Ședință ordinară 16.09.2021

Procesul Verbal al ședinței ordinare din 16.09.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii septembrie 2021 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 16.09.2021 (Youtube)

1. Proiect de Hotărâre Nr. 162 din data de 09.09.2021 privind rectificarea 3 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

2. Proiect de Hotărâre Nr. 165 din data de 09.09.2021 privind aprobarea modificării 5 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3. Proiect de Hotărâre Nr. 156 din data de 07.09.2021 privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul II 2021

4. Proiect de Hotărâre Nr. 163 din data de 09.09.2021 privind aprobarea redistribuirii sub formă de dividende din sume repartizate în anii anteriori în alte rezerve ale Societății Comerciale ” Piețe, Târguri și Oboare”S.A. Buzău

5. Proiect de Hotărâre Nr. 164 din data de 09.09.2021 privind aprobarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Municipiului Buzău pentru înființarea activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza UAT Municipiul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică ” Promovarea sportului de performanță „

6. Proiect de Hotărâre Nr. 167 din data de 09.09.2021 privind desemnarea reprezentanților consiliului local în consiliile de administrație și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din unitățile cu personalitate juridică ale învățământului preuniversitar de stat și particular din municipiul Buzău pentru anul școlar 2021-2022

7. Proiect de Hotărâre Nr. 160 din data de 08.09.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Realizarea unui coridor sustenabil în zona centrală a Municipiului Buzău – Bulevardul Nicolae Bălcescu”

8. Proiect de Hotărâre Nr. 159 din data de 08.09.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ” Modernizarea sistemului de iluminat public ” în municipiul Buzău

9. Proiect de Hotărâre Nr. 158 din data de 08.09.2021 privind aprobarea Cererii de Finanțare ” Reabilitarea termică a două blocuri de locuințe din municipiul Buzău ( Bloc E3 și Bloc C1 Cartier Episcopiei)” și a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare și selecție, finanțată în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, apelul de Proiecte POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SMC, Axa Prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea A-Clădiri rezidențiale

10. Proiect de Hotărâre Nr. 71 din data de 13.04.2021 privind aprobarea Planului de acțiune pentru gestionarea și reducerea zgomotului ambiental pentru municipiul Buzău

11. Proiect de Hotărâre Nr. 157 din data de 07.09.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Reabilitare străzi Aleea General ion Jitianu, Aleea Stejarului și Aleea adiacentă blocurilor 4, 5, 89 de pe Aleea Castanilor”

Anexa 1

12. Proiect de Hotărâre Nr. 154 din data de 07.09.2021 pentru asocierea Municipiului Buzău cu Federația Română de Modelism în vederea organizării Campionatului Mondial de rachetomodele

13. Proiect de Hotărâre Nr. 155 din data de 07.09.2021 privind modificarea H.C.L. nr. 134/ 19.08.2021 pentru aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău

14. Proiect de Hotărâre Nr. 161 din data de 09.09.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 47 din 26.03.2015 privind aprobarea structurii organigramei, a numărului de personal și statului de funcții ale Societății Comerciale ” Piețe, Târguri și Oboare” S.A. Buzău

15. Proiect de Hotărâre Nr. 166 din data de 09.09.2021 pentru aprobarea structurii organizatorice și funcționale, numărul de personal și statului de funcții al Societății Comerciale ” Urbis- Serv” S.R.L. Buzău

16. Proiect de Hotărâre Nr. 153 din data de 07.09.2021 pentru aprobarea prelungirii dării în administrare către Colegiul Național ” Mihai Eminescu”, pentru anul școlar 2021-2022, a imobilului situat pe str. Transilvaniei nr. 196, din municipiul Buzău

17. Proiect de Hotărâre Nr. 150 din data de 18.08.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” CONSTRUIRE BRASERIE CU LINIE DE AUTOSERVIRE” municipiul Buzău, județul Buzău, str. Sf. Sava de la Buzău, nr. 4

Documentație

18. Proiect de Hotărâre Nr. 149 din data de 18.08.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU ” CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE, ORGANIZARE ȘANTIER”

Documentație

19. Proiect de Hotărâre Nr. 137 din data de 09.08.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ” ANSAMBLU REZIDENȚIAL – ZONIFICARE FUNCȚIONALĂ ȘI REGLEMENTARE SPECIFICĂ A SUPRAFEȚEI DE 28.5 HA DIN TARLAUA 33, ADIACENTĂ PARCULUI TINERETULUI, ÎN VEDEREA PUNERII ÎN VALOARE A ZONEI DE N-E A MUNICIPIULUI BUZĂU, JUDETUL BUZĂU”

PUZ tarlaua 33

20. Proiect de Hotărâre Nr. 151 din data de 25.08.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada octombrie – decembrie 2021

 

Loading

Ședință extraordinară – 03.09.2021

Procesul Verbal al ședinței extraordinare din 03.09.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 03.09.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr.152 din data de 01.09.2021 privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art.2 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 3177 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău, județul Buzău, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Loading

Ședință ordinară 19.08.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 19.08.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii august a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 19.08.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre Nr. 142 din data de 12.08.2021 privind rectificarea 2 a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

2. Proiect de hotărâre Nr.143 din data de 12.08.2021 privind aprobarea modificării 4 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

3. Proiect de hotărâre Nr. 144 din data de 12.08.2021 privind aprobarea propunerii pentru stingerea creanțelor fiscale a debitorului Societatea Comercială „AQUAFOR” S.A. Buzău prin darea în plată și aprobarea propunerii distribuirii unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Buzău

4. Proiect de hotărâre Nr. 136 din data de 09.08.2021 privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță, de asistență și de reprezentare a UAT municipiul Buzău în litigiu privind dosarul nr. 1955/144/2021 aflat pe rolul Tribunalului Buzău

5. Proiect de hotărâre Nr. 138 din data de 10.08.2021 privind aprobarea Coridorului de Mobilitate Integrat SE-NV, coridor strategic care sprijină transportul public în comun de călători, circulația bicicliștilor și circulația pietonilor

6. Proiect de hotărâre Nr. 134 din data de 30.07.2021 privind numirea membrilor Comitetului Director al Clubului Sportiv „Sport Club Municipal Gloria Buzău”

7. Proiect de hotărâre Nr. 139 din data de 10.08.2021 privind modificarea 2 a H.C.L. nr. 291/21.10.2019 privind trecerea locuințelor pentru tineri situate în Buzău, Str. Aleea Sporturilor, zona Bazin Olimpic, bloc 3A, din proprietatea publica a municipiului Buzău în proprietatea publică a municipiului Buzău în proprietatea publică a statului și reglementarea juridică a terenurilor aferente

8. Proiect de hotărâre Nr. 140 din data de 12.08.2021 pentru aprobarea unor prețuri și tarife ce urmează a fi practicate de către Societatea Comercială URBIS SERV S.R.L. Buzău

9. Proiect de hotărâre Nr. 118 din data de 23.06.2021 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor publice aparținând Municipiului Buzău

10. Proiect de hotărâre Nr.145 din data de 12.08.2021 pentru aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de investiție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Amenajare mezanin și parțial parter în blocul 8 FGH, B-dul Unirii, în vederea relocării sediului Stării Civile și înființarea a 6 apartamente”

Anexă

11. Proiect de hotărâre Nr, 146 din data de 12.08.2021 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ” Reabilitare strada Parâng și Aleea Pictor Adina Moscu, municipiul Buzău”

Anexă

12. Proiect de hotărâre Nr. 147 din data de 13.08.2021 pentru aprobarea modificării Contractului nr. 2.734 din 14 februarie 2005 privind asocierea în participațiune a Municipiului Buzău cu Societatea Comercială ” Business Center EPG” S.R.L.

Suplimentar

Suplimentar 1

Loading

Ședință ordinară 14.07.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 14.07.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii iulie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 14.07.2021 (Youtube)

1.Proiect de hotărâre nr. 105 din data de 21.05.2021 privind aprobarea Referendumului având ca obiect modificarea hotarelor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău și Unității Administrativ Teritoriale Comuna Țintești, în sensul unirii celor două entități administrative  

2. Proiect de hotărâre nr. 30 din data de 08.07.2021 privind rectificarea bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

3. Proiect de hotărâre nr. 128 din data de 06.07.2021privind aprobarea modificării 3 a Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local  

4. Proiect de hotărâre nr. 131 din data de 08.07.2021privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 56/26.03.2018 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

5. Proiect de hotărâre nr.132 din data de 08.07.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 42/25.03.2021 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

6. Proiect de hotărâre nr. 112 din data de 26.05.2021 privind aprobarea ,,STRATEGIEI INTEGRATE DE DEZVOLTARE URBANĂ A MUNICIPIULUI BUZĂU 2021-2027″ document finanțat în cadrul proiectului PROMOVAREA DEZVOLTĂRII URBANE DURABILE PRIN ELABORAREA DOCUMENTELOR DE PLANIFICARE STRATEGICĂ PENTRU PERIOADA 2021-2027 Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA/661/2/1 CP13/2019

Anexă

7. Proiect de hotărâre nr. 127 din data de 05.07.2021 privind solicitarea către Guvernul României pentru prelungirea termenului prevăzut în art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 834/2018 privind transmiterea unei părți din imobilul 3177 din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Buzău, județul Buzau, și pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1. 705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8. Proiect de hotărâre nr.129 din data de 07.07.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Comasarea/alipirea parcelelor T 44, P750/1, NC 65323, 65324, 65325, 65326,65327,65328, 65329,65330,65331 în scopul construirii unei baze de producție și depozitare”

Acte

Avize și acorduri

PUZ și RLU

Raport info populație

Studii de specialitate

Suplimentar

Loading

Ședință ordinară 30.06.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 30.06.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă ordinară a lunii iunie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 30.06.2021 (Youtube)

1. Proiect de Hotărâre Nr. 120 din data de 23.06.2021 pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Construire si Amenajare spatii exterioare multifunctionale educative pentru crese si gradinite – Gradinita cu Program Prelunngit Camin Nr. 7 din catierul Micro 14

Anexa 1

2. Proiect de Hotărâre nr. 119 din data de 23.06.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Construire si amenajare spatii exterioare multifunctionale educative pentru gradinite si crese – Gradinita cu Program Prelungit si Camin Nr. 9, str. Vulturilui Nr. 24

Anexa 1

3. Proiect de Hotărâre nr. 121 din data de 23.06.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii Construire si amenajare spatii exterioare multifunctionale educative pentru gradinite si crese – Gradinita cu Program Normal Nr. 18 din str. Academiei, Nr. 1, Cartier Brosteni

Anexa 1

4. Proiect de Hotărâre nr. 124 din data de 24.06.2021 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Construire Bazin de Inot Iazul Morilor, Municipiul Buzau

5. Proiect de Hotărâre nr. 125 din data de 24.06.2021 privind aprobarea actualizarii indicatorilor Tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Construire Sala de sport Iazul Morilor Municipiul Buzau

6. Proiect de Hotărâre nr. 113 din data de 11.06.2021 privind aprobarea dobandirii de catre municipiul Buzau a doua terenuri intravilane arabile situate in municipiul Buzau, tarlaua 41, parcela 717, terenuri ce fac obiectivul renuntarii la dreptul de proprietate a sotilor Nazaru Ioan si Nazaru Anisoara

7. Proiect de Hotarare nr. 123 din 23.06.2021 privind aprobarea dobandirii de catre municipiul Buzau a 3 terenuri pasune cu numerele cadastrale 72321, 72330 si 72332, situate in intravilanul municipiului Buzau. Terenuri ce fac obiectivul renuntarii la dreptul de proprietate al societatii comerciale Acocot SRL Buzau

