Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

CERERI ŞI FORMULARE

ARHITECTUL ȘEF

Cereri, formulare autorizari, avize la institutia arhitectului sef.

DIRECȚIA ECONOMICĂ

Cereri, formulare autorizari, avize la Directia Finanţe Publice Locale

Acte necesare pentru completarea cererilor şi formularelor

Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane fizice(Model 2016 ITL 001) (Mod de completare)
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane fizice (Mpdel 2016 ITL 003)
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane fizice (Model 2016 ITL 010)
Cerere de compensare (Model 2009 ITL 058)
Cerere de restituire (Model 2009 ITL 059)
Declaraţia specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat pentru persoane fizice deţinătoare a mai multor clădiri cu destinaţia de locuinţă (ITL 026)
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri – persoane juridice (Model 2016 ITL 002)
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – persoane juridice (Model 2016 ITL 004)
Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole
Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală privind impozitele, taxele locale şi alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice
Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitate (Model 2016 ITL 014)
Declaraţie fiscală pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate(Model 2016 ITL 015)
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport– persoane fizice şi juridice (Model 2016 ITL 005)
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport marfă cu masa peste 12 T– persoane fizice şi juridice (Model 2016 ITL 006)
Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloace de transport pe apă– persoane fizice şi juridice (Model ITL 007)
Declaraţia pentru scoaterea din evidenţă a mijloacelor de transport (Model 2016 ITL 016 ) / Pentru transferul mijloacelor de transport aveți nevoie de Declarația pentru scoatere din evidență 2

Contract instrainare – dobandire mijloc transport (Model 2016 ITL-054)

Cerere xerocopii cautare arhivă
Cerere reducere impozit revoluționari
Cerere scutire impozit conform Codului Fiscal
Cerere scutire impozit monumente istorice
Cerere scutire sau reducere impozit conform H.C.L( venituri mici_fără venituri)

DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

Cereri, formulare autorizari, avize la Directia de Evidenta a Persoanelor

DIRECŢIA DE SERVICII PUBLICE

SERVICIUL RESURSE UMANE, ORGANIZARE, COOPERARE INSTITUȚIONALĂ

Formular înscriere la concurs funcționar public

SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, ORGANIZARE ALEGERI

> Cerere distincție centenar

> Cerere distincție fidelitate matrimonială

pagina editata la data de apr. 9, 2024 @ 10:24

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading