzău și parcări în cartierele Broșteni și Dorobanți 1, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

12. Proiect de hotărâre nr. 189/13.09.2022 privind repartizarea unor locuinţe pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămase vacante pe perioada exploatării acestora

13. Proiect de hotărâre nr. 190/13.09.2022 pentru aprobarea trecerii unui teren, din domeniul public al municipiului Buzău şi administrarea Societăţii Comerciale „URBIS – SERV” S.R.L. Buzău în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale – pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

14. Proiect de hotărâre nr. 191/13.09.2022 privind participarea Municipiului Buzău la Programul privind casarea autovehiculelor uzate, program finanţat din „Fondul de mediu”, cât şi a aprobării depunerii cererii de finanţare şi a cheltuielilor legate de programul pentru casarea autovehiculelor uzate din Municipiul Buzău

15. Proiect de hotărâre nr. 192 din 14.09.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 21.09.2022

16. Proiect de hotărâre nr. 193/14.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile cu personalitate juridică ale învăţământului preuniversitar de stat şi particular din Municipiul Buzău pentru anul școlar 2022 – 2023

17. Proiect de hotărâre nr. 194/14.09.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Lucrări pentru asigurarea siguranței circulației pe rampele pasajelor Metalurgica peste C.F. și DN 2B, Municipiul Buzău, Județul Buzău”

18. Proiect de hotărâre nr. 195/14.09.2022 privind rectificarea 4 a bugetului Municipiului Buzău pe anul 2022

19. Proiect de hotărâre nr. 196/14.09.2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 214 din 16.09.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT „IAZUL MORILOR”, MUNICIPIUL BUZĂU, JUDEȚUL BUZĂU”

20. Proiect de hotărâre nr. 197/14.09.2022 pentru aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între UAT Municipiul Buzău și Fundația Umanitară Agrinvest, pentru realizare complex de sănătate -spital municipal, pe teritoriul Municipiului Buzău

21. Proiect de hotărâre nr. 198/14.09.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie-decembrie 2022

Suplimentar 1

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 181 din data de 06.09.2022 privind  aprobarea  documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de eliminare prin depozitare a deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 182 din data de 06.09.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de sortarea deșeurilor municipale și a deșeurilor similare din Municipiul Buzău

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 199 DIN 15.09.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, revizuit, și a indicatorilor tehnico – economici, revizuiți, pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din Judeţul Buzău, în perioada 2014-2020”

Anexe

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 200 DIN 15.09.2022 pentru aprobarea cererii privind trecerea Secției Exterioare de la Buzău a Spitalului General C.F. Galați din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al Municipiului Buzău

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 201/16.09.2022 privind implementarea proiectului „INSULE ECOLOGICE DIGITALIZATE ÎN MUNICIPIUL BUZĂU” Proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență COMPONENTA C3 – Managementul Deșeurilor Investiția I1 Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe /comune Subinvestiția I1.b. – Construirea de insule ecologice digitalizate

Suplimentar 2

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 202 DIN 19.09.2022 privind modificarea și completarea HCL nr.59/29.03.2022 de aprobare a depunerii cererii de finanțare prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – COMPONENTA 5 – VALUL RENOVĂRII, Apelul de proiecte Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică moderată a 10 blocuri de locuințe” din Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 203 DIN 19.09.2022 privind modificarea Acordului de parteneriat Nr. 91.800/MDRAP/08.09.2018/ Nr. 21.343 /BUZĂU/ 27.07.2018 şi a Protocolului de Asociere Nr. 91.808/MDRAP/08.09.2018/Nr. 21.357 /BUZĂU/27.07.2018 aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 184/2018 aferente proiectului „Achiziție mijloace de transport public – autobuze electrice 12 m șes, Alba Iulia, Buzău, Constanța, Ploiești” COD SMIS 127739 Proiect finantat prin AXA PRIORITARĂ 4, PRIORITATEA DE INVESTIŢII 4, Obiectivul specific 4.1 – REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ in parteneriat cu Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Loading

Ședință extraordinară – 08 Septembrie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces verbal al ședinței extraordinare din 08.09.2022

Suplimentar probleme

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 08.09.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 165/10.08.2022 privind organizarea şi funcţionarea Târgului „TOAMNA BUZOIANĂ – 2022”

2. Proiect de hotărâre 178 din 05.09.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Adrian George Peticilă

3. Proiect de hotărâre nr. 179/05.09.2022 privind rectificarea 3 a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022

4. Proiect de hotărâre nr. 183 din 07.09.2022 privind renovarea integrată a 30 de blocuri de locuințe

Loading

Ședință ordinară – 18 August 2022

DISPOZIȚIE privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii AUGUST 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 18.08.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 18.08.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 164/09.08.2022 privind conferirea titlului de “CETĂŢEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” domnului Ștefan-Octavian Ciurea;

2. Proiect de hotărâre nr. 159/01.08.2022 privind constituirea Grupului de lucru propriu al Municipiului Buzău referitor la aşezările informale;

3. Proiect de hotărâre nr. 160/01.08.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.M. și M.L.;

4. Proiect de hotărâre nr. 161/08.08.2022 privind încetarea dreptului de administrare al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L. Buzău asupra Punctului Termic nr. 8, radierea punctului de lucru deschis în acest punct termic, precum și predarea acestuia către U.A.T. Municipiul Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 162/09.08.2022 privind acceptarea ofertei de donaţie cu sarcini a lucrării din metal neferos – creaţie artistică originală, denumită „PARAȘUTISTUL”;

6. Proiect de hotărâre nr. 163/09.08.2022 pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2022;

7. Proiect de hotărâre nr. 166/10.08.2022 privind rectificarea 2 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2022;

8. Proiect de hotărâre nr. 167/10.08.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 473, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soţii M.C. – M. și M.E.;

9. Proiect de hotărâre nr. 168/11.08.2022 pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Naţional “Mihai Eminescu“, pentru anul școlar 2022-2023, a imobilului situat pe str. Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău;

10. Proiect de hotărâre nr. 169/11.08.2022 pentru modificarea structurii organigramei, a statului de funcții și a grilei de salarizare la Societatea Comercială Piețe Târguri și Oboare SA Buzău;

11. Proiect de hotărâre nr. 170/11.08.2022 pentru modificarea art.1 și anexei la HCL nr.125/29.06.2022 pentru aprobarea încheierii unui protocol de colaborare cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere -CNAIR-în vederea implementării proiectului de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate, PAC și elaborare Proiect Tehnic pentru completarea actualei Șosele de Centură a Municipiului Buzău prin configurarea unui “Orbital” (drum concentric situat în viitorul intravilan al Municipiului Buzău, ținând cont de aplicarea conceptului de oraș radial-concentric) – tronsoanele 1 parțial, 2, 3, 4, și 6, pe teritoriul municipiului Buzău;

12. Proiect de hotărâre nr. 171/12.08.2022 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare infrastructură rutieră, pietonală și amenajare spații verzi, pe străzile Independenței, Crizantemelor, în Cartierul Dorobanți 2, Cartierul Broșteni și în zona Clubul Polițiștilor, municipiul Buzău, județul Buzău”.

Anexe

Loading

Ședinţă ordinară – 27 iulie 2022

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii Iulie 2022 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Proces Verbal al ședinței ordinare din 27.07.2022

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 27.07.2022 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 95/10.05.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de comerţ ilicit în municipiul Buzău;

2. Proiect de hotărâre nr. 129/28.06.2022 pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobat prin HCL nr. 49/06.03.2019;

3. Proiect de hotărâre nr. 130/29.06.2022 pentru modificarea Regulamentului privind activitățile de tăiere, transport și valorificare a lemnului rezultat din spațiile verzi și alte terenuri din afara fondului forestier național situate pe terenuri proprietate publică sau privată a Municipiului Buzău, în intravilanul acestuia, aprobat prin H.C.L. nr. 96 din 26 aprilie 2018;

4. Proiect de hotărâre nr. 131/29.06.2022 privind aprobarea procedurii de vânzare prin licitație publică deschisă cu strigare a deșeurilor de fier rezultate din dezafectarea unor puncte termice și a unor rețele de termoficare proprietate privată a municipiului Buzău;