8. Proiect de Hotarare nr. 122 din data de 23.06.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren cu numarul cadastral 59201 situat in Buzau, str. Transilvaniei

9. Poriect de Hotarare nr. 117 din data de 18.06 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al municipiului Buzău pentru perioada iulie-septembrie 2021

Loading

Ședință extraordinară – 17.06.2021

Dispoziție privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată) a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 17.06.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre Nr.114 din data de 15.06.2021 privind luarea unor decizii referitoare la activitatea fotbalistică de la Sport Club Municipal Gloria Buzău

2. Proiect de hotărâre Nr. 115 din data de 15.06.2021 privind virarea creditelor bugetare în cadrul aceluiași capitol bugetar a bugetului municipiului Buzău, pe anul 2021

3. Proiect de hotărâre Nr.116 din data de 16.06.2021 pentru stabilirea unor măsuri în exercitarea de către UAT Municipiul Buzău a calității de membru al Asociației Sportive „Fotbal Club Buzău”

 

Loading

Ședință ordinară – 28.05.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 28.05.2021

Dispoziție privind convocarea în ședință oridnară a lunii mai a Consiliului Local al Municipiului Buzău

Înregistrarea video a ședinței ordinare din 28.05.2021 (Youtube)

1. Proiect de hotărâre nr. 42 din data de 10.03.2021 pentru modificarea și completare Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de administrare a parcărilor publice pe domeniul public al municipiului Buzău, aprobată prin HCL nr. 49/06.03.2019

2. Proiect de hotărâre nr 94 din data de 18.05.2021 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale Societății Comerciale ”URBIS-SERV” S.R.L Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 95 din data de 18.05.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale ”URBIS-SERV” S.R.L. Buzău

3. Proiect de hotărâre nr. 96 din data de 19.05.2021 pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al ”RAM TERMO VERDE” S.R.L

4. Proiect de hotărâre nr. 97 din data de 19.05.2021 pentru aprobarea Situațiilor Financiare pentru anul 2020 ale Societății RAM TERMO VERDE S.R.L

5. Proiect de hotărâre nr. 98 din data de 20.05.2021 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Comerciale ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 99 din data de 20.05.2021 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020 ale Societății Comerciale ”Piețe, Târguri și Oboare” S.A Buzău

7. Proiect de hotărâre nr. 100 din data de 20.05.2021 pricind completarea și modofocarea Hotărârii nr. 65/2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pentru semestrul II al anului școlar 2020-2021

8. Proiect de hotărâre nr. 101 din data de 20.05.2021 privind acrodarea normei de hrană pentru personalul din cadrul Direcției Poliției Locale a aparatului de specialitate al Primarului municipiului Buzău

9. Proiect de hotărâre nr. 102 din data de 20.05.2020 pentru aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău, pe trimestrul I 2021

10. Proiect de hotărâre nr. 103 din data de 20.05.2020 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții publice ”Sistematizare verticală Cartier Orizont din municipiul Buzău” – rest de executat

11. Proiect de hotărâre nr. 104 din data de 21.05.2021 privind aprobarea modificării 2 a Hotărârii Consiliului Local numarul 3/30.01.2020 privind contractarea unei finantări rambursabile prin credit bancare pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

12. Proiect de hotărâre nr. 106 din data de 21.05.2020 privind propunerea de schimbare de destinație a bazei materiale situate în incinta unor unități de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Buzău

Suplimentar

Suplimentar 1

Suplimentar 2

Suplimentar 3

Suplimentar 4

Suplimentar 5

 

 

Loading

Ședință extraordinară – 11.05.2021

Proces Verbal al ședinței extraordinare din 11.05.2021

Înregistrarea video a ședinței extraordinare din 11.05.2021 (Youtube)

Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a lunii mai a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. Proiect de Hotărâre nr. 91 din data de 07.05.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. Piețe Târguri și Oboare S.A. Buzău

2. Proiect de Hotărâre nr. 93 din data de 07.05.2021 privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al Societății Comerciale Trans Bus S.A. Buzău

3. Proiect de Hotărâre nr. 92 din data de 07.05.2021 pentru aprobarea aderării U.A.T. Municipiul Buzău ca membru asociat la Asociația Sportivă Fotbal Club Buzău

Loading

Ședință ordinară – 22.04.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 22.04.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a lunii aprilie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 72 din data de 13.04.2021 pentru soluționarea contestației nr. 91/07.04.2021 privind proiectul bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2021

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 73 din date de 13.04.2021 pentru aprobarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2021

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 78 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea bugetelor instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul municipiului Buzău pe anul 2021

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 80 din data de 15.04.2021 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, prin Consiliul Local al Municipiului Buzău, în calitate de asociat la Asociația Municipiilor din România, pentru anul 2021

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 81 din data de 15.04.2021 privind aprobarea contribuției sub formă de cotizație a Municipiului Buzău, în calitate de membru asociat la Asociația ”Orașe Energie în România”, pe anul 2021

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 82 din data de 15.04.2021 privind aprobarea cuantumului și numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat din municipiul Buzău pe semestrul II al anului școlar 2020-2021

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 67 din data de 09.04.2021 pentru ratificarea cotizației pentru anul 2021 datorată de UAT Municipiul Buzău Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Buzău – Mărăcineni

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 84 din data de 16.04.2021 privind numirea Consiliului de administrație al S.C. RAM TERMO VERDE S.R.L Buzău

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 85 din data de 16.04.2021 privind numirea Consiliului de administrație al S.C. URBIS SERV S.R.L. Buzău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 70 din data de 12.04.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 26/27.01.2021 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini a doua terenuri arabile situate în municipiul Buzău, tarlaua 41, parcela 717 a soților Nazâru Ioan și Nazâru Anișoara

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 79 din data de 15.04.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 370 din 18 decembrie 2017 privind atestarea apartenenței la domeniul publical municipiului Buzău, a unor imobile reprezentând terenuri și terenuri cu construcții situate în municipiul Buzău, str. Haiducului numerele 2, 4, 6, 8, 11 aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 74 din data de 14.04.2021 privind extinderea locuinței situată în strada Alexandru Marghiloman nr.17, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 69 din data de 12.04.2021 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Buzău a trei terenuri ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către domnii Andrei George, Stana Constantin, respectiv Societatea Comercială Romoil 2003 S.R.L.

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 68 din data de 09.04.2021 pentru aprobarea trecerii Magistralei 1 de termoficare din domeniul public în domeniul privat al municipiului Buzău

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 83 din data de 16.04.2021 privind trecerea din domeniul public în domeniu privat al municipiului Buzău a unor bunuri – mijloace fixe, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificarea acestora in condițiile legii

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 75 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru ” CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, GOSPODĂRIE DE APĂ ȘI ÎMREJMUIRE, RACORDARE LA UTILITĂȚI AMENAJARE PARCARE, AMENAJARE ACCES, AMPLASARE MIJLOACE PUBLICITARE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER”

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 76 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ”AUTORIZARE CONSTRUIRE LOCUINȚE COLECTIVE P + 5E CU ANEXE ȘI UTILITĂȚI ȘI SCHIMBARE FUNCȚIUNE ZONA ID ÎN IS”

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 77 din data de 14.04.2021 pentru aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA ”CONSTRUIRE SERĂ FLORI, BIROURI ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN”

Suplimentar

Suplimentar 1

Suplimentar 2

Suplimentar 3

Suplimentar 4

Suplimentar 5

 

Loading

Ședința ordinară – 25.03.2021

Proces Verbal al ședinței ordinare din 25.03.2021

Înregistrare video ședință (youtube)

Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a lunii martie a Consiliului Local al Municipiului Buzău

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44 DIN DATA DE 10.03.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului municipiului Buzău pe anul 2020

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45 din data de 10.03.2021 privind modificarea și completare HCL NR. 38/25.02.2021 pentru aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire Cimitir municipal Micro XIV și împrejmuire la limita de vecinătate imobil 3177”

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52 din data de 11.03.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54 din data de 11.03.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, Programul Operațional Regional 2014-2020

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 55 din data de 11.03.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 3/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 53 din data de 11.03.2021 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 4/30.01.2020 privind contractarea unei finanțări rambursabile prin credit bancar pentru realizarea obiectivelor de investiții de interes public local, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile Programul Operațional Regional 2014-2020

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 56 din data de 15.03.2021 pentru modificarea HCL nr.271 din 22 decembrie 2020 privind stabilirea, la nivelul municipiului Buzău, a impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2021 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 51 din data de 11.03.2021 privind numirea doamnei F. – D. P. în funcția de director – manager al Centrului Cultural ”Alexandru Marghiloman” Buzău

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 61  din data de 16.03.2021 privind numirea a doi consilieri locali în componența Comisiei Sociale pentru analizarea cererilor solicitanților de locuințe construite pentru tineri prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii, precum și pentru formularea de propuneri privind ordinea de prioritate și repartizarea acesteia

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 47 din data de 10.03.2021 privind aprobarea achiziției publice de servicii juridice de consultanță și asistență pentru finalizarea procesului de soluționare a notificărilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1954 – 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46 din data de 10.03.2021 pentru aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al municipiului Buzău pe anul 2021

Anexă

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4 din data de 12.01.2021 privind modificarea și completarea Anexei la Regulamentul privind activitatea de ridicare a vehiculelor/autovehiculelor/remorcilor care staționează neregulamentar pe domeniul public sau privat al Municipiului Buzău aprobat prin HCL nr.188/30.06.2017

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 58  din data de 15.03.2021 pentru aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente programului pentru anii școlari 2021-2022 si 2022-2023

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 50 din data de 11.03.2021 privind desemnarea reprezentantului UAT municipiul Buzău în adunarea generală a acționarilor a S.C. PIEȚE TÂRGURI ȘI OBOARE S.A. BUZĂU

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48 din data de 10.03.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021 ora 13:00 și respectiv 31.03.2021 ora 13:00

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49 din data de 11.03.2021 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 30.03.2021, ora 14:00 și respectiv din data de 31.03.2021, ora 14:00

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 43 din data de 10.03.2021 pentru aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a cuantumului contribuției de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Complexul de Servicii Pentru Persoane Vârstnice ”Alexandru Marghiloman” Buzău

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 57 din data de 15.03.2021 pentru aprobarea unor norme locale privind tăieri de corecți la arbori executată de către Societate Comercială ”Urbis-Serv” S.R.L. Buzău

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 64 din data de 19.03.2021 pentru aprobarea structurii organizatorice și funcționale, numărului de personal și statului de funcții ale Societății Comerciale ”Urbis-Serv” S.R.L Buzău

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 59 din data de 15.03.2021 privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini ( realizarea unui drum public) a domnilor Andrei George, Stan Constantin respectiv a Societății Comerciale Romoil 2003 S.R.L. , a trei terenuri situate in municipiul Buzău

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62 din data de 16.03.2021 pentru aprobarea concesionării, prin atribuire directă, Societății Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău, a unor imobile (puncte termice) proprietate publică a municipiului Buzău

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63 din data de 16.03.2021 pentru aprobarea solicitării de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Finanțelor în domeniul public al municipiului Buzău și administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău a unui teren situat în municipiul Buzău, cartier Orizont 

23. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41 din data de 09.03.2021 privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru perioada aprilie – iunie 2021

24. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 65/22.03.2021 pentru aprobarea unui acord de asociere pentru depunerea proiectului cu finanțare nerambursabilă prin programul „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

25. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66/22.03.2021 pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău Nr. 257/23.11.2020

Suplimentar

Raport 2020

Loading