Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU CU CARACTER NORMATIV 2009

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 202120222023

HCL235-2009​

Nr. crt. Nr. hotărâre/data Titlul hotărârii
1. 4/29.01.2009 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea preţului local de facturare al energiei termice livrată populaţiei începând cu data de 01 ianuarie 2009
2. 5/29.01.2009 HOTĂRÂRE
privind aprobarea de penalizări la factura reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării ilegale, penalizări care se vor practica de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
3. 6/29.01.2009 HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor tarife şi taxe care se vor practica de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău pentru prestarea unor servicii conexe serviciilor de utilităţi publice
4. 7/29.01.2009 HOTĂRÂRE
pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului Buzău
5. 160/28.05.2009 HOTĂRÂRE
pentru abrogarea Hotărârii nr. 5/2009 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea de penalizări la factura reprezentând cheltuieli suplimentare de exploatare datorate deconectării ilegale, penalizări care se vor practica de Regia Autonomă Municipală „RAM” Buzău
6. 166/25.06.2009 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea tarifelor ce se vor practica de S.C. PRESTCOM SERV S.S. Buzău pentru prestarea unor servicii cu mijloacele de transport şi utilajele de construcţii
7. 194/27.08.2009 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare

Regulamentul şi anexele

8. 235/29.10.2009 HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului urbanistic general al Municipiului Buzău în fază reactualizată, precum și a Regulamentului general de urbanism aferent

9. 245/26.11.2009 HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2010 în municipiul Buzău

Anexa nr. 1 – cuprinzând valorile impozabile, impozitele şi taxele locale, alte taxe asimilate acestora, precum si amenzile aplicabile în anul fiscal 2010
Anexa nr. 2 – facilităţi fiscale acordate persoanelor fizice şi juridice de Consiliul Local al Municipiului Buzău în anul 2010

10. 246/26.11.2009 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea încadrării terenurilor din intravilanul şi extravilanul municipiului Buzău pe zone şi categorii de folosinţă
11. 260/23.12.2009 HOTĂRÂRE
pentru aprobarea aprobarea preţului local pentru energia termică facturată populaţiei cu valabilitate de la 1 ianuarie 2010
12. 262/23.12.2009 HOTĂRÂRE
pentru înlocuirea anexei nr. 8 – Proceduri de stabilire şi facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali – din  Regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termică al municipiului Buzău
13. 264/23.12.2009 HOTĂRÂRE
pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie decât cea de locuinţă aflate în proprietatea publică sau privată a municipiului sau în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău
14. 265/23.12.2009 HOTĂRÂRE
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele privind administrarea şi gospodărirea  domeniului public şi privat al municipiului Buzău

pagina editata la data de nov. 14, 2022 @ 11:02

INSTRUCȚIUNI ACCESARE SERVICII ONLINE

APLICAŢIA BUZĂU CITY APP

City App

Buzău City App este o aplicație dedicată atât turiștilor, cât și localnicilor. Aplicația promovează  cele mai atractive puncte de interes din orașul Buzău, la servicii (hoteluri, pensiuni, restaurante, baruri, magazine) sau la știri locale (calendarul cu evenimente).

Aplicaţia Buzau City App este disponibilă pe platformele Google Play și App Store.

WEBSITE BUZĂU CITY REPORT

MĂREȘTE DIMENSIUNE TEXT

Zoom in Regular Zoom out

APLICAŢIA BUZĂU CITY REPORT

Buzau Report

Primăria Municipiului Buzău pune la dispoziţia cetăţenilor aplicaţia Buzau City Report pentru dispozitivele mobile cu sistem de operare Android, care permite utilizatorilor să trimită către primărie sesizări referitoare la probleme şi incidente remarcate pe teritoriul oraşului Buzau, pe care instituţia poate şi trebuie să le remedieze.

Aplicaţia Buzau City Report este disponibilă pe platforma Google Play, dar şi accesând site-ul www.buzaucityreport.ro.

MASURI PREVENIRE COVID-19

Loading