5. Proiect de hotărâre nr. 132/01.07.2022 privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activităţile de curățare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, activitățile de colectare și transport a deșeurilor municipale, activitățile de măturat, spălat, stropit și întreţinere a căilor publice din municipiul Buzău;

Anexe, adrese, propunere HCLM

6. Proiect de hotărâre nr. 134/06.07.2022 privind darea în administrare a unei părți din imobilul proprietate publică a municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, strada Frăsinet, către Centrul Cultural și Educațional „Alexandru Marghiloman” Buzău;

Anexa

7. Proiect de hotărâre nr. 137/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 1- Bloc 24A (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr.171, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

8. Proiect de hotărâre nr. 138/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 2- Bloc 25 (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției nr. 175, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

9. Proiect de hotărâre nr. 139/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 3- Bloc 26 B (Bulevardul Unirii, Cartier Constituției, nr. 179, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

10. Proiect de hotărâre nr. 140/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 5- Bloc 3C (str. Ion Băieșu nr.2, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

11. Proiect de hotărâre nr. 141/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 30- Bloc 39 AB (Cartier Crâng, Aleea Centrală, nr.10, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

12. Proiect de hotărâre nr. 142/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 4 – Bloc 11 (Bulevardul 1 Decembrie 1918, Cartier Unirii, nr.114, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA INTEGRATĂ A 30 DE BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A1 – Renovare integrată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

13. Proiect de hotărâre nr. 143/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 9 – Bloc G1 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.23, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

14. Proiect de hotărâre nr. 144/06.07.2022 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru componenta 10 – Bloc G2 (strada Pietroasele, Cartier Episcopiei nr.19, Municipiul Buzău) aferentă proiectului “RENOVAREA ENERGETICĂ MODERATĂ A 10 BLOCURI DE LOCUINȚE DIN MUNICIPIUL BUZĂU” finanțat prin PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ COMPONENTA C5 – VALUL RENOVĂRII OPERAȚIUNEA A3.1 – Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale;

Anexa

15. Proiect de hotărâre nr. 145/13.07.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 33, Parcela 482, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a doamnei P.O. – M.;

16. Proiect de hotărâre nr. 146/14.07.2022 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a unui teren intravilan, categoria de folosință arabil, situat în municipiul Buzău, Tarlaua 32, Parcela 459, teren ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate a soților T.M. – V. și T. F. – I.;

17. Proiect de hotărâre nr. 147/18.07.2022 privind alipirea unui număr de 14 loturi de teren, cu numerele cadastrale 56186, 56188, 56189, 56190, 56191, 56192, 56193, 56194, 56195, 56196, 56198, 56199, 56200, 63302, situate în municipiul Buzău, cartier Simileasca;

18. Proiect de hotărâre nr. 148/19.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 12.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 12.00;

19. Proiect de hotărâre nr. 149/19.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 04.08.2022, ora 13.00, şi respectiv 05.08.2022, ora 13.00;

20. Proiect de hotărâre nr. 150/19.07.2022 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului în domeniul public al U.A.T. Municipiul Buzău şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, cartier Orizont;

21. Proiect de hotărâre nr. 151/19.07.2022 pentru aprobarea înființării unui punct de lucru al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

22. Proiect de hotărâre nr. 152/20.07.2022 privind numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al societății RAM TERMO VERDE S.R.L. BUZĂU;

23. Proiect de hotărâre nr. 153/21.07.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Trans Bus „ S.A. Buzău;

24. Proiect de hotărâre nr. 154/21.07.2022 privind completarea consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „Piețe, Târguri și Oboare„ S.A. Buzău;

25. Proiect de hotărâre nr. 155/21.07.2022 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar a bugetului Municipiului Buzău, pe anul 2022;

26. Proiect de hotărâre nr. 156/21.07.2022 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „RER SUD” S.A., din data de 28.07.2022, ora 12:00, respectiv 29.07.2022, ora 12:00;

27. Proiect de hotărâre nr. 157/21.07.2022 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare ” S.A. Buzău;

28. Proiect de hotărâre nr. 158/21.07.2022 privind aprobarea modificării 8 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanţări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiţii de interes public local.

 

Loading