Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

CyberAgent – Proiect european

Partener

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU CU CARACTER NORMATIV 2008

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 2021202220232024

Nr.crt.

Nr.hotarâre/data

Titlul hotarârii

1.

17/31.01.2008

HOTĂRÂRE
pentru actualizarea tarifelor de bază pe mp al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău

2.

18/31.01.2008

HOTĂRÂRE
pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău

3.

57/28.02.2008

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului şi Caietului de sarcini al serviciului de alimentare cu apă şi canalizare al municipiului Buzău

4.

51/28.02.2008

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 280/2007 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2008 în municipiul Buzău

 5.

 52/28.02.2008

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Cantinei de Ajutor Social şi „Centrului de Zi Phoenix”

6.

72/17.03.2008

HOTĂRÂRE
privind reglementarea activitîţilor de transport public în regim de taxi sau de închiriere precum şi de dispecerat taxi în municipiul Buzău

7.

145/29.05.2008

HOTĂRÂRE
privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de apă potabilă şi de canalizare-epurare şi canalizare pluvială, precum şi a tarifelor la canalizare-epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi

 8.

 2/166 din 18.06.2008

Proces verbal şi HOTĂRÂRE privind validarea mandatelor de consilieri aleşi în Consiliul Local al Municipiului Buzău

 9,

 3/167 din 18.06.2008

 HOTĂRÂRE
de constituire a Consiliului Local al Municipiului Buzău

10.

222/28.08.2008

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea listei spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietate privată a municipiului Buzău, care urmează să fie vândute potrivit OUG nr. 68/2008

11.

243/25.09.2008

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale

12.

252/25.09.2008

HOTĂRÂRE
pentru completarea listei spaţiilor medicale care urmează să fie vândute potrivit OUG nr. 68/2008

13.

280/30.10.2008

HOTĂRÂRE
privind acordarea gratuităţii pentru transportul cu mijloacele de transport în comun ale societăţii comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău pentru persoanele fără venituri în vârstă de minim 60 de ani
 

 14.

299/27.11.2008

 HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2009 în municipiul Buzău

15.

326/23.12.2008

HOTĂRÂRE
privind ajustarea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare-epurare şi canalizare pluvială, precum şi a tarifelor de canalizare-epurare ape uzate pentru agenţii economici poluatori monitorizaţi

 16.

327/23.12.2008

 HOTĂRÂRE
privind completarea Hotărârii nr.18/2008 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea domeniului public şi privat al municipiului Buzău

 17.

 182/31.07.2008

HOTĂRÂRE
pentru ajustarea preţurilor la serviciul public de alimentare cu apă potabilă
 

 18.

210/28.08.2008 

 HOTĂRÂRE
privind modificarea tarifelor pentru serviciile publice de salubrizare din municipiul Buzău, aplicabile începând cu data de 01 septembrie 2008

pagina editata la data de ian. 24, 2020 @ 13:33

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading