Ședință ordinară – 30.03.2020

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău, pentru luni, 30 martie 2020, ora 14:00.

Proces verbal Şedinţa Ordinară a Consiliului Local din 30.03.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 martie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2019

Partea a doua

Partea a treia

Partea a patra

Partea a cincea

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80 din data de 16.03.2020 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82 din data de 16.03.2020 privind aprobarea eșalonării obligaţiilor fiscale și majorările aferente la 31.12.2019, datorate bugetului local al municipiului Buzău, de către PARTIDUL NATIONAL LIBERAL Filiala Buzău

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 85 din data de 18.03.2020 PRIVIND COMPLETAREA ȘI ACTUALIZAREA PORTOFOLIILOR DE PROIECTE PRIORITARE AFERENTE „PLANULUI DE ACȚIUNE PENTRU ENERGIE DURABILĂ 2015 – 2020AL MUNICIPIULUI BUZĂU ȘI „STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2016 2023”

Partea a doua

Partea a treia

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din data de 18.03.2020 privind aprobarea DOCUMENTAȚIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU PROIECTUL „REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC, CANALIZAȚIE, SPAȚII VERZI PE STRADA TRANSILVANIEI (TRONSON FABRICA DE BERE IEȘIRE VERNEȘTI) DIN MUNICIPIUL BUZĂU

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 90 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. PiețeTârguri și Oboare S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 91 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale mandatului, a calității de membru în Consiliul de administrație al S.C. Trans Bus S.A. Buzău a domnului Cristian Ștefan Ceaușel

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 92 din data de 23.03.2020 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în Comitetul director al Clubului Sportiv Sport Club Municipal Gloria Buzăua domnului Cristian Ștefan Ceaușel

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 din data de 18.03.2020 privind vacantarea posturilor actualilor membri ai consiliului de administrație al S.C. URBISSERV S.R.L. Buzău, aprobarea scrisorii de așteptări şi declanşarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație pentru ocuparea acestor posturi

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 78 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociaţia „Orașe Energie în România, pentru anul 2020

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 79 din data de 16.03.2020 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2020

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Municipale RAM” Buzău

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62 din data de 27.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Societăţii Comerciale ” Pieţe, Târguri şi Oboare” S.A. Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din data de 12.03.2020 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/27 februarie 2020 pentru aprobarea achiziționării de către Societatea Comercială ,,UrbisServS.R.L. Buzău de servicii juridice de asistenţă şi de reprezentare pentru susţinerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României şi Camera de Conturi Buzău

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 88 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale ,,UrbisServSRL Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 87 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale Trans BusS.A. Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 86 din data de 19.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUDS.A., din data de 01.04.2020, ora 12:00, respectiv 06.04.2020, ora 12:00

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67 din data de 06.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 14:00, respectiv 03.04.2020, ora 14:00

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66 din data de 06.03.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale Compania de ApăS.A. Buzău, din data de 02.04.2020, ora 15:00, respectiv 03.04.2020, ora 15:00

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 89 din data de 23.03.2020 pentru aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului Buzău pe anul 2020

Anexa nr. 1

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din data de 16.03.2020 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administraţie şi în comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat şi particular din municipiul Buzău pentru anul şcolar 20192020cu modificările ulterioare

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 72 din data de 16.03.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 31 din 23 februarie 2017 privind Comisia Locală de Ordine Publică

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea sumei de decontat de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) pentru municipiul Buzău

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16 din data de 21.01.2020 privind aprobarea Regulamentului si Caietelor de sarcini ale serviciului public de salubrizare din municipiul Buzău

Partea a doua

Anexa nr. 1

Anexa la Regulament

Anexa nr. 2

Anexa A și B la Anexa nr. 2

Anexa nr. 3

Anexa A la Anexa nr. 3

Anexa B la Anexa nr. 3

Anexa C (C1-C13) la Anexa nr. 3

Anexa D la Anexa nr. 3

Anexa E la Anexa nr. 3

Anexa nr. 4

Anexa A si B la Anexa nr. 4

Anexa nr. 5

Anexele 1, 2, 3 – CS DDD – la Anexa nr. 5

Anexa 4 – PROGRAM UNITAR DDD 2020 – la Anexa nr. 5

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 376 din data de 22.11.2019 privind schimbarea denumirii tronsonului din ,,Bulevardul Industriei , delimitat de Strada Dimitrie Filipescu și rondul de la intersecția șoselei București cu celălalt tronson al aceluiași bulevardîn ,,Strada Drăgăiciidin municipiul Buzău

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18 din data de 22.01.2020 privind atribuirea denumirii de Aleea ,,Veterinaruluiunui drum situat în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 şi 69683

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70 din data de 12.03.2020 privind aprobarea executării unei servituți de trecere subterană și uzul cu titlu gratuit, pe durata funcționarii capacităților energetice a unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice Electrica Distribuție Muntenia Nord S.ASucursala de Distribuție Buzău

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 din data de 16.03.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire locuinţă individuală parter” în municipiul Buzău, pe strada Chiristigii, nr. 1, Lot 2, număr cadastral 68212

29. Raport privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Buzău în anul 2019

Ședință ordinară – 27.02.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 27 februarie 2020, ora 10:00.

Proces verbal Şedinţa Ordinară a Consiliului Local din 27.02.2020

Suplimentare ordine de zi

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 27 februarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 din data de 20.02.2020  pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2020.
Partea a doua
Partea a treia
Partea a patra
Partea a cincea
Partea a șasea
Partea a șaptea

2. PROIECT DE HOT.ĂRÂRE NR. 46 din data de 20.02.2020 privind aprobarea majorării bugetului municipiului Buzău, pe anul 2020.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47 din data de 20.02.2020 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea achiziționării de catre Societatea Comercială ,, Urbis-Serv” S.R.L. Buzău de servicii juridice de asistență și de reprezentare pentru susținerea dosarului nr. 6263/114/2013 în contradictoriu cu Curtea de Conturi a României și Camera de Conturi Buzău.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din data de 21.02.2020 privind aprobarea prețurilor și tarifelor practicate de către Societatea Comercială ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău în anul 2020.
Anexa nr. 1
Anexa nr. 2
Anexa nr. 3
Anexa nr. 4
Anexa nr, 5
Anexa nr. 6
Anexa nr. 7

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 36 din data de 17.02.2020  pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor vârstnice și a cuantumului contribuției de întreținere în sarcina altor persoane decât persoana vârstnică îngrijită în Centrul Rezidențial al Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice II Alexandru Marghiloman II Buzău.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58 din data de 21.02.2020 privind punerea în executare a sentinței civile nr. 169/07.10.2019, din Dosarul nr. 488/42/2019, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești, în legătură cu rețeaua unităților de învățământ pentru anii școlari 2019-2020 și 2020-2021.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43 din data de 19.02.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,B.P. Hașdeu” Buzău, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării a 33 de elevi ai Colegiului Național ,,B.P. Hașdeu” împreună cu 3 profesori coordonatori ai proiectului științific „Math&Languages” la Congresul Internațional „Math.en.JEANS” de la Bordeaux, Franța, în perioada 8-14 mai 2020. 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39 din data de 18.02.2020 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele, care se va desfășura la Buzău în perioada 22-28.08.2020.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 din data de 19.02.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociația ,,CHEM-BIO-PHYZ”, în vederea finanțării sumelor necesare deplasării unui grup de 24 de profesori de fizică, chimie, biologie și matematică, la Cursul de formare „Specializare de profesori de liceu la CERN”, ce va avea loc în perioada 21-26 iunie 2020 la CERN, 1211, Geneva 23, Elveția.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37 din data de 18.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință curți construcții, situat în municipiul Buzău, zona pieței din cartierul Crâng (fast Micro 14). 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51 din data de 21.02.2020 privind aprobarea atestării apartenenței la domeniului public al municipiului Buzău a 4 terenuri categoria de folosință drumuri de exploatare, situate în intravilanul municipiului Buzău, Tarlaua 24, limitrofe terenurilor cu numerele cadastrale 8.451 și 8.453.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea trecerii terenului ·cu nr. cadastral 68553, situat în municipiul Buzău, strada Lunei, nr. 37, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49 din data de 21.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Orizontului, nr. 12.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41 din data de 19.02.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,PUNERE ÎN VALOARE A CANALULUI « IAZUL MORII » PE STRADA FRĂSINET PRIN AMENAJAREA UNUI SPAȚIU DE RECREERE”.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 35 din data de 17.02.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire bloc de locuințe de serviciu îi împrejmuire” în municipiul Buzău, pe Bulevardul Gării, nr. 8, județul Buzău.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 38 din data de 18.02.2020 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu „Construire pensiune turistică”, b-dul. 1 Decembrie 1918, nr. 63, municipiul Buzău, judetul Buzău.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42 din data de 19.02.2020 privind alegerea președintelui de ședintă al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada martie – mai 2020. 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont. 

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casă de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont. 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cat și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56 din data de 21.02.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr.10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
Partea a doua

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 61 din data de 25.02.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 536. 

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 60 din data de 25.02.2020 privind aprobarea ameliorării terenurilor degradate deținute de UAT Municipiul Buzău în perimetrul Centura de Est a Municipiului Buzău, județul Buzău, în suprafață de 20,2497 ha. 

Ședinţă extraordinară – 11.02.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru marți, 11 februarie 2020, ora 09,00.

Proces verbal ședință CLM din 11.02.2020.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 11 februarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 31 din data de 06.02.2020 privind modificarea HCL nr. 368/12.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 32 din data de 07.02.2020 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

Partea a doua

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 33 din data de 07.02.2020 privind aprobarea cooperarii Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău cu Societatea Română de Televiziune în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local și național ,,Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020″

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30 din data de 06.02.2020 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor în Municipiul Buzău” COD SMIS 129193

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 din data de 06.02.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”RER SUD” S.A., din data de 24.02.2020, ora 12:00, respectiv 25.02.2020, ora 12:00

Ședință ordinară – 30.01.2020

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru joi, 30 ianuarie 2020, ora 11:00.

Proces verbal şedinţă ordinară a Consiliului Local din 30.01.2020

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 30 ianuarie 2020:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22 din data de 22.01.2020 privind nominalizarea de către consiliul local al municipiului Buzău a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Buzău.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7 din data de 15.01.2020 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții publice ,,lmplementarea de măsuri de economie circulară la Școala gimnazială nr. 11 municipiul Buzău”.
Plansa 1
Plansa 2
Plansa 3
Plansa 4
Plansa 5
Plansa 6
Plansa 7
Plansa 8 
Plansa 9
Proiect luminotehnic 1
Proiect luminotehnic 2
Studiu de fezabilitate „Școala nr. 11”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19 din data de 22.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21 din data de 22.01.2020 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014 – 2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20 din data de 22.01.2020 privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău prin Centrul Cultural “Alexandru Marghiloman” Buzău cu Televiziunea Română în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului de interes public local “Finala Selecției Naționale pentru Eurovision Song Contest 2020”

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11 din data de 16.01.2020 pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru anul 2020

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10 din data de 16.01.2020 privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care se vor realiza în anul 2020 de către una dintre persoanele majore, apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele beneficiare de masă la cantina de ajutor social și de către părinții copiilor pentru care s-a dispus plasamentul și instanța a stabilit efectuarea de acțiuni sau lucrări de interes local ca urmare a neachitării contribuției lunare

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12 din data de 20.01.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Buzău nr. 287 din 21 octombrie 2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019 – 2020

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 400 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Buzău pentru anul școlar 2020 – 2021

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1 din data de 09.01.2020 privind acordarea ajutorului lunar în vederea plății serviciului de alimentare cu apă și canalizare pentru familiile și persoanele singure cu domiciliul în municipiul Buzău, care au veniturile lunare pe membru de familie sub valoarea netă a salariului minim brut pe țară garantat în plată

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 413 din data de 06.12.2019 privind modificarea Anexei nr. 4 a locurilor de așteptare clienți din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 72/2008 privind reglementarea activității de transport public în regim de taxi sau închiriere, precum și de dispecerat taxi în municipiul Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2 din data de 09.01.2020 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 30.01.2020, ora 14:00, respectiv 31.01.2020, ora 14:00

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13 din data de 21.01.2020 privind aprobarea Caietului de sarcini al serviciului de iluminat public din municipiul Buzău
Anexa nr. 1
Anexa nr. 6

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5 din data de 13.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 283/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru darea unui teren în folosință gratuită bisericii parohiale Sfântul Spiridon din municipiul Buzău, Bulevardul Nicolae Bălcescu, pentru curtea bisericii și activități de binefacere

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9 din data de 16.01.2020 pentru aprobarea trecerii terenului cu nr. cadastral 71087, situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu (lotul nr. 2) din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6 din data de 14.01.2020 pentru aprobarea vânzării către soții Mărăcineanu Neculae și Mărăcineanu Ecaterina a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent halei de producție, situată în municipiul Buzău, strada Primăverii, nr. 5 și abrogarea Hotărârii nr. 74 din 28 martie 2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17 din data de 22.01.2020 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune către Societatea Comercială COM LIAN S.R.L. Buzău a terenului proprietate privată a municipiului Buzău, aferent spațiilor comerciale și de prestări servicii, situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei nr. 232

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8 din data de 16.01.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 60923 situat în municipiul Buzău, Tarlaua 19

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3 din data de 10.01.2020 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu număr cadastral 70975 situat în municipiul Buzău, Parcul Sfinții Îngeri, delimitat de Aleea Trandafirilor, strada Ostrovului și strada Lt. Constantin Godeanu

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 din data de 10.01.2020 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren, categoria de folosință drum, situat în municipiul Buzău, între strada Transilvaniei și numărul cadastral 67032 (S.C. SARA S.R.L.) 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14 din data de 21.01.2020 pentru aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA CONSTRUIRII HALE DEPOZITARE, SPAȚII ADMINISTRATIVE ȘI DE BIROURI, CABINĂ POARTĂ ȘI ÎMPREJMUIRE

22. Raport DAS

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23 din data de 23.01.2020 pentru aprobarea aderării comunei Tisău, județul Buzău, prin Consiliul Local al comunei Tisău, în calitate de membru asociat la Asociația de Dezvoltare lntercomunitară „Buzău -Mărăcineni” 

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 din data de 27.01.2020 privind aprobarea anexei 1- Regulamentul de Organizare și Funcționare, anexei 2 – Organigrama, anexei 3 – Statul de funcții, precum și anexei 4 – Normele Financiare proprii 
Partea a doua
Partea a treia

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 27 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont 

26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 28 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont 

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 9i nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri 

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 26 din data de 27.01.2020 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri 

Partea a doua

Suplimentar

 

Şedinţă extraordinară – 24.12.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru marţi, 24 decembrie 2019, ora 10:00.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 24 decembrie 2019:

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 416 din data de 19.12.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale RER SUD S.A. Buzău, din data de 22.01.2020, ora 12:00, respectiv 23.01.2020, ora 12:00.
– AVIZ –

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 417 din data de 23.12.2019 privind rectificarea 9 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
– AVIZ –

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 418 din data de 23.12.2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 315 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea constituirii unei societăţi comerciale cu răspundere limitată având ca asociaţi URBIS-SERV S.R.L. Buzău şi TRANS BUS S.A. Buzău.
– AVIZ –

 

Ședință ordinară – 12.12.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru joi, 12 decembrie 2019, ora 12:00.

Proces verbal şedinţa ordinară a Consliului Local din 12.12.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 12 decembrie 2019:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 412 din data de 06.12.2019 privind rectificarea 8 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.

Partea a doua

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 392 din data de 02.12.2019  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a lndicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Stații de încărcare autobuze electrice.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 411 din data de 05.12.2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/28.03.2018 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar și emisiune de obligațiuni municipale pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 375 din data de 21.11.2019  pentru aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 228/2019 pentru  aprobarea Procedurii privind acordarea înlesnirii la plată a creanțelor bugetare restante datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice prin eșalonare la plată.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 374 din data de 19.11.2019 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020.

Partea a doua

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 395 din data de 02.12.2019  pentru aprobarea cheltuielilor totale lunare în anul 2020 până la aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli a anului 2020 al Regiei Autonome Municipale „RAM ” Buzău.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 394 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 408 din data de 04.12.2019 privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calității de membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău a domnului Gubandru Aurel și numirea provizorie a unui membru în consiliul de administrație al Regiei Autonome Municipale „RAM” Buzău.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 409 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societății Comerciale II Piețe, Târguri și Oboare II S.A. Buzău.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 405 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al Societății Comerciale II Urbis – Serv II S.R.L.Buzău.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 406 din data de 04.12.2019 privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale ,,Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 410 din data de 04.12.2019 privind schimbarea sediului social al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 402 din data de 04.12.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ‘„RER SUD” S.A. Buzău, din data de 16.12.2019, ora 12:00, respectiv 23.12.2019, ora 12:00.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 397 din data de 03.12.2019 privind respingerea unei contestații administrative.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 393 din data de 02.12.2019 privind modificarea Statutului și Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare lntercomunitară „Buzau 2008″ în conformitate cu noile modificări legislative.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 372 din data de 19.11.2019 privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere pentru spațiile cu destinația de locuință din proprietatea privată a statului sau proprietatea publică a municipiului Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 373 din data de 19.11.2019 privind aprobarea Regulamentului și criteriilor pentru repartizarea și închirierea locuințelor sociale din municipiul Buzău.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 381 din data de 29.11.2019 privind recalcularea chiriei pentru anul 2020, la unitățile locative din blocurile A.N.L. aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 377 din data de 26.11.2019 privind stabilirea listei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Buzău sau în administrarea autorităților administrației publice locale sau a altor servicii/instituții publice de interes local a căror pază se asigură de Direcția Poliției Locale Buzău.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 379 din data de 29.11.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Amenajarea zonei adiacente Parcul Tineretului și canalului aferent”.

Deviz revizuit

SF Buzău

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 401 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Construire și modernizare stații autobuz în municipiul Buzău”.

Anexa nr. 1

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR: 398 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Amenajare platforme îngropate pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane”.
A-03
A-04
Listă locații noi
Memoriu tehnic
Memoriu tehnic rezistență
Platforme 1
Platforme 2
Platforme 3
Platforme 4
Platforme 5
Platforme 6
Poza 43
43/1
43/2
43/3
43/4
Poza 44
Poza 45
Poza 46
Poza 47
Poza 48
Poza 49
Poza 50
Poza 51
Raspuns ID
Studiu de fezabilitate

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 351 din data de 31.10.2019 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă pentru copii situate pe domeniul public din municipiul Buzău.

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 380 din data de 29.11.2019 pentru aprobarea documentației privind delegarea prin concesiune a gestiunii serviciului privind administrarea locurilor de joacă din Municipiul Buzău.

Partea a doua

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 378 din data de 29.11.2019 privind scoaterea la licitație publică în vederea delegării gestiunii prin concesionare a serviciului de iluminat public din municipiul Buzău.
Partea a doua
Partea a treia
Partea a patra
Partea a cincea
26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 371 din data de 18.11.2019 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău.

Modificare tarife la serviciul de salubrizare

27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 407 din data de 04.12.2019 privind preluarea în folosință gratuită a pasajului pietonal subteran din Stația CF Buzău de către Municipiul Buzău.

28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 345 din data de 25.10.2019 privind atribuirea denumirii ,,Primar Ștefan Frățila”, parcului situat în strada Sf. Sava de la Buzău din municipiul Buzău.

29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 384 din data de 29.11.2019 pentru modificarea Hotărârii nr. 250/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea dării unor terenuri proprietate publica în folosință gratuită și temporară a parohiilor „Sf. Apostoli Petru și Pavel”, „Sf. loan Botezatorul” și „Mihai Viteazul” din municipiul Buzău.

30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 399 din data de 03.12.2019 pentru aprobarea modificării contractului nr. 2.734 din 14 februarie 2005 privind asocierea în participațiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Business Center EPG” S.R.L. (constituită prin divizarea Societății Comerciale Eximprod Grup S.A. Buzău).

31. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 396 din data de 03.12.2019 privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău.

32. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 403 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea cumpărării imobilului – Punct Termic Integral, imobil format din construcție și terenul aferent acesteia, proprietatea Societății Comerciale INTEGRAL S.A. Buzău, imobil situat în municipiul Buzău, Bulevardul lndustriei, nr. 5.

33. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 389 din data de 02.12.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a două terenuri, categoria de folosință drum, situate în municipiul Buzău, între numerele cadastrale 67185 și 69683, respectiv între numerele cadastrale 67185 și 65265.

34. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 391 din data de 02.12.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor imobile situate în municipiul Buzău, strada Unirii, blocurile 8 F, 8G și 8H.

Partea a doua

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 382 din data de 29.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada 1 Mai nr. 26 bis.

36. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 383 din data de 29.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat 1n municipiul Buzau, strada Siriului nr. 28.

37. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 387 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

38. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 388 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Carlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr.3, nr. 5, nr. 7, nr. 9, nr. 10 și nr. 16, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.

Partea a doua

39. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 385 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, strada Pamfil Șeicaru, nr. 16, cartier Orizont. 

40. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 386 din data de 02.12.2019 pentru aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a unui teren proprietate privată a municipiului Buzău, aferent imobilului casa de locuit, situat în municipiul Buzău, Nicu Constantinescu, nr. 108, cartier Orizont.

41. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 404 din data de 04.12.2019 pentru aprobarea planului urbanistic de detaliu (PUD) „Construire clădire de turism cu regim de înălțime P+2 nivele,, amplasată în municipiul Buzău, str. Tunel nr. 2, județul Buzău.

42. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 336/15.10.2019 privind ,,Accesul gratuit la competiții sportive pentru copiii până la vârsta de 16 ani”. 

Ședință ordinară – 15.11.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară, pentru vineri, 15 noiembrie 2019, ora 11:00.

Proces verbal ședință CLM din 15.11.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 15 noiembrie 2019:

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 360 din data de 07.11.2019 privind rectificarea 7 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 352 din data de 07.11.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT  „Reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv piste pentru bicicliști, pe coridoarele deservite de transportul public în Municipiul Buzău”.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 367 din data de 08.11.2019 privind aprobarea DOCUMENȚATIE DE AVIZARE A LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII PENTRU MODERNIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC PE PASAJ „DRĂGAICA” DIN MUNICIPIUL BUZĂU.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 355 din data de 07.11.2019 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate ,,Stabilirea zone/or unitare din cadrul municipiului Buzău”.

Anexa 4

5. PROIECT DE HOTĂRÎRE NR. 361 din data de 07.11.2019 privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 248/09.09.2019 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 368 din data de 11.11.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale «Compania de Apă» S.A Buzău, din data de 18.11.2019, ora 15:30, respectiv 19.11.2019, ora 15:30.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 316 din data de 11.10.2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 362 din data de 07.11.2019 privind completarea H.C.L. nr. 284/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru  funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău -forma actualizată potrivit Codului administrativ.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 365 din data de 07.11.2019 privind aprobarea modificării organigramei, numărului de personal, statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău – forma actualizată conform Codului Administrativ, precum și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău. 

REGULAMENT DE ORGANIZARE 1/2

REGULAMENT 2/2

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 354 din data de 07.11.2019 privind numirea domnului Ion Bogdan în funcția de membru în consiliul de administrație al Societății Comerciale ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 366 din data de 08.11.2019 privind aprobarea tarifelor de referință propuse de către Societatea Comercială „Urbis Serv” S.R.L. Buzău.

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 340 din data de 16.10.2019 privind aprobarea de modificare a prețurilor și tarifelor locale de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pe bază de gaze naturale, practicate de Regia Autonoma Municipală „RAM” Buzău.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 353 din data de 07.11.2019 privind majorarea capitalului social și modificarea unor articole ale Actului Constitutiv al Societății Comerciale RER SUD S.A. Buzău.

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 300 din data de 18.09.2019 privind modificarea tarifelor pentru serviciul public de salubrizare din municipiul Buzău.

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 146 din data de 03.05.2019 privind schimbarea denumirilor unor străzi din municipiul Buzău.

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 273 din data de 22.08.2019 pentru stabilirea tarifelor de acces pe proprietățile Municipiului Buzău în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor electrice și de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, a modului de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele noi electrice și de comunicații electronice.

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 357 din data de 07.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, Șoseaua Brăilei, limitrof terenurilor cu numerele cadastrale 18829, 16905 §i 66359.

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 358 din data de 07.11.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Siriului, nr. 6 bis.

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 356 din data de 07.11.2019 pentru aprobarea modificării contractului nr. 22.646 din 20 decembrie 2007 privind asocierea în participațiune a municipiului Buzău cu Societatea Comercială „Solgres” S.R.L. Mărăcineni, județul Buzău.

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 359 din data de 07.11.2019 privind organizarea și funcționarea Târgului de Crăciun – ediția 2019 și a Orășelului Copiilor – ediția 2019/2020.

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 363 din data de 07.11.2019 pentru aprobarea planului urbanistic zonal „Construire hale de producție și depozitare corpuri de iluminat și confecții metalice”, U.T.R. 29, Tarla 44, Parcela 787, municipiul Buzău, județul Buzău.

22. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier în Consiliul Local al Municipiului Buzău al doamnei Leana Stroe.

23. Hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Barbu Liviu Dragoș, înainte de expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Buzău.

Ședință extraordinară – 31.10.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în şedinţă extraordinară, pentru joi, 31 octombrie 2019, ora 13:00.

Proces verbal ședință CLM din 31.10.2019.

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința extraordinară din 31 octombrie 2019:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 344 din data de 25.10.2019 privind rectificarea 6 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 349 din data de 28.10.2019 DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE DIN CADRUL PROIECTULUI: ,,LUCRĂRI ÎNTREȚINERE INFRASTRUCTURĂ DE TRANSPORT”.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 350 din data de 28.10.2019 DE APROBARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE DIN CADRUL PROIECTULUI: ,,Lucrări de reparații la unitățile de învățământ”.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 343 din data de 25.10.2019 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 298/21 octombrie 2019 – privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 347 din data de 25.10.2019 privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 346 din data de 25.10.2019 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL REGENERAREA SPAȚIULUI URBAN ADIACENT PARCULUI TINERETULUI.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 348 din data de 28.10.2019 la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,CONSTRUIRE WDP INDUSTRIAL PARK BUZĂU, UNITATE PENTRU DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, TEHNICE , ALEI CAROSABILE ȘI PIETONALE, PARCARE, ÎMPREJMUIRE, BAZIN RETENȚIE APĂ PLUVIALĂ, SEMNALISTICĂ, AMENAJARE SPAȚII VERZI PLANTATE, AMPLASARE TOTEM ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”.

Ședință ordinară – 21.10.2019

Dispoziție privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Buzău în ședință ordinară, pentru luni, 21 octombrie 2019, ora 11:00.

Proces verbal ședință CLM din 21.10.2019.

Suplimentare ordine de zi

Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința ordinară din 21 octombrie 2019:

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 339 din data de 15.10.2019 privind conferirea titlului de „OMUL ANULUI 2019″ domnului Costel Vînătoru.
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 338 din data de 15.10.2019 privind conferirea titlului de „CETĂȚEAN DE ONOARE AL MUNICIPIULUI BUZĂU” unor personalități cu merite deosebite.
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 329 din data de 14.10.2019 privind rectificarea 5 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2019.
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 330 din data de 14.10.2019 pentru aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul al Ill-lea, 2019.
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 321 din data de 14.10.2019 DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR PENTRU ,,Creșterea calității serviciilor sociale și asigurarea educației timpurii, prin construcția și dotarea unei noi creșe în Buzău”.
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 322 din data de 14.10.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Modernizarea și creșterea gradului de atractivitate și siguranță al transportului public din municipiul Buzău”.
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 323 din data de 14.10.2019 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ,,Regenerarea spațiului urban adiacent Parc Tineretului – crearea unui spațiu activ de recreere”.
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 325 din data de 14.10.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului municipiului Buzău – forma actualizată potrivit Codului administrativ.
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 302 din data de 24.09.2019 privind modificarea HCL nr. 155/25 august 2016 pentru aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcții din cadrul Centrului Cultural „Alexandru Marghiloman”.
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 324 din data de 14.10.2019 privind acordarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău.
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 335 din data de 15.10.2019 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitațile cu personalitate juridică ale învațământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2019-2020.
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 316 din data de 11.10.2019 privind anularea majorărilor de întârziere pentru obligațiile bugetare restante la 31.12.2018 datorate bugetului local, în condițiile O.G. nr. 6/2019, privind instituirea unor facilități fiscale.
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 313 din data de 11.10.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău, din data de 31.10.2019, ora 13:00, respectiv 01.11.2019, ora 13:00.
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 337 din data de 15.10.2019 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 271/30.09.2019 privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Buzău, în perioada 2014-2020″ și mandatarea reprezentantului UAT Buzău să susțină și să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare lntercomunitară ,,Buzău 2008″ aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor.
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 311 din data de 07.10.2019 privind atribuirea unor locuințe construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău.
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 312 din data de 07.10.2019 privind schimbarea locuințelor atribuite unor chiriași cu alte locuințe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, de aceeași categorie, din locuințele pentru tineret, construite în regim de închiriere prin Agenția Națională de Locuințe în municipiul Buzău.
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 328 din data de 14.10.2019 privind trecerea locuințelor pentru tineri situate în Buzău, str. Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bl. 3 A din proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului și reglementarea juridică a terenurilor aferente.
 18.  PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 238 din data de 23.07.2019 privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator de condominii. 
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 333 din data de 15.10.2019 privind aprobarea modificării actului constitutiv al Societații Comerciale „Trans ­Bus” S.A. Buzău prin cooptarea în structura acționariatului societății a comunei Vernești.
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 317 din data de 11.10.2019 privind aderarea comunelor Cănești, Țintești și Bălăceanu, județul Buzău, prin consiliile locale, la Asociația de Dezvoltare lntercomunitară „Buzău 2008″.
 21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 275 din data de 29.08.2019 privind completarea anexei Hotărârii Consiliului Local nr. 41/15.02.2018 privind majorarea tarifelor de călătorie la transportul de călători pe bază de grafic prin curse regulate cu mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. și acordarea de facilități pentru acesta.
 22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 276 din data de 29.08.2019 privind acordarea gratuității la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul III).
 23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 247 din data de 09.08.2019 privind stabilirea tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport public local de persoane în regim de taxi desfășurat pe raza municipiului Buzău.
 24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 334 din data de 15.10.2019 privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați URBIS-SERV S.R.L. Buzău și „TRANS BUS” S.A. Buzău.
 25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 320 din data de 11.10.2019 pentru completarea HCL nr. 124/24.04.2019 pentru aprobarea solicitării transmiterii unui imobil din domeniul public al Statului și din administrarea Ministerului Tineretului și Sportului prin Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Buzău, în domeniul public al Municipiului Buzău și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău.
 26. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 299 din data de 17.09.2019 privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan, în suprafață de 1.255 m.p., cu nr. cadastral 67661 situat în municipiul Buzău pe bulevardul Republicii, adiacent blocurilor 12A, 12B.
 27. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 314 din data de 11.10.2019 privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 67.549 situat în municipiul Buzău, tarlaua 23, parcelele 141 -142 Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în Ședinta ordinară.
 28. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 257 din data de 14.08.2019 privind atribuirea denumirilor de Aleea „Petuniilor” și Aleea „Brândușelor” unor drumuri situate în municipiul Buzău, zona Parcul Tineretului, tarlaua 32.
 29. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 298 din data de 12.09.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32 din 26 februarie 2004 privind atestarea apartenenței la domiciliul public al municipiului a unor bunuri imobile din municipiul Buzău în care își desfășoară activitatea unele unități de învățământ preuniversitar de stat.
 30. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 306 din data de 26.09.2019 privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra terenului proprietate publică a municipiului Buzău, situat în Bd. Unirii, nr. 203 (Cartierul Orizont) în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău.
 31. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 301 din data de 23.09.2019 privind aprobarea constituirii dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Buzău.
 32. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 326 din data de 14.10.2019 pentru aprobarea concesionării terenului proprietate privată a municipiului, situat în municipiul Buzău, strada Patriei nr. 58, cu numărul cadastral 63.029, prin atribuire directă, către soții Drăguțu Daniel și Drăguțu Mariana-Carmen.
 33. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 319 din data de 11.10.2019 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Ștefan Popescu nr. 31, nr. 33, nr. 35, nr. 37, nr. 62, nr. 64, nr. 68 și nr. 70, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
 34. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 318 din data de 11.10.2019 pentru aprobarea vânzarii cu drept de preempțiune a unor terenuri proprietate privată a municipiului Buzău, aferente imobilelor case de locuit, terenuri situate pe strada Vasile Cârlova nr. 9, respectiv Ștefan Popescu nr. 15, nr. 19, nr. 3, nr. 5 și nr. 7, municipiul Buzău, cartier Orizont, cât și a rapoartelor de evaluare a acestor terenuri.
 35. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 327 din data de 14.10.2019 pentru aprobarea trecerii terenului cu număr cadastral 54.811 (număr cadastral vechi 14.440), situat în strada Depozitului, nr. 2, din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Buzău.
 36. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 331 din data de 14.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, intersecția Gară CFR Buzău Consiliul Local al Municipiul Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară.
 37. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 332 din data de 15.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului a unor terenuri situate în municipiul Buzău, Tarlaua 34, Parcela 541.
 38. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 303 din data de 24.09.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Buzău a terenului intravilan, în suprafață de 66564 m.p., situat în Tarlaua 34, parcela 54, adiacent Centurii de Est.
 39. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 315 din data de 11.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Bistriței, nr. 39.
 40. Raport Semestrial al Societății Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău, aferent semestrului I al anului 2019.
 41. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 341 din data de 18.10.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „TRANS BUS S.A.” Buzău.
 42. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 342 din data de 18.10.2019 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Acționarilor Societății Comerciale „URBIS-SERV S.R.L.” Buzău.

– PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 305 din data de 26.09.2019 pentru modificarea 4 a Hotărârii nr. 231/2018 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență, precum și a prestațiilor financiare excepționale, cu modificarile și completările ulterioare.

– Curtea de conturi
Proces verbal de constatate
Raport de audit financiar
Decizia nr. 27