Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma

HOTARARILE CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZAU CU CARACTER NORMATIV 2010

20072008200920102011201220132014201520162017201820192020 20212022

Nr. crt.

Nr. hotărâre /data

Titlul hotărârii

1.

30/25.02.2010

HOTĂRÂRE
privind abrogarea Hotărârii nr.140/2006 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind instituirea unor restricţii de circulaţie parţială pentru vehicule pe strada Lt. Godeanu din municipiul Buzău, precum şi modificarea art. 3, lit. r) din Hotărârea nr.18/2008 a Consiliului Local al Municipiului Buzău

2.

 102/24.06.2010

HOTĂRÂRE
pentru modificarea Hotărârii nr. 20/2007 privind stabilirea unor limite de circulaţie pentru vehiculele de transport marfă pe unele drumuri publice din municipiul Buzău

3.

128/29.07.2010

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea preţului local pentru energia termică facturată populaţiei, cu valabilitate de la 1 iulie 2010

4.

137/26.08.2010

HOTĂRÂRE
pentru modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane efectuat cu autobuzele Societăţii Comerciale „Trans-Bus” S.A. Buzău

5.

190/25.11.2010

HOTĂRÂRE
privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor aplicabile în anul fiscal 2011 în municipiul Buzău
Anexa 1 – Valori impozite şi taxe
Anexa 2 – Facilităţi fiscale

6

193/25.11.2010

HOTĂRÂRE
privind stabilirea şi ajustarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare din municipiul Buzău

7

196/25.11.2010

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor

8

208/23.12.2010

HOTĂRÂRE
privind interzicerea introducerii pe piaţa municipiului Buzău a unor plante, produse vegetale şi/sau preparate asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope

9

209/23.12.2010

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea preţului local al energiei termice
facturată populaţiei din municipiul Buzău,
cu valabilitate de la 01 ianuarie 2011

10

210/23.12.2010

HOTĂRÂRE
pentru actualizarea tarifelor de bază, pe metru pătrat, al
chiriilor lunare pentru suprafeţele locative cu altă destinaţie
decât cea de locuinţăaflate în proprietatea publică sau privată
a municipiului Buzău şi/sau în administrarea Consiliului
Local al Municipiului Buzău

pagina editata la data de ian. 24, 2020 @ 13:32

Primarul Municipiului Buzău Constantin Toma