Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

ALTE SERVICII ONLINE

CERERI ŞI FORMULARE

ARHITECTUL ȘEF

Cereri, formulare autorizari, avize la institutia arhitectului sef.

DIRECȚIA FINANŢE PUBLICE LOCALE

Cereri, formulare autorizari, avize la Directia Finanţe Publice Locale

Acte necesare pentru completarea cererilor şi formularelor

> Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice(Model 2016 ITL 001) (Mod de completare)
> Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice (Mpdel 2016 ITL 003)
> Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice (Model 2016 ITL 010)
Cerere de compensare (Model 2009 ITL 058)
> Cerere de restituire (Model 2009 ITL 059)
> Declaraţia specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat pentru persoane fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă (ITL 026)
> Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice (Model 2016 ITL 002)
> Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice (Model 2016 ITL 004)
Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
> Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice
> Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (Model 2016 ITL 014)
> Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate(Model 2016 ITL 015)
> Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport– persoane fizice şi juridice (Model 2016 ITL 005)
> Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă cu masa peste 12 T– persoane fizice şi juridice (Model 2016 ITL 006)
> Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă– persoane fizice şi juridice (Model ITL 007)
> Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (Model 2016 ITL 008 )

Actele referitoare la înscrierea sau radierea unui  mijloc de transport pentru care s-au depus  declarații până la ora 12, se eliberează în cursul aceleiași zile  după ora 14.30, iar dacă declarațiile se depun după ora 12 – actele se emit începând cu  ziua urmatoare, după ora 9.30.

Contract instrainare – dobandire mijloc transport (Model 2016 ITL-054)
Cerere xerocopii căutare arhivă
Cerere solicitare scutire generală

> Cerere scutire pentru persoanele cu grad de handicap

> Cerere scutire pentru vehicule istorice

> Cerere scutire monumente istorice

> Cerere scutire pentru mijloacele de transport folosite exclusiv pentru transportul stupilor în pastoral
Cerere solicitare scutire Legea nr. 341/2004
> Cerere solicitare scutire Legea nr. 118/1990

> Cerere solicitare scutire Legea nr. 44/1994
> Cerere solicitare scutire Hotărârea Consiliului Local nr. 376/2017
Cerere solicitare scutire Ordonanţa Guvernului nr. 82/2006
Cerere solicitare scutire venit minim garantat

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Cereri, formulare autorizari, avize la Directia de Evidenta a Persoanelor.

SERVICIUL EVIDENȚA PERSOANELOR

SERVICIUL STARE CIVILĂ

● Cerere DUPLICAT certificat naştere – Descarcă
● Cerere DUPLICAT certificat căsătorie – Descarcă
● Cerere DUPLICAT deces – Descarcă
● Cerere Dovada Stării civile ( anexa 9 ) – Descarcă
● Cerere înregistrare divorţ administrativ – Descarcă
● Declaraţie stăruinţă divorţ administrativ ( anexa 64 ) – Descarcă
● Cerere extras multilingv de pe actul de naştere – Descarcă
● Cerere extras multilingv de pe actul de căsătorie – Descarcă
● Cerere extras multilingv de pe actul de deces – Descarcă
● Cerere eliberare livret de familie – Descarcă
● Cerere transcriere certificat/extras  de naştere, căsătorie, deces + Declaraţie că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit ( anexa35 ) – Descarcă
● Cerere pentru eliberare certificat de naştere în baza unei sentinţe civile – Descarcă
● Declaraţie de domiciliu copil – Descarcă
● Cerere pentru înregistrarea tardivă a naşterii- Descarcă
● Declaraţia de recunoaştere şi purtare nume- Descarcă
● Cerere pentru deschiderea procedurii succesorale ( Anexa 24) – Descarcă

DIRECŢIA DE SERVICII PUBLICE

Cereri, formulare autorizari, avize la Directia de Evidenta a Persoanelor.

pagina editata la data de aug. 17, 2021 @ 14:10

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.