Primarul Municipiului Buzău – Constantin Toma

ALTE SERVICII ONLINE

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU CU CARACTER NORMATIV 2007

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021

Nr.crt.

Nr.hotarâre/data

Titlul hotarârii

1.

4/25.01.2007

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 189/2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi

2.

20/01.03.2007

HOTĂRÂRE
privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

3.

21/01.03.2007

HOTĂRÂRE
pentru ajustarea tarifelor la canalizare – epurare şi canalizare pluvială

4.

15/08.02.2007

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului local al municipiului Buzău pe anul 2007

–  Anexa nr. 1 – Venituri
Anexa nr. 2 – Cheltuieli
Anexa nr. 3 – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare partiala sau integrala de la buget
Anexa nr. 3a – Lista transferurilor de la bugetul local pentru unele obiective de investiţii de interes public al regiilor şi societăţilor de sub autoritatea Consiliului Local
Anexa nr. 3b – Lista obiectivelor de investitii pe anul 2007 cu finantare din fondul de rulment
Anexa nr. 3/1 – Lista pozitiei “Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul “Autoritati publice si actiuni externe
Anexa nr. 3/2 – Lista pozitiei “Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul “Ordine publica si siguranta nationala
Anexa nr. 3/3 – Lista pozitiei “Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul “Invatamant
Anexa nr. 3/4 – Lista pozitiei “Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul “Asigurari si asistenta sociala
Anexa nr. 3/5 – Lista pozitiei “Alte cheltuieli de investitii” defalcata pe categorii de bunuri repartizate pentru capitolul “Locuinte, servicii si dezvoltare publica

5.

82/26.04.2007

 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea tarifelor şi taxelor care se vor practica de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice

6.

92/26.04.2007

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea traseelor care vor fi folosite în municipiul Buzău de operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în regim judeţean şi interjudeţean în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor

7.

120/31.05.2007

 HOTĂRÂRE
pentru ajustarea preţului la apă potabilă

8.

121/31.05.2007

HOTĂRÂRE
privind stabilirea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul Buzău
Anexa la HCL 121/21.05.2007 

9.

131/31.05.2007

 HOTĂRÂRE
privind organizarea păşunatului pe terenurile aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău

10.

132/31.05.2007

HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 189/2003 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi

11

201/30.08.2007

HOTĂRÂRE
privind acordarea gratuităţii pentru transportul cu mijloacele de transport în comun ale Societăţii Comerciale “Trans-Bus” S.A. Buzău pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, precum şi însoţitorii şi asistenţii personali ale acestora

12

226/27.09.2007

HOTĂRÂRE
privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare-epurare şi canalizare pluvială care se vor practica de către Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău

13

227/27.09.2007

HOTĂRÂRE
pentru modificarea HCL 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

14

225/27.09.2007

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Buzău

Anexa – Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău

15.

278/29.11.2007

HOTĂRÂRE
privind aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei începând cu data de 1 ianuarie 2008

16.

279/29.11.2007

HOTĂRÂRE
privind aprobarea tarifului pentru prestarea serviciului de asistenţă tehnică, constatare şi verificare a a instalaţiilor de apă şi canalizare efectuat de Regia Autonomă Municipală “RAM” Buzău

17.

280/29.11.2007

HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2008 în municipiul Buzău 

18.

281/29.11.2007

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

19.

282/29.11.2007

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea majorării nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele vârstnice internate în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice “Alexandru Marghiloman” Buzău

20.

324/20.12.2007

HOTĂRÂRE
privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de apă şi de canalizare-epurare şi canalizare pluvială, precum şi a tarifelor la canalizare-epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi

21.

331/20.12.2007

 HOTĂRÂRE
privind ajustarea tarifelor pentru serviciile de iarnă (dezăpezire, combatere polei şi activităţi conexe)

pagina editata la data de ian. 24, 2020 @ 13:33

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android sau IOS, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platformele Google Play şi App Store